Docrates sädehoitaa kaikki rintasyöpäpotilaat hengityspidätyksessä, ensimmäisenä Suomessa

Hengityspidätys (niin sanottu DIBH eli Deep Inspiration Breath Hold) -tekniikkaa hyödynnetään Suomessa sädehoidossa yleensä vain silloin, kun syöpä on vasemmassa rinnassa, sillä tekniikka todistetusti vähentää sydämen saamaa turhaa sädeannosta ja tästä johtuvia haittavaikutuksia. Hengityspidätyksellä on kuitenkin mahdollista vähentää myös toisen säteilyherkän kudoksen, keuhkojen, sädeannosta. Tästä syystä Docrates Syöpäsairaala linjaa sädehoitavansa lokakuusta alkaen kaikki rintasyöpäpotilaat edellä mainittua tekniikkaa hyödyntäen riippumatta siitä kummassa rinnassa syöpä on.

Hengityspidätys on hoitotekniikka, joka säästää tervekudoksia kaikkein parhaiten silloin, kun sädehoidon kohteena on rinnan alue. Hengityspidätystekniikkaa ei kuitenkaan yleisesti ottaen käytetä oikean rinnan syöpätapauksissa, sillä kaikki tutkimustulokset eivät vahvista sen antamaa hyötyä.

Fakta kuitenkin on, että oikeaa rintaa sädetettäessä myös keuhkot joutuvat säteilylle alttiiksi. Koska keuhkot ovat sydämen lisäksi yksi säteilyherkimmistä elimistä, Docrates Syöpäsairaalan sairaalafyysikko Timo Kiljunen painottaa, että kaikki keinot, joilla turhaa säteilyä voidaan pienentää, tulee ottaa käyttöön.

– DIBH-tekniikalla terveen keuhkon saama sädeannos pienenee merkittävästi, jolloin sekä akuuttien haittavaikutusten, myöhäishaittavaikutusten että sekundäärisyövän riski pienenee, Kiljunen kertoo.

Kun haittavaikutusten riski saadaan minimoitua, säilyy myös potilaan elämänlaatu kaikkein varmimmin. Haittavaikutusten riskin minimointi korostuu, sillä yhä useampi nainen selviää rintasyövästä.

Hengityspidätetyssä sädehoidossa potilas vetää keuhkot täyteen ilmaa ja pidättää tämän jälkeen lyhyen aikaa hengitystään, jolloin sädetys annetaan. Kun keuhkot ovat täynnä ilmaa, sydän siirtyy sädetyksen tieltä pois ja samaan aikaan myös hengityksestä johtuva kudosten liike vähenee. Näin ollen säteily osuu varsinaiseen kohteeseen paremmin.

Hoidon parempaa kohdistusta lisää myös Docrates Syöpäsairaalassa vastikään käyttöönotettu AlignRT–hoidonkohdistusjärjestelmä. Kun hoito on hyvin kohdennettua, voidaan syövän saamaa sädeannosta tarvittaessa kasvattaa, jolloin syöpä tuhoutuu kaikkein varmimmin.