Uudet radioisotooppihoidot voivat merkittävästi auttaa levinneen eturauhassyövän hoidossa

Kategoriat: Artikkelit
Pitkälle levinneen eturauhassyövän hoitaminen on haastavaa, sillä hoidot aiheuttavat usein sivuvaikutuksia, ja tauti voi edetä hoidoista huolimatta. Tuoreet julkaistut hoitotulokset osoittavat uusien, vielä kokeellisten 177-lutetium-PSMA- ja 225-actinium-PSMA-radioisotooppihoitojen yhdistämisen perinteiseen hoitolinjaukseen tuovan parantumattomasti levinneeseen eturauhassyöpään mahdollisesti hyvinkin merkittävän lisähoitomahdollisuuden hormoni- ja solunsalpaajahoitojen rinnalle.

Eturauhassyöpä on maailman yleisin syöpä ja riski sairastua kasvaa iän mukana. Eturauhassyöpä leviää tavallisesti luustoon ja imusolmukkeisiin. Pitkälle edennyt eturauhassyöpä on tavallisesti parantumaton tauti, joka vaatii elinikäistä hoitoa.

Levinneen eturauhassyövän ensilinjahoitoon kuuluu yleisesti lääkehoito; yleisimmin hormonihoito ja solunsalpaaja- eli sytostaattihoito. Erikoistekniikoilla hoitoon voidaan liittää myös sädehoito, vaikka etäpesäkkeitä olisi laajastikin. Eturauhasen paikallinen sädehoito yhdistettynä lääkehoitoon on myös osoittautunut tehokkaaksi levinneen eturauhassyövän hoidossa.

Hormoni- ja solunsalpaajahoidot voivat tehota pitkäänkin, mutta yleensä hoitojen teho lakkaa ennemmin tai myöhemmin. Näissä tilanteissa toisen linjan hoitona isotooppihoito luustoon hakeutuvalla radioaktiivisella lääkkeellä (radium tai samarium) on osoittautunut tehokkaaksi ja turvalliseksi, silloin kun etäpesäkkeitä on vain luustossa.

Radiumin ja samariumin rinnalle on löytynyt uusia, vielä kokeellisia radioaktiivisia hoitoja: 177-lutetium-PSMA ja 225-actinium-PSMA. Docrates Syöpäsairaala aloitti ensimmäisenä Pohjoismaissa uuden, erityisluvallisen 177-lutetium-PSMA-hoidon alkuvuodesta 2017 niiden potilaiden hoitoon, joihin hormoni- ja muut uusiutumista ehkäisevät perushoidot eivät enää tehoa. Tällä hetkellä 177-lutetium-PSMA-hoitoja on Docrateella annettu yli sadalle miehelle. 225-actinium-PSMA otettiin Docrates Syöpäsairaalassa käyttöön vuonna 2021. Maailmalla hoidettujen miesten lukumäärä nousee jo suuremmaksi, yli tuhannen, kun hoitoja on voinut saada tutkimuksissa tai tutkimusten ulkopuolella Suomen lisäksi muutamassa muussakin maassa. Suomessa 177-lutetium-PSMA hoitoja on annettu myös Helsingin yliopistosairaalassa kokeellisena hoitona tutkimusten ulkopuolella joillekin kymmenille potilaille.

Radioisotooppihoitojen toiminta perustuu PSMA-molekyyliin, jota esiintyy yliedustettuna aggressiivisten ja levinneiden syöpäsolujen pinnalla. Radiolääke hakeutuu suoraan näiden aktiivisten syöpäsolujen pinnalle kantajalääkkeen ohjaamana niiden sijainnista riippumatta ja tuhoaa ne paikallisesti radioaktiivisella säteilyllä. Radioisotooppihoitojen edellytys on merkkiainekuvantamisella tehty tutkimus, joka varmistaa syöpäsolujen PSMA-positiivisuuden.

