Etsimme kliiniseen lääketutkimukseen potilaita, jotka sairastavat pienisoluista keuhkosyöpää

Keuhkosyöpä on yksi yleisimmistä syövistä Suomessa. Vuosittain noin 2 500 suomalaista sairastuu keuhkosyöpään.

Keuhkosyöpä jaetaan kahteen päätyyppiin; ei-pienisoluiseen ja pienisoluiseen keuhkosyöpään. Pienisoluinen keuhkosyöpä on näistä kahdesta päätyypistä harvinaisempi ja sitä esiintyy n. 20 % keuhkosyöpäpotilaista. Pienisoluiselle keuhkosyövälle on tyypillistä, että sitä ei useimmissa tapauksissa voida leikata.

Solunsalpaajahoito on pienisoluisen keuhkosyövän ensisijainen hoito. Useimmissa tapauksissa potilaille annetaan ensilinjan hoitona solunsalpaajia kolmen viikon välein 4-6 kertaa. Sen jälkeen potilaan tilannetta jäädään seuraamaan. Useimmissa tapauksissa hoito auttaa aluksi hyvin, ja suurin osa kasvaimista pienenee tai häviää kokonaan näkyvistä. Valitettavasti kasvain usein uusiutuu tai annettavien hoitojen teho lakkaa.

Docrates Syöpäsairaalassa on käynnissä lääketutkimus, jossa tutkitaan pienisoluisen keuhkosyövän uudenlaista hoitotapaa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, hyötyvätkö potilaat ensilinjan solunsalpaajakuurien jälkeen annettavasta ylläpitohoidosta.

Saatatte soveltua tutkimukseen, jos täytätte mm. kaikki seuraavat vaatimukset:

  • Olette sairaudestanne huolimatta hyväkuntoinen
  • Olette saanut vähintään neljä hoitokertaa ensilinjan solunsalpaajahoitoa, ja hoidosta on ollut teille hyötyä
  • Viimeisestä solunsalpaajahoidosta on kulunut korkeintaan 7 viikkoa

Tutkimuksessa potilaat arvotaan kahteen ryhmään, joissa tutkittaville annetaan joko tutkimusvalmistetta tai lumelääkettä suonensisäisesti kuuden viikon välein. Molempia potilasryhmiä seurataan tutkimuksen aikana tiiviisti. Kuuden viikon jaksossa tutkimuskäyntejä sairaalassa on kaksi ja lisäksi tutkimuspotilaan vointia tiedustellaan säännöllisesti puhelimitse.

Tutkimus on sokkoutettu, mikä tarkoittaa, että potilas tai hoitohenkilökunta ei tiedä, saako potilas tutkimusvalmistetta vai lumelääkettä. Tutkimushoitoa annetaan niin kauan kunnes syöpä etenee tai haittavaikutukset estävät hoidon jatkamisen. Potilas voi halutessaan keskeyttää tutkimuksessa mukanaolon missä vaiheessa tahansa, ilman erillistä syytä.

Kaikki tutkimukseen liittyvät tutkimuskäynnit, tutkimuslääkkeet ja niihin liittyvät toimenpiteet ovat potilaalle maksuttomia. Kohtuulliset matkakulut korvataan potilaalle.

Tutkimuseettinen toimikunta on antanut tutkimukselle puoltavan lausunnon ja siitä on tehty ilmoitus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle. Tutkimus toteutetaan Helsingissä Docrates Syöpäsairaalassa. Tutkimuksesta vastaava henkilö on LT, syöpätautien erikoislääkäri Tuomo Alanko.

Mikäli olette halukas osallistumaan lääketutkimukseen tai haluatte lisätietoja, ottakaa yhteyttä:

Tutkimuskoordinaattori Henna Lundenius  puh. 050 500 1895 (keskus 010 773 2000) tai sähköpostitse henna.lundenius(a)docrates.com.

Miksi valita Docrates Syöpäsairaala?

  • Nopeus: syöpälääkärille muutamassa päivässä, hoitoon viikossa
  • Korkeatasoinen hoito: laitteet ja syövänhoidon osaajat huipputasoa
  • Yksilöllisyys: omalääkäri ja oma hoitotiimi
  • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta
Ajanvaraus 010 773 2000 (ma-to 8-18, pe 8-16)