Tällä hetkellä etsimme potilaita kahteen kliiniseen rintasyöpä -lääketutkimukseen.

Mikäli olette halukas osallistumaan lääketutkimukseen tai haluatte lisätietoja, ottakaa yhteyttä: Tutkimushoitaja Henna Lundenius puh. +358 50 500 1895 (keskus 010 773 2000) tai sähköpostitse henna.lundenius(a)docrates.com.

1) Lääketutkimus potilaille, jotka ovat hiljattain sairastuneet rintasyöpään

Tutkimme uuden lääkeaineen, abemasiklibin tehokkuutta ja turvallisuutta yhdistettynä hormonaaliseen lääkehoitoon potilailla, joilla on kohonnut rintasyövän uusiutumisriski. Aikaisemmissa abemasiklibi-tutkimuksissa on todettu, että potilailla jotka sairastivat levinnyttä rintasyöpää, abemasiklibi-tutkimusvalmistetta saaneet potilaat hyötyivät tutkimushoidosta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, ehkäiseekö abemasiklibi tehokkaammin rintasyövän uusiutumista kun se annetaan yhdistelmähoitona hormonaalisen lääkehoidon kanssa.

Saatat mahdollisesti soveltua tutkimukseen, jos

 • Sinulta on rintasyöpäleikkauksen yhteydessä poistettu kainalosta imusolmukkeita, joista on löytynyt syöpäkudosta mutta rintasyöpä ei ole levinnyt muualle kehoon.
 • Rintasyövän on todettu olevan hormonireseptoripositiivinen ja HER2-negatiivinen
 • Sinulle ollaan suunnittelemassa, olet aloittamassa tai olet aloittanut hormonaalisen lääkityksen (kuten esimerkiksi tamoksifeeni tai letrotsoli) ja aloituksesta on kulunut korkeintaan 7 viikkoa.

Tutkimuksessa potilaat arvotaan kahteen ryhmään. Toisessa ryhmässä potilaat saavat ns. standardihoitoa, jolla tarkoitetaan hormonaalista lääkehoitoa 5-10 vuoden ajan. Toinen puoli ryhmästä saa hormonaalisen lääkehoidon lisäksi tutkimusvalmiste abemasiklibiä. Abemasiklibi on suun kautta otettava kapseli, jonka tutkimuspotilaat ottavat kahdesti päivässä kahden vuoden ajan, jonka jälkeen tutkimusvalmisteen otto lopetetaan. Tämän jälkeen abemasiklibiä saaneet potilaat jatkavat hormonaalista lääkehoitoa standardihoidon mukaisesti ja molempien ryhmien seuranta tutkimuksessa jatkuu.

Tutkimuksessa mukana olevia potilasryhmiä seurataan tutkimuksen aikana normaalia seurantaa tarkemmin syöpätautien erikoislääkärin vastaanotoilla, verikokein ja kuvantamistutkimuksin. Kaikki tutkimukseen liittyvät vastaanotot, tutkimukset ja tutkimusvalmiste abemasiklibi ovat potilaalle maksuttomia ja kohtuulliset matkakulut korvataan. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja tutkittava voi ilman erillistä syytä keskeyttää tutkimuksessa mukana olonsa missä vaiheessa tahansa ja potilaan hoito jatkuu normaalin hoitopolun mukaisesti keskeyttämisen jälkeen.

Eettinen toimikunta on antanut tutkimuksesta myönteisen lausunnon, ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle on ilmoitettu tutkimuksesta. Tutkimuksesta vastaava henkilö Suomessa on professori Pirkko-Liisa Kellokumpu-Lehtinen Tampereen yliopistollisesta sairaalasta. Helsingissä tutkimus toteutetaan Docrates Syöpäsairaalassa. Docrateella tutkimuksesta vastaa LT, syöpätautien erikoislääkäri Tuomo Alanko.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen tai haluat lisätietoa, ota yhteyttä:
tutkimushoitaja Henna Lundenius, puh. +358 50 500 1895 (keskus 010 773 2000) tai sähköpostitse henna.lundenius(a)docrates.com.

