Docrates Syöpäsairaala hyödyntää hoidoissaan tietoa sekä ihmisen että syövän perimästä. Docrateella on käytössään useita eri geeni- ja muita testejä, joiden ideana on kasvaimen tarkan profiloinnin kautta saada lisätietoa siitä, mitä lääkkeitä tulisi käyttää (esim. täsmälääkkeitä) ja mitä lääkkeitä tulisi välttää niiden todennäköisen tehottomuuden vuoksi. Testeistä voi myös olla apua syövän alkuperän selvittämisessä, tilanteissa joissa todetaan levinnyt syöpä ilman ilmeistä lähtökasvainta. Testien perusteella voidaan myös saada lisätietoa syövän ennustetta arvioitaessa.

Testit tehdään joko kudosnäytteestä, verestä tai syljestä.

Esimerkkejä Docrateella käytössä olevista testeistä:

Biocept

Biocept on erittäin herkkä menetelmä yleisimpien geenimutaatioiden tutkimiseen verinäytteestä. Sen lisäksi testillä voidaan myös analysoida levinnyttä syöpää sairastavan henkilön verenkierrossa olevia, ns. kiertävien syöpäsolujen biomarkkereita. Tutkimus voi olla hyödyllinen tilanteissa joissa ei voida ottaa kudosnäytettä. ( http://biocept.com/patients/)

Cancertype ID

CancertypeID testi tehdään silloin kuin todetaan etäispesäke, mutta ei ole tietoa siitä missä alkuperäinen syöpä sijaitsee. Testillä syövästä otetusta kudosnäytteestä tutkitaan 92 geenin ilmentymää, ja tämän perusteella voidaan hyvin suurella tarkkuudella kertoa lähtöelin, ja siten myös suunnitella hoito asianmukaisesti. (www.cancertypeid.com)

Color

Docrateella voidaan myös tutkia henkilön syöpäalttiutta geenitestillä. Näyte otetaan syljestä, ja näytteestä tutkitaan tunnetut, yleisimmät lisääntyneeseen syöpäalttiuteen liittyvät geenit. Tutkimus voidaan tehdä silloin kuin lähisuvussa on tavanomaista useampia syöpätapauksia tai muusta syystä epäilee kantavansa geenivirheitä, jotka liittyisivät lisääntyneeseen syöpäriskiin.

Lue lisää syövän perinnöllisyysselvityksestä ja Color-testistä.

(http://www.genomill.com/products/color)

Guardant 360  

Guardant 360 tutkimuksessa tutkitaan suuri joukko (73) syöpägeenejä verestä. Se on ns. liukoinen kudosnäyte (liquid biopsy). Tutkimus on erittäin herkkä  (menetelmän detektioraja on 0,04%, ja tarkkuus 99,9%). Tutkimus voi olla hyödyllinen tilanteessa, jossa alkuperäisestä kasvaimesta tai sen etäpesäkkeestä on vaikea saada kudosnäytettä, ja halutaan selvittää geenitutkimuksella potilaalle soveltuvia hoitoja, esimerkiksi täsmälääkehoitoja. (www.guardanthealth.com/guardant360)

CMI (Caris MI Profile)

CMI testillä määritellään syövästä otetusta kudosnäytteestä suuren joukon tekijöitä, niin geenejä kuin syöpäsolujen pinnalla tai syöpäkudoksessa olevia rakenteita, ns. biomarkkereita. Tutkimuksen tulos voi olla avuksi lääkehoitovalinnoissa tilanteessa, jossa ei ole ilmeistä tutkittuun tietoon perustavaa hoitovaihtoehtoa. (www.carismolecularintelligence.com)

OncoDEEP & TRACE

OncoDEEP & TRACE tutkimuksessa on kaksi vaihetta. OncoDEEP testillä määritellään syövästä otetusta kudosnäytteestä suuren joukon tekijöitä, niin geenejä kuin syöpäsolujen pinnalla tai syöpäkudoksessa olevia rakenteita, ns. biomarkkereita. Tutkimuksen tulos voi olla avuksi lääkehoitovalinnoissa, tilanteessa jossa ei ole ilmeistä tutkittuun tietoon perustavaa hoitovaihtoehtoa. OncoTRACE tutkimusta varten näyte otetaan verestä, ja siitä tutkitaan geenejä OncoDNA tutkimuksen löydösten perusteella. OncoTRACE antaa tietoa kaikista syöpäpesäkkeistä, ei vain siitä, josta kudosnäyte on otettu. Mikäli kudosnäyte on otettu sairauden aikaisemmassa vaiheessa testi antaa myös tietoa siitä, mitä muutoksia geenivirheiden ilmentymässä on tapahtunut väliaikana. OncoTRACE tutkimuksella voidaan myös, kun tutkimus toistetaan hoidon aikana tai uutta hoitoa suunniteltaessa, havaita muutoksia geenivirheprofiilissa, mikä puolestaan voi antaa lisätietoa uutta hoitoa suunniteltaessa. (www.oncodna.com/distributors)

OncotypeDX

Oncotype DX testiä käytetään rintasyövän liitännäislääkehoitoa suunniteltaessa, tilanteissa joissa arvioidaan että solunsalpaajahoidoista voisi luopua ennustetta huonontamatta. Testi tehdään rinnan kasvaimen kudosnäytteestä. (breast-cancer.oncotypedx.com/en-GB/Patient-Invasive)

Tutkimustulokset

Kaikkiin tutkimuksiin liittyy testiä suorittavan laboratorion kattava lausunto. On tärkeää, että tutkimustulos käydään huolella läpi hoitavan lääkärin kanssa, ja Color-testin osalta kliinisen genetiikan erikoislääkärin kanssa. Näin voi varmistua siitä, että tutkimustuloksen tulkinta, ja tutkimustuloksista johtuvat toimenpiteet ovat oikeat.

Lisätietoa geeniprofiloinnista ja -testeistä ajanvaraus- ja neuvontanumerostamme 010 773 2000.

Miksi valita Docrates Syöpäsairaala?

  • Nopeus: syöpälääkärille 1-2 päivässä, hoitoon viikossa
  • Korkeatasoinen hoito: laitteet ja syövänhoidon osaajat huipputasoa
  • Yksilöllisyys: omalääkäri ja oma hoitotiimi
  • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta
Ajanvaraus ja neuvonta 010 773 2000 (ma-to 8-18, pe 8-16)