177-lutetium-PSMA ja 225-actinium-PSMA-hoidot ovat Docrateella annettujen hoitojen seurannan perusteella osoittautuneet tehokkaaksi eturauhassyövän hoidossa tautipesäkkeiden sijainnista riippumatta hävittäen tautia eturauhasesta, imusolmukkeista, luustosta, keuhkoista tai maksasta . Lisäksi on ilmennyt, että hoidot sopivat erinomaisesti myös niille potilaille, joille mitkään muut hoitomuodot eivät ole soveltuneet merkittävien sivuoireiden vuoksi tai tauti etenee tai uusiutuu jatkuvasti hoidoista huolimatta.

Kansainväliset satunnaistetut vertailututkimukset 177-lutetium-PSMA-hoidoista ovat meneillään jo kolmannessa vaiheessaan, minkä jälkeen hoitoon valikoitavista syöpätapauksista voidaan todennäköisesti antaa tarkempia virallisia käypähoitosuosituksia. ESMO2018 kokouksessa esitettiin tuloksia annoseskalaatio-tutkimuksesta* , jossa jopa kolminkertainen annos Docrateellakin tehokkaaksi osoittautuneeseen annokseen verrattuna osoittautui turvalliseksi ja hyvin siedetyksi. ESMO2021 kokouksessa esiteltiin VISION-tutkimuksen tuloksia**, joissa todettiin tilastollisesti merkittävä eloonjäämishyöty 177-lutetium-PSMA-hoidoilla verrattuna standardihoitoon.

*(Tagawa, Annals of Oncology (2018) 29 (suppl_8): viii271-viii302. 10.1093/annonc/mdy284)
** Julkaistu syyskuun 16. NEJM:ssä.

Nyt saatujen alustavien hoitokokemusten mukaan 177-lutetium-PSMA- ja 225-actinium-PSMA-hoidoilla on merkittäviä vaikutuksia muun muassa eturauhassyöpää mittaavan PSA-arvon laskuun ja aggressiivisen levinneisyyden jopa täydelliseen katoamiseen kuvantamisessa: seurannassa osalla potilaista PSA-arvot putosivat jopa 90 % ja kuvantamistutkimukset enteilivät aggressiivisen levinneisyyden hävinneen ainakin näkyviltä osiltaan. Lisäksi hoidot vaikuttivat myös kasvattavan hoitojen jälkeistä uusiutumisvapaata selviytymisaikaa enemmän kuin mitä hoidetuilla potilailla oli aiemmin saavutettu käypähoitosuositusten mukaisilla solunsalpaajahoidoilla. Hoitoja on annettu potilaille keskimäärin kolme (1-8) kertaa.

Uusi mahdollisuus, jota tulee tutkia myös eturauhassyövän ensilinjan hoitomuotona

Docrates Syöpäsairaalan isotooppiylilääkäri Jukka Kemppaisen (prof.) ja sädehoidon ylilääkäri Timo Joensuun (prof.) mukaan aggressiivista eturauhassyöpää hoitaessa tulisi ottaa kaikki keinot käyttöön, jotta potilaan elämänlaatu säilyisi mahdollisimman hyvänä sairaudesta huolimatta ja mahdollisesti myös lisää elinvuosia. 177-lutetium-PSMA- ja 225-actinium-PSMA-hoidot voivatkin olla jatkossa erinomainen lisämahdollisuus etenkin iäkkäille potilaille, joille perinteinen solunsalpaajahoito voi olla haasteellista ja jopa vasta-aiheista muun muassa rankkojen sivuvaikutusten vuoksi. Radioisotooppihoidon yleisin tunnettu sivuvaikutus on suun kuivuminen, jota helpotetaan sylkirauhasten jäähdyttämisellä hoitojen aikana.

Pitkän ajan sivuvaikutukset ovat vielä selvittämättä, ja satunnaistutkimuksia vielä tarvitaan.

– Nyt saatujen kokemusten perusteella 177-lutetium-PSMA- ja 225-actinium-PSMA-hoitoja tulisi tutkia uusina potentiaalisina ensilinjan hoitoina parantumattomaan levinneeseen eturauhassyöpään solunsalpaajahoidon sijaan, eikä pelkästään toisen linjan hoitona, toteaa Timo Joensuu.


