Tällä hetkellä etsimme potilaita kahteen eri kliiniseen rintasyöpä -lääketutkimukseen.

Mikäli olette halukas osallistumaan lääketutkimukseen tai haluatte lisätietoja, ottakaa yhteyttä:

Tutkimushoitaja Henna Lundenius puh. +358 50 500 1895 (keskus 010 773 2000) tai sähköpostitse henna.lundenius(a)docrates.com.

1) Syöpälääketutkimus henkilöille, jotka sairastavat HER2-positiivista levinnyttä rintasyöpää

Tutkimme uuden lääkeaineen, neratinibin, turvallisuutta ja hyötyä annettuna samanaikaisesti rintasyöpälääke kapesitabiinin kanssa. Tutkimuksessa selvitetään, onko tutkittavana olevan lääkeyhdistelmän teho rintasyövän etenemisen estämisessä yhtä hyvä tai parempi kuin lapatinibi/kapesitabiini –lääkeyhdistelmän, jonka käyttö on hyväksytty edenneen rintasyövän hoitoon Suomessa.

Saatatte soveltua tutkimukseen, mikäli täytätte kaikki sisäänottokriteerit, joita ovat muun muassa:

 • Olette vähintään 18-vuotias
 • Teillä on todettu HER2-positiivinen levinnyt rintasyöpä ja teitä on jo hoidettu vähintään kahdella HER2-kohdennetulla hoitomuodolla
 • Olette sairaudestanne huolimatta hyväkuntoinen

Kaikki tutkimuksessa annettavat lääkkeet otetaan tabletteina suun kautta. Tutkimushoitoa annetaan niin kauan kunnes sairautenne etenee tai haittavaikutukset estävät hoidon jatkamisen. Tutkimuskäyntejä on sairaalassa ensimmäisen kuukauden aikana useita (n. 1-2 kertaa viikossa) ja sen jälkeen noin kolmen viikon välein.

Tutkimuskäynnit, tutkimuslääkkeet ja niihin liittyvät toimenpiteet ovat potilaalle maksuttomia.

Tutkimuseettinen toimikunta on antanut tutkimukselle puoltavan lausunnon ja siitä on tehty ilmoitus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle.

Tutkimus toteutetaan Helsingissä Docrates Syöpäsairaalassa. Tutkimuksesta vastaava henkilö Docrateella on LT, syöpätautien erikoislääkäri Tuomo Alanko.

Muut tutkimuskeskukset Suomessa: Helsingin yliopistollinen keskussairaala ja Tampereen yliopistollinen keskussairaala.

2) Kliininen tutkimus: levinnyt rintasyöpä BRCA-mutaatiolla

Noin 5% rintasyöpätapauksista kantaa periytyviä geenimutaatiota, jotka tunnetaan nimellä BRCA1- tai BRCA2. Etsimme tutkimukseen potilaita, joilla on levinnyt tai paikallisesti edennyt rintasyöpä ja BRCA1 tai BRCA2-geenimutaatio.

Jos teillä ei ole tiedossa kannatteko BRCA-mutaatiota, se voidaan selvittää tutkimuksen seulontavaiheessa, jos tietyt kriteerit täyttyvät.

Tarkoituksena on tutkia uuden tutkimuslääkkeen tehoa ja siedettävyyttä yhdistettynä solunsalpaajahoitoon. Osa potilaista saa lumelääkettä yhdistettynä solunsalpaajahoitoon. Tutkimus on sokkoutettu (potilas tai potilasta hoitava henkilökunta ei tiedä saako potilas tutkimuslääkettä tai lumelääkettä) ja potilaat arvotaan eri lääkeryhmiin satunnaisesti.

Saatatte soveltua tutkimukseen, mikäli täytätte kaikki sisäänottokriteerit, joita ovat muun muassa:

 • Olette vähintään 18-vuotias
 • Teillä on todettu levinnyt tai paikallisesti edennyt (ei leikattavissa oleva) rintasyöpä ja teillä on BRCA1- tai BRCA2-geenimutaatio
 • Olette sairaudestanne huolimatta hyväkuntoinen
 • Olette saaneet aiemmin korkeintaan kahta solunsalpaajahoitoa levinneeseen rintasyöpään. Hormonihoitoja (tamoksifeeni, aromataasi inhibiittorit, fulvestrantti) ei lasketa solunsalpaajahoidoksi.

Tutkimuseettinen toimikunta on antanut tutkimukselle puoltavan lausunnon, ja siitä on tehty ilmoitus lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle. Tutkimuksesta vastaava henkilö Suomessa on dosentti, ylilääkäri  Johanna Mattson, HYKS Syöpäkeskus.

Tutkimus toteutetaan Helsingissä HYKS Syöpäkeskuksessa, Docrates Syöpäsairaalassa, Vaasan keskussairaalan syöpäosastolla sekä  Tampereen yliopistollisen sairaalan  Syöpätautien klinikalla.

Jos olette kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen tai haluatte lisätietoa, ottakaa yhteys:

Docrates Syöpäsairaala, tutkimushoitaja Henna Lundenius, puh.: 050-5001895

Vaasan keskussairaala, ylilääkäri Antti Jekunen, puh.: 06-213 1111

Tampereen yliopistollinen sairaala, ylilääkäri Minna Tanner, s-posti: minna.tanner@pshp.fi

 

Tietoa rintasyövän viiveettömästä diagnostiikasta ja hoidosta täällä

Miksi valita Docrates Syöpäsairaala?

 • Nopeus: syöpälääkärille muutamassa päivässä, hoitoon viikossa
 • Korkeatasoinen hoito: laitteet ja syövänhoidon osaajat huipputasoa
 • Yksilöllisyys: omalääkäri ja oma hoitotiimi
 • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta
Ajanvaraus 010 773 2000 (ma-to 8-18, pe 8-16)

Katso myös

(, , 1.1.1970)