Tom Wiklund

Lääkäri
Hodgkinin lymfooma Kivessyöpä Luusarkooma Non-Hodgkin lymfoomat Pehmytkudossarkoomat Rintasyöpä
Syöpätaudit

Nimi:

Tom Wiklund

Titteli:

Johtava ylilääkäri
Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri
LKT, Syöpätautien ja sädehoidon dosentti

Koulutus:

Syöpätautien ja sädehoidon dosentti, Helsingin Yliopisto 1996
LKT, Helsingin Yliopisto, 1993
Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Helsingin Yliopisto 1989
LL, Helsingin Yliopisto, 1983

Työhistoria:

  • Docrates Syöpäsairaala, johtava ylilääkäri 2014 -
  • Pfizer Finland, Lääketieteellinen johtaja 2007 - 2014
  • Roche Finland, Lääketieteellinen johtaja 2003 - 2007
  • HUS Syöpätautien klinikka, osastonylilääkäri / erikoislääkäri / apulaislääkäri 1987 – 2002
  • Vaasan keskussairaala, Onkologian klinikka, erikoislääkäri, 1985 – 1986

Kielitaito:

ruotsi, suomi, englanti

Biografia

Tom Wiklund on Docrates Syöpäsairaalan johtava ylilääkäri. Hän vastaa sairaalan kliinisestä toiminnasta sekä hallinnollisesti sairaalan lääkäreistä ja fyysikoista. Ammatinharjoittajana Wiklund on hoitanut potilaita Docrateella jo vuodesta 2008 lähtien. Johtavana ylilääkärinä hän aloitti maaliskuun alussa 2014, ja osallistuu edelleen aktiivisesti potilastyöhön. Hänen pääosaamisalueitaan ovat sarkoomat, lymfoomat, sekä rinta- ja kivessyövät.

Uudessa roolissaan Wiklund haluaa ylläpitää ja kehittää edelleen Docrateen ainutlaatuista potilaskeskeistä hoitokonseptia. Hän kokeekin hallinnollisen työn merkittävänä nimenomaan systemaattisen kliinisen johtajuuden osalta: tämä tarkoittaa potilaiden johdonmukaista hoitamista parhaan saatavilla olevan tiedon ja taidon mukaan, jokainen potilas erityistarpeineen huomioon ottaen.

Wiklundilla onk laajaa kokemusta kliinisestä työstä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Hän on ollut aktiivisesti mukana monissa pohjoismaisissa syöpäryhmissä, joko hallituksissa tai työryhmissä (mm. Skandinaavinen Rintasyöpäryhmä SBG, Pohjoismainen Lymfoomaryhmä NLG ja Skandinaavinen Sarkoomaryhmä SSG.) Lisäksi hän on tehnyt yhteistyötä Suomen ja USA:n syöpärekistereihin perustuvassa tutkimuksessa, jossa tutkittiin syöpähoidon myöhäisvaikutuksia.

Tom Wiklund valmistui lääkäriksi Helsingissä vuonna 1983. Erikoisalana syöpätaudeissa kiinnosti Wiklundin mukaan alan laaja-alaisuus ja kehitysnäkymät sekä se, että syöpätautien yksikössä jokaiselle potilaalle annetaan sama aika ja arvo, olipa kyseessä parantava hoito tai loppuvaiheen kivunlievitys ja elämänlaadun kohennus. Syöpätautien erikoisopinnot hän aloitti Vaasassa ja suoritti tutkinnon loppuun Helsingissä vuonna 1986. Wiklund oppi hoitamaan erityisesti nuoria potilaita ja sarkoomapotilaita, kivessyöpiä sekä antamaan vaativia sytostaattihoitoja. Vuonna 1993 hän väitteli tohtoriksi pehmytkudossarkoomista professorien Inkeri Elomaan ja Carl Blomqvistin johdolla.

Kliinisen uran kohokohtia Wiklundille on ollut veren kantasolukorvaushoitoihin erikoistuneen yksikön perustaminen ja johtaminen Helsingin Yliopistollisessa keskussairaalassa. Wiklund johti yksikköä useita vuosia ja osallistui tiimeineen useampaan kliiniseen tutkimukseen. Tutkimusten kautta kantasoluhoitoja opittiin käyttämään tarkoituksenmukaisesti. Suuriannoksisten sytostaattihoitojen myötä Wiklundin mielenkiinto siirtyi myös rintasyöpään ja lymfoomiin.

Lääkealalle Wiklund siirtyi vähitellen. Ensin hän konsultoi lääkeyrityksiä klinikkatyönsä ohella. Lääkeyhtiöt kiinnostuivat yhteistyöstä, ja vuonna 2003 Wiklund aloitti Roche Finlandilla lääketieteellisenä johtajana. Roche on erityisesti syövän lääketutkimukseen keskittyvä lääkealan yritys. Wiklund sai perustaa yritykseen lääketieteellisen osaston, joka vastasi kliinisten tutkimusten lisäksi tieteellisestä palvelusta, lääketurvallisuudesta, lääkerekisteröinnistä ja lääketiedottamisesta tieteentekijöille, lääkäreille ja potilaille.

Vuonna 2007 Wiklund siirtyi Pfizer Finlandin lääketieteelliseksi johtajaksi vastaten kliinisen tutkimuksen, lääketiedotuksen ja -turvallisuuden lisäksi myös lääkekorvattavuusasioista ja yhteiskuntasuhteista.

Tom Wiklund on kehitysorientoitunut ja aikoo paneutua kehitykseen myös Docrateella. Hän uskoo, että syöpähoidot ja ala kokonaisuudessaan tulevat kehittymään monella tavalla: Tiede etenee nopeasti. Väestö vanhenee, ja siksi syöpäpotilaita on entistä enemmän. Kun syöpää opitaan hoitamaan entistä paremmin, on hoitoa saaneita potilaita ja syövästä parantuneita entistä enemmän.

Lääketeollisuudessa työskennellessään Wiklund on oppinut ymmärtämään lääketutkimusta ja lääkkeen elinkaarta. Hän toivoo voivansa hyödyntää osaamistaan myös Docrateella. Wiklund arvioi, että alalla kehittyminen tulee ilman muuta olemaan vilkkainta nimenomaan lääke- ja diagnostiikkapuolella. Syntyy uusia lääkkeitä uusiin kohteisiin, mutta lisäksi niin uusia kuin vanhojakin lääkkeitä opitaan käyttämään oikein ja kohdennetusti.

Tärkeintä tässäkin kehityksessä on se, että potilaat ja heidän sairautensa tunnetaan mahdollisimman hyvin. Syövän hoidossa on monesti useita vaihtoehtoja, mikä antaa keskusteluvaraa hoidon suunnitteluun. Lääkärinä Wiklund pyrkiikin aina perehtymään potilaidensa asioihin syvällisesti ja ymmärtämään jokaisen yksilöllistä persoonaa ja tilannetta. Keskustellen hän pyrkii yhdessä potilaan kanssa löytämään tälle parhaiten sopivia ratkaisuja. Potilaan kohtaamisessa tärkeintä on luottamuksellisen suhteen rakentaminen, jotta potilas saa tarvitsemansa parhaan mahdollisen hoidon. Wiklund saa palkintonsa, kun potilas on tyytyväinen. Se on hänen mielestään tässä työssä parasta.

Wiklund on mukana potilasyhteisöissä, tällä hetkellä Rintasyöpäpotilasjärjestön neuvonantajaryhmässä. Roolinsa hän kokee kaksisuuntaisena: ensinnäkin hän oppii itse tuntemaan rintasyöpäpotilaiden tarpeita laajemmin, ja toiseksi hän pääsee vaikuttamaan siihen, että potilaiden ääni kuuluu paremmin.

Tom Wiklund on humaani johtaja. Hän innostuu toisista ihmisistä ja etenkin innostuneista ihmisistä, jotka ovat sitoutuneita siihen, mitä tekevät: ”Heitä on Docrates täynnä”, Wiklund hymyilee.

Näytä enemmän Näytä vähemmän