177-lutetium-PSMA ja 225-actinium-PSMA ovat vielä kokeellisia, Fimean erityisluvallisia lääkehoitoja. . Kansainväliset satunnaistetut vertailututkimukset 177-lutetium-PSMA-hoidoista ovat meneillään jo kolmannessa vaiheessaan, minkä jälkeen hoitoon valikoitavista syöpätapauksista voidaan todennäköisesti antaa tarkempia virallisia käypähoitosuosituksia. ESMO2018 kokouksessa esitettiin tuloksia annoseskalaatio-tutkimuksesta* , jossa jopa kolminkertainen annos Docrateellakin tehokkaaksi osoittautuneeseen annokseen verrattuna osoittautui turvalliseksi ja hyvin siedetyksi. ESMO2021 kokouksessa esiteltiin VISION-tutkimuksen tuloksia**, joissa todettiin tilastollisesti merkittävä eloonjäämishyöty 177-lutetium-PSMA-hoidoilla verrattuna standardihoitoon.

*(Tagawa, Annals of Oncology (2018) 29 (suppl_8): viii271-viii302. 10.1093/annonc/mdy284)
** Julkaistu syyskuun 16. NEJM:ssä.

 


Lähteet:

Kairemo, K. & Joensuu, T. (2018). Lu-177-PSMA treatment for metastatic prostate cancer: case examples of major responses, Clinical and Translational Imaging, 6, 223-237. https://link.springer.com/article/10.1007/s40336-018-0274-y

Multimodal Primary Treatment of Metastatic Prostate Cancer with Androgen Deprivation and Radiation. ANTICANCER RESEARCH 36: 6439-6448 (2016). Timo Joensuu et al. http://ar.iiarjournals.org/content/36/12/6439.full.pdf+html

ESMO 2018 Congress. Local radiotherapy improves survival in metastatic prostate cancer with low disease burden [ESMO 2018 Press Release]. https://www.esmo.org/Press-Office/Press-Releases/STAMPEDE-prostate-cancer-radiotherapy-Parker

Radiotherapy to the primary tumour for newly diagnosed, metastatic prostate cancer (STAMPEDE): a randomised controlled phase 3 trial. Christopher C Parker, MD. Prof Nicholas D James, PhD. Christopher D Brawley, MSc. Prof Noel W Clarke, ChM. Alex P Hoyle, MRCS. Adnan Ali, MBBS et al. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)32486-3/fulltext

Lutetium-177–PSMA-617 for Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer. Sartor, Morris & Krause. NEJM.org (2021).

Lue uusimpia tiedotteita

Visionääri kaikkien syöpään sairastuneiden asialla

Kun Timo Joensuu lähti 2000-luvun puolivälin paikkeilla perustamaan Pohjoismaiden ensimmäistä yksityistä syöpäsairaalaa, perustavana ideana oli, ettei tavanomainen riittänyt. Uudessa sairaalassa...

Lue lisää

Melanoomatilasto paljastaa karusti, millaisia vaikutuksia aurinkoturismilla on

Syöpätautien erikoislääkäri ohjeistaa ihosyöviltä suojautumiseen UV-säteilyn lisääntyessä kesällä

Lue lisää

Syöpä ei pidä kesälomaa

Kesällä lomakauden alettua tutkimuksiin ja syöpähoitoihin pääsyä voi joutua odottamaan normaalia pidempään. Potilaille odottaminen on usein raskasta, eikä se ole...

Lue lisää

Docrates Syöpäsairaalan markkinointi- ja viestintäjohtajaksi on nimitetty Anna-Sofia Malmi

Anna-Sofia Malmi, KM, on nimitetty Docrates Syöpäsairaalan markkinointi- ja viestintäjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 8. elokuuta 2022 alkaen. Hän vastaa yhtiön...

Lue lisää

Miksi valita Docrates
Syöpäsairaala?

  • Nopeus: syöpälääkärille muutamassa päivässä ja hoitoon viiveettä
  • Korkeatasoinen hoito: laitteet ja syövänhoidon osaajat huipputasoa
  • Yksilöllisyys: omalääkäri ja oma hoitotiimi
  • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta
010 773 2000

Puhelinpalvelu

ma-to 8-18, pe 8-16