Toteutamme potilastyytyväisyyskyselyn vuosittain, viimeksi kesällä 2015. Suurin kiitoksemme kaikille vastanneille! Panostamme myös jatkossa vahvasti palvelujemme ja hoitojen kehittämiseen sekä erinomaisen tason ylläpitoon.

Potilastyytyväisyyskyselyn 2015 tulokset kertovat, että

 • Potilaistamme 94 % on erittäin tyytyväisiä saamaansa hoitoon ja palveluun
 • Potilaamme suosittelevat meitä: Docrates Syöpäsairaalan NPS-suositteluluku on huikea 86
NPS-suositteluindeksi (Net Promoter Score) on kansainvälisesti käytössä oleva mittari asiakaskokemuksen mittaamiseksi (asteikko -100 – +100). Yhdellä kysymyksellä: “Kuinka todennäköisesti suosittelisit Docrateeta sukulaisille, ystäville ja tuttaville?”, saadaan selville asiakkaan halu todennäköisesti suositella yritystä tai palvelua ystävilleen ja perheenjäsenilleen (asteikolla 0 – 10). Vastaukset 9-10 antaneet luokitellaan Suosittelijoiksi 7-8 antaneet Passiivisiksi ja 0-6 antaneet Arvostelijoiksi.

Potilaamme ovat erittäin tyytyväisiä seuraaviin osa-alueisiin:

 • Hoidon ja tutkimusten viiveettömyys
 • Vastuunkanto
 • Docrateen lääketieteellinen teknologia
 • Docrateen lääketieteellinen asiantuntemus
 • Ajallinen panostus potilaaseen
 • Tiedonsaanti hoidoista ja tutkimuksista
 • Yksilöllinen hoito ja vuorovaikutus
 • Potilaan ja Docrateen välinen vuorovaikutus
 • Tiedonsaanti hoitajilta ja lääkäreiltä
 • Tiedonsaanti kustannuksista

Mittaamillamme osa-alueilla potilaiden tyytyväisyyden keskiarvo näissä kaikissa ym. mittareissa oli yli 6. Kyselyssä käytetty asteikko oli 1-7 ja keskiarvon 6-7 on tässä ilmoitettu ilmaisevan erinomaista tyytyväisyyttä.

Saimme avoimen palautteen muodossa runsaasti palautetta. Tässä muutamia suoria sitaatteja, jotka kuvaavat hyvin palautteen antia siitä, missä olemme onnistuneet:

”Pääsin alle aikayksikön Docrateelle. Minut otettiin heti vastaan ystävällisesti ja avosylin. Ensimmäinen kontakti lääkäriin herätti luottamusta ja tunteen, että sairauttani hoidetaan todella asiantuntevasti ja hyvin. Koko henkilökunta toimi myös tämän tavoitteen suuntaisesti. Mahdollisuus tavata hoitava lääkäri vuosittain on tärkeää ja se luo uskoa tulevaisuuteen. Oma koordinoiva hoitaja on hoitanut minua ja asioitani erinomaisesti. Hyvänä apuna tässä meillä on ollut Kaiku-kommunikaatiojärjestelmä”.

”Koko tutkimus- ja hoitoprosessi oli täydellinen, potilaan hoitoon pääsy, kitkattomuus ja uskomattoman tehokas, osaava henkilökunta”.

”Nopea diagnoosi ja faktojen selvittäminen. Asiantunteva ja huipputeknologiaa hyödyntävä hoito. Potilaan huomioiminen ja tukeminen”.

”Potilaan huomioiminen 100%:sesti. Hyvä palvelu ja henkilökunta. Ihmisläheisyys”.

”Tutkimusten ja hoitojen ripeä alkaminen. Omalääkäri mahtava, asiantunteva ja hänellä oli riittävästi aikaa vastata kysymyksiin yms. Kaikki sujui hyvin ja pääosin “saman katon alla”.

”Sain heti ajan! Huippuhenkilökunta ja laitteisto! Hyvä osaaminen. Hyvä ja inhimillinen vastaanotto”.

”Ensimmäinen vastaanottoaika järjestyi erittäin nopeasti. Hoidon aloittaminen nopeaa. Hoidon lopputulos erinomainen (toistaiseksi)”.

”Omahoitaja – ystävällinen, ammattitaitoinen, lämmin. Viihtyisä, ei sairaalan oloinen. Tiesin lääkäreiden korkean ammattitaidon syöpähoidoissa”.

”Lääkärin optimistinen asenne on vaikuttanut suuresti tässä elämän tilanteessa. Lääkäri selvittänyt tilannettani ja perustellut hyvin hoitosuunnitelmaa. Pyritty löytämään uusiutunut syöpäkasvain mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tunne että täällä on hyvissä käsissä.”


Video: Docrates Syöpäsairaala potilaan silmin

Miksi valita Docrates Syöpäsairaala?

 • Nopeus: syöpälääkärille 1-2 päivässä, hoitoon viikossa
 • Korkeatasoinen hoito: laitteet ja syövänhoidon osaajat huipputasoa
 • Yksilöllisyys: omalääkäri ja oma hoitotiimi
 • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta
Ajanvaraus ja neuvonta 010 773 2000 (ma-to 8-18, pe 8-16)