Levinneen eturauhassyövän hoito uudella lutetium-PSMA -hoidolla

Suomessa yli 4700 miehellä todetaan vuosittain eturauhassyöpä. Valtaosa niistä potilaista, joilla eturauhassyöpä on toteamishetkellä paikallinen, parantuu täysin. Hoidon onnistumisen kannalta tärkeää on nopea tutkimuksiin ja hoitoihin hakeutuminen. Pitkälle edennyt eturauhassyöpä ei yleensä enää parane kokonaan, vaan vaatii useimmiten elinikäistä hoitoa.

Eturauhassyöpä leviää tavallisesti luustoon ja imusolmukkeisiin. Levinneen eturauhassyövän hoitoon kuuluu aina lääkehoito, yleisimmin hormonihoito (ns. kastraatiohoito) ja solunsalpaajahoito. Hoitoon voidaan liittää myös ulkoinen sädehoito, jos etäpesäkkeitä ei ole laajasti. Lääkehoito voi tehota pitkäänkin, mutta yleensä hoitojen teho lakkaa ennemmin tai myöhemmin. Näissä tilanteissa hoito luustoon hakeutuvalla radioaktiivisella lääkkeellä on osoittautunut tehokkaaksi ja turvalliseksi. Hoidon idea on viedä säteilylähde syöpäsolun välittömään läheisyyteen – tai jopa suoraan syöpäsoluun – myös laajasti etäpesäkkeitä lähettäneessä eturauhassyövässä.

Aloitimme uuden radioaktiivisen lääkehoidon levinneeseen eturauhassyöpään ensimmäisenä Suomessa

Osa eturauhassyövistä voi levitä myös esimerkiksi imusolmukkeisiin, maksaan ja keuhkoihin. Kun etäpesäkkeitä on luuston ulkopuolella, tarvitaan toisenlaisia radioaktiivisia lääkkeitä.

Docrates on nyt aloittanut ensimmäisenä Pohjoismaissa syöpähoidot MAP Medical Technologies Oy:n valmistamalla lutetium-PSMA -lääkkeellä. Hoidot potilaille ovat alkaneet tammikuussa 2017 ja on Fimean erityisluvallista hoitoa.

Lutetium-PSMA –radiolääke hakeutuu eturauhassyöpäsoluihin niiden sijainnista riippumatta, ja mahdollistaa syöpäsolujen sädehoidon vaikka syöpä on levinnyt laajalle. Ennen hoitoa varmennetaan, että etäpesäkkeet keräävät Lu-PSMA:ta tekemällä F-PET-TT-kuvaus. Hoitoa on maailmalla annettu jo noin 800 potilaalle. Se tuo lisähoitomahdollisuuden erityisesti iäkkäille eturauhassyöpäpotilaille, joiden syöpä etenee, mutta joille sytostaattihoito ei enää ole vaihtoehto niiden haittavaikutusten vuoksi.

Lu-PSMA hoito on täsmäsädehoitoa. Hoito annetaan suonensisäisenä tiputuksena, ja yleensä potilas pääsee kotiin samana päivänä. Hoidon aikana potilaan veriarvoja seurataan. Lutetium-PSMA -hoidon yleisin mahdollinen sivuvaikutus on suun kuivuminen. Tätä pyritään estämään ja vähentämään jäähdyttämällä sylkirauhasia hoidon aikana. Hoitoja annetaan yksilöllisesti potilaan tilanne huomioiden, yleensä 2-6 kertaa, ja noin 4-6 viikon välein.

Docrates Syöpäsairaalassa radionuklidihoidoista vastaa moniammatillinen tiimi isotooppilääketieteen ylilääkäri, professori Kalevi Kairemon johdolla.

Lue lisää:
Isotooppidiagnostiikka ja -hoidot | Potilaidemme kokemuksia hoidosta Docrateella