Kaarina Partanen

Doctor
Breast cancer Prostate cancer
Radiology

Name:

Kaarina Partanen

Position:

Assoc. Prof.
M.D., Ph.D., Specialist in Radiology, Neuroradiologist

Education:

LL, Helsingin Yliopisto, 1975
Radiologian erikoislääkäri, Kuopion yliopisto 1984
LKT, Kuopion yliopisto, 1984
Neuroradiologian suppea spesialiteetti, Turun yliopisto 1997
Radiologian dosentti, Kuopion yliopisto 1990
Radiologian professori, Helsingin yliopisto 2008

Qualifications:

  • Docrates Syöpäsairaala, radiologian ylilääkäri 2009 -
  • Helsingin yliopisto, sivutoiminen radiologian prof. 2008-2009
  • HYKS, Meilahden sairaala radiologian osastonylilääkäri ja ylilääkäri 2000-2009
  • Kuopion ylipistosairaala, radiologian osastonylilääkäri 1990-1999
  • Kuopion yliopistosairaala, radiologian apulaisylilääkäri 1986-1990
  • Kuopion yliopistosairaala, radiologian apulaisopettaja ja sivuvirkainen erikoislääkäri 1984-1986

Biography

Radiologian pariin Kaarina Partasen johdatti alun perin intuitiivinen sattuma, itsetuntemus. Valinta on osoittautunut täsmälleen oikeaksi: Kaarina Partasella on vahva radiologin ammatti-identiteetti ja hän on saavuttanut urallaan paljon.

Kaarina Partanen on valmistunut radiologian erikoislääkäriksi vuonna 1982 Kuopion yliopistollisesta keskussairaalasta, lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi vuonna 1984, diagnostisen radiologian dosentiksi vuonna 1994 ja vuonna 1997 hän suoritti neuroradiologian suppean spesialiteetin. Virkaa Partanen on tehnyt yliopistollisessa keskussairaalassa Kuopiossa radiologian apulaisyli- ja osastonylilääkärinä ja Helsingissä ylilääkärinä sekä Helsingin yliopistossa professorina. Docrateella Partanen on ollut vuodesta 2009 lähtien radiologian ylilääkärinä.

Radiologian kuvantamismenetelmiin lukeutuvat tänä päivänä röntgenkuvaus, ultraääni, magneettikuvaus (MK) ja tietokonetomografia (TT), joka yhdistyy isotooppilääketieteen menetelmiin – digitaalisuus on tuonut lisänsä keinovalikoimaan. Radiologia onkin alana muuttunut lähes täysin sitten 1980-luvun. Kaarina Partanen on päässyt opettelemaan alan uudet käytännöt aina kehityksen etunenässä Suomessa ja ulkomailla. Ala kehittyy edelleen voimakkaasti. Kuvantamiseen saadaan yhä enemmän funktionaalisia piirteitä, joita ovat esimerkiksi magneettikuvauksen puolella diffuusiokuvaukset ja traktrografiat. Uudet menetelmät mahdollistavat entistä tarkemman diagnostiikan, jonka pohjalta voidaan edelleen kehittää uusia hoitomenetelmiä.

Docrateella Kaarina Partanen onkin todella voinut keskittyä ydintyönsä ääreen, sillä hänellä on käytössään kaikki parhaat kuvantamismodaliteetit niin syöpien diagnosointiin kuin hoitoon. Tällä hetkellä erityisen kiinnostuksen kohteena ovat isotooppikuvaukset, joita hän ratkoo yhdessä isotooppilääkärin kanssa.

Vaikka radiologi yleensä toimiikin hoitotyössä lähinnä taustalla ja harvoin kohtaa potilaita itse, Kaarina Partasen mukaan on erittäin palkitsevaa löytää vastaukset ja diagnoosi potilaan ongelmiin. Monesti tämä edellyttää varsinasta salapoliisityötä, hienovaraista palapelin rakentamista eri menetelmien perusteella tehtyjen havaintojen, vanhojen kuvantamislöydösten ja kliinisten tutkimusten tulosten perusteella. On hienoa pystyä hyödyntämään koko kuvantamisdiagnostiikan alan tarjoama apu potilaille. Tämä luonnollisesti edellyttää tiivistä yhteistyötä hoitavien lääkäreiden kanssa. Partanen onkin ollut mukana tuhansissa röntgenpalavereissa, joissa käydään löydöksiä läpi yhdessä koko hoitotiimin kanssa. Vuorovaikutus kliinikoiden kanssa on myös äärimmäisen tärkeää työssä kehittymisen kannalta ja Partasen mielestä erittäin opettavaista. Monet kollegat vuosikymmenien saatossa ovatkin kiitelleet oikeaan osuneista diagnooseista, mutta Partanen pitää aina mielessään, ettei kukaan voi aina olla täsmälleen oikeassa. Huolellinen perehtyminen ja ammattitaidon jatkuva kehittäminen auttavat onnistumaan useammin.

Hyvin teknisen ja pikkutarkan työnsä vastapainona Kaarina Partasen harrastukset ovat hänen omien sanojensa mukaan ”kotoisat”. Hän nauttii ruoan laittamisesta ja lukemisesta sekä kesämökkiaskareista. Kotoisten puuhien lisäksi hän käy paljon konserteissa ja taidenäyttelyissä.

Show more Show less