Lisäksi tutkimus toteutetaan seuraavissa tutkimuskeskuksissa: Tampereen yliopistollinen sairaala; Turun yliopistollinen keskussairaala; Oulun yliopistollinen sairaala; Kuopion yliopistollinen sairaala; Joensuun keskussairaala; Vaasan keskussairaala; Päijät-Hämeen keskussairaala

2) Kliininen lääketutkimus: Levinnyt rintasyöpä BRCA-mutaatiolla

Noin 5% rintasyöpätapauksista kantaa periytyviä geenimutaatiota, jotka tunnetaan nimellä BRCA1- tai BRCA2. Etsimme tutkimukseen potilaita, joilla on levinnyt tai paikallisesti edennyt rintasyöpä ja BRCA1 tai BRCA2-geenimutaatio.

Jos teillä ei ole tiedossa kannatteko BRCA-mutaatiota, se voidaan selvittää tutkimuksen seulontavaiheessa, jos tietyt kriteerit täyttyvät.

Tarkoituksena on tutkia uuden tutkimuslääkkeen tehoa ja siedettävyyttä yhdistettynä solunsalpaajahoitoon. Osa potilaista saa lumelääkettä yhdistettynä solunsalpaajahoitoon. Tutkimus on sokkoutettu (potilas tai potilasta hoitava henkilökunta ei tiedä saako potilas tutkimuslääkettä tai lumelääkettä) ja potilaat arvotaan eri lääkeryhmiin satunnaisesti.

Saatatte soveltua tutkimukseen, mikäli täytätte kaikki sisäänottokriteerit, joita ovat muun muassa:

 • Olette vähintään 18-vuotias
 • Teillä on todettu levinnyt tai paikallisesti edennyt (ei leikattavissa oleva) rintasyöpä ja teillä on BRCA1- tai BRCA2-geenimutaatio
 • Olette sairaudestanne huolimatta hyväkuntoinen
 • Olette saaneet aiemmin korkeintaan kahta solunsalpaajahoitoa levinneeseen rintasyöpään. Hormonihoitoja (tamoksifeeni, aromataasi inhibiittorit, fulvestrantti) ei lasketa solunsalpaajahoidoksi.

Tutkimuseettinen toimikunta on antanut tutkimukselle puoltavan lausunnon, ja siitä on tehty ilmoitus lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle. Tutkimuksesta vastaava henkilö Suomessa on dosentti, ylilääkäri  Johanna Mattson, HYKS Syöpäkeskus.

Tutkimus toteutetaan Helsingissä HYKS Syöpäkeskuksessa, Docrates Syöpäsairaalassa, Vaasan keskussairaalan syöpäosastolla sekä  Tampereen yliopistollisen sairaalan Syöpätautien klinikalla.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen tai haluat lisätietoa, ota yhteys:

Docrates Syöpäsairaala, tutkimushoitaja Henna Lundenius, puh. 050-5001895
Vaasan keskussairaala, ylilääkäri Antti Jekunen, puh. 06-213 1111
Tampereen yliopistollinen sairaala, ylilääkäri Minna Tanner, s-posti: minna.tanner@pshp.fi

Tietoa rintasyövän viiveettömästä diagnostiikasta ja hoidosta täällä

Miksi valita Docrates Syöpäsairaala?

 • Nopeus: syöpälääkärille muutamassa päivässä, hoitoon viikossa
 • Korkeatasoinen hoito: laitteet ja syövänhoidon osaajat huipputasoa
 • Yksilöllisyys: omalääkäri ja oma hoitotiimi
 • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta
Ajanvaraus 010 773 2000 (ma-to 8-18, pe 8-16)

Katso myös

(, , 1.1.1970)