Kokonaisvaltaista huippuhoitoa

Teknologisesti korkeasti varusteltu Docrates Syöpäsairaala tarjoaa koko hoitokokonaisuuden saman katon alla. Sairaalan käytössä on myös vuodeosasto sekä laboratoriopalvelut. Leikkaushoidot koordinoidaan yhteistyökumppaniverkos­ton kanssa. Docrates Terveys- ja Hyvinvointipalvelukeskus tarjoaa syöpään sairastuneