Julkaistu: 08.11.2018

Uusi radioisotooppihoito voi merkittävästi auttaa levinneen eturauhassyövän hoidossa

Kategoriat: Artikkelit
Pitkälle levinneen eturauhassyövän hoitaminen on haastavaa, sillä hoidot aiheuttavat usein sivuvaikutuksia, ja taudilla on tapana uusia hoidoista huolimatta. Tuoreet hoitokokemukset osoittavat uuden, vielä kokeellisen lutetium-PSMA radioisotooppihoidon yhdistämisen perinteiseen hoitolinjaukseen tuovan parantumattomasti levinneeseen eturauhassyöpään mahdollisesti hyvinkin merkittävän lisähoitomahdollisuuden hormoni- ja solunsalpaajahoitojen rinnalla.

Eturauhassyöpä on maailman yleisin syöpä ja riski sairastua kasvaa iän mukana. Eturauhassyöpä leviää tavallisesti luustoon ja imusolmukkeisiin. Pitkälle edennyt eturauhassyöpä on tavallisesti parantumaton tauti, joka vaatii elinikäistä hoitoa.

Levinneen eturauhassyövän ensilinjahoitoon kuuluu yleisesti lääkehoito; yleisimmin hormonihoito ja solunsalpaaja- eli sytostaattihoito. Erikoistekniikoilla hoitoon voidaan liittää myös sädehoito, vaikka etäpesäkkeitä olisi laajastikin. Eturauhasen paikallinen sädehoito yhdistettynä lääkehoitoon on myös osoittautunut tehokkaaksi levinneen eturauhassyövän hoidossa.

Hormoni- ja solunsalpaajahoidot voivat tehota pitkäänkin, mutta yleensä hoitojen teho lakkaa ennemmin tai myöhemmin. Näissä tilanteissa toisen linjan hoitona isotooppihoito luustoon hakeutuvalla radioaktiivisella lääkkeellä (radium tai samarium) on osoittautunut tehokkaaksi ja turvalliseksi, silloin kun etäpesäkkeitä on vain luustossa.

Radiumin ja samariumin rinnalle on löytynyt uusi, vielä kokeellinen radioaktiivinen hoito lutetium-PSMA. Docrates Syöpäsairaala aloitti ensimmäisenä Pohjoismaissa uuden, erityisluvallisen lutetium-PSMA hoidon alkuvuodesta 2017 niiden potilaiden hoitoon, joihin hormoni- ja muut uusiutumista ehkäisevät perushoidot eivät enää tehoa. Tällä hetkellä lutetium-PSMA-hoitoja on Docrateella annettu yli sadalle miehelle. Maailmalla hoidettujen miesten lukumäärä nousee jo suuremmaksi, yli tuhannen, kun hoitoja on voinut saada tutkimuksissa tai tutkimusten ulkopuolella Suomen lisäksi muutamassa muussakin maassa. Suomessa lutetium-PSMA-hoitoja on annettu myös Helsingin yliopistosairaalassa kokeellisena hoitona tutkimusten ulkopuolella joillekin kymmenille potilaille.

Lutetium-PSMA-hoitojen toiminta perustuu PSMA-molekyyliin, jota esiintyy yliedustettuna aggressiivisten ja levinneiden syöpäsolujen pinnalla. Lutetium-PSMA-radiolääke hakeutuu suoraan näiden aktiivisten syöpäsolujen pinnalle kantajalääkkeen ohjaamana niiden sijainnista riippumatta ja tuhoaa ne paikallisesti radioaktiivisella säteilyllä. Lutetium-PSMA-hoitojen edellytys on merkkiainekuvantamisella tehty tutkimus, joka varmistaa syöpäsolujen PSMA-positiivisuuden.

Lutetium-PSMA -hoito on Docrateella annettujen hoitojen seurannan perusteella osoittautunut nopeasti tehokkaaksi niin eturauhasen, imusolmukkeiden, luuston, keuhkojen kuin maksankin eturauhassyövän etäpesäkkeiden poistamisessa. Lisäksi on ilmennyt, että hoito sopii erinomaisesti myös niille potilaille, joille mitkään muut hoitomuodot eivät ole soveltuneet merkittävien sivuoireiden vuoksi tai tauti etenee tai uusiutuu jatkuvasti hoidoista huolimatta.

Kansainväliset satunnaistetut vertailututkimukset lutetium-PSMA -hoidoista ovat meneillään jo kolmannessa vaiheessaan, minkä jälkeen hoitoon valikoitavista syöpätapauksista voidaan todennäköisesti antaa tarkempia virallisia käypähoitosuosituksia. ESMO2018 kokouksessa lokakuussa esitettiin kuitenkin jo tuloksia, minkä perusteella annoseskalaatio-tutkimuksessa jopa kolminkertainen annos Docrateellakin tehokkaaksi osoittautuneeseen annokseen verrattuna osoittautui turvalliseksi ja hyvin siedetyksi ilman annosta rajoittavan toksisuuden esiintuloa.

Nyt saatujen alustavien hoitokokemusten mukaan lutetium-PSMA hoidolla on merkittäviä vaikutuksia muun muassa eturauhassyöpää mittaavan PSA-arvon laskuun ja aggressiivisen levinneisyyden jopa täydelliseen katoamiseen kuvantamisessa: seurannassa potilaiden PSA-arvot putosivat jopa 90 % ja kuvantamistutkimukset enteilivät aggressiivisen levinneisyyden hävinneen ainakin näkyviltä osiltaan. Lisäksi hoidot vaikuttivat myös kasvattavan hoitojen jälkeistä uusiutumisvapaata selviytymisaikaa enemmän kuin mitä hoidetuilla potilailla oli aiemmin saavutettu käypähoitosuositusten mukaisilla solunsalpaajahoidoilla. Hoitoja on annettu potilaille keskimäärin kolme (1-8) kertaa.

Uusi mahdollisuus, jota tulee tutkia myös eturauhassyövän ensilinjan hoitomuotona

Docrates Syöpäsairaalan isotooppiylilääkäri Jukka Kemppaisen (dos.) ja sädehoidon ylilääkäri Timo Joensuun (dos.) mukaan aggressiivista eturauhassyöpää hoitaessa tulisi ottaa kaikki keinot käyttöön, jotta potilaan elämänlaatu säilyisi mahdollisimman hyvänä sairaudesta huolimatta ja mahdollisesti myös lisää elinvuosia. Lutetium-PSMA hoito voikin olla jatkossa erinomainen lisämahdollisuus etenkin iäkkäille potilaille, joille perinteinen solunsalpaajahoito voi olla haasteellista ja jopa vasta-aiheista muun muassa rankkojen sivuvaikutusten vuoksi. Lutetium-radioisotooppihoidon yleisin tunnettu sivuvaikutus on suun kuivuminen, jota helpotetaan sylkirauhasten jäähdyttämisellä hoitojen aikana.

Pitkän ajan sivuvaikutukset ovat vielä selvittämättä, ja satunnaistutkimuksia vielä tarvitaan.

– Nyt saatujen kokemusten perusteella lutetium-PSMA-hoitoa tulisi tutkia uutena potentiaalisena hoitona parantumattomaan levinneeseen eturauhassyöpään solunsalpaajahoidon sijaan, sen rinnalla ja ei vain toisen linjan hoitona vaan myös ensilinjan hoitomuotona, toteaa Timo Joensuu.


Lutetium-PSMA on vielä kokeellista, Fimean erityisluvallista lääkehoitoa. Kansainväliset satunnaistetut vertailututkimukset lutetium-PSMA -hoidoista ovat meneillään jo kolmannessa vaiheessaan, minkä jälkeen hoitoon valikoitavista syöpätapauksista voidaan todennäköisesti antaa tarkempia virallisia käypähoitosuosituksia. ESMO2018 kokouksessa lokakuussa esitettiin kuitenkin jo tuloksia, minkä perusteella annoseskalaatio-tutkimuksessa jopa kolminkertainen annos Docrateellakin tehokkaaksi osoittautuneeseen annokseen verrattuna osoittautui turvalliseksi ja hyvin siedetyksi ilman annosta rajoittavan toksisuuden esiintuloa.


Lähteet:

Kairemo, K. & Joensuu, T. (2018). Lu-177-PSMA treatment for metastatic prostate cancer: case examples of major responses, Clinical and Translational Imaging, 6, 223-237. https://link.springer.com/article/10.1007/s40336-018-0274-y

Multimodal Primary Treatment of Metastatic Prostate Cancer with Androgen Deprivation and Radiation. ANTICANCER RESEARCH 36: 6439-6448 (2016). Timo Joensuu et al. http://ar.iiarjournals.org/content/36/12/6439.full.pdf+html

ESMO 2018 Congress. Local radiotherapy improves survival in metastatic prostate cancer with low disease burden [ESMO 2018 Press Release]. https://www.esmo.org/Press-Office/Press-Releases/STAMPEDE-prostate-cancer-radiotherapy-Parker

Radiotherapy to the primary tumour for newly diagnosed, metastatic prostate cancer (STAMPEDE): a randomised controlled phase 3 trial. Christopher C Parker, MD. Prof Nicholas D James, PhD. Christopher D Brawley, MSc. Prof Noel W Clarke, ChM. Alex P Hoyle, MRCS. Adnan Ali, MBBS et al. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)32486-3/fulltext

Lue uusimpia tiedotteita

Julkaistu: 07.09.2020

Docrates Syöpäsairaalaan huipputeknologiaa edustava PET-TT-laite

Docrates Syöpäsairaalaan on asennettu Suomessa vielä harvinainen, uuden sukupolven PET-TT-kuvantamisen laite. Uusi laite tarjoaa aiempaa tarkempia kuvia, lyhyempiä kuvausaikoja sekä...

Lue lisää
Julkaistu: 01.09.2020

Miksi hoitaa eturauhassyöpää yksityisessä syöpäsairaalassa?

Yksityiseen eturauhassyövän hoitoon hakeudutaan muun muassa nopeuden, yksilöllisen ja aktiivisen hoito-otteen, maailmanluokan sädehoidon sekä elämänlaadullisten seikkojen vuoksi.

Lue lisää
Julkaistu: 28.08.2020

Voidaanko kohdunkaulan syöpä hävittää maailmasta?

Tie kohdunkaulan syövän hävittämiseen on rokottaminen, kirjoittaa naistentautien ja synnytysten sekä gynekologisen onkologian erikoislääkäri, prof., Johanna Mäenpää.

Lue lisää
Julkaistu: 26.08.2020

Mies – Näin pidät eturauhasestasi huolta

Eturauhassyöpään sairastuu vuosittain yli 5000 ja kuolee yli 900 miestä. Myös muut eturauhasvaivat ovat miehillä yleisiä. Lue, miten voit pitää...

Lue lisää
Katso lisää

Miksi valita Docrates
Syöpäsairaala?

  • Nopeus: syöpälääkärille ja hoitoon viikossa, myös epidemia-aikana
  • Korkeatasoinen hoito: laitteet ja syövänhoidon osaajat huipputasoa
  • Yksilöllisyys: omalääkäri ja oma hoitotiimi
  • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta
010 773 2000

Puhelinpalvelu

ma-pe 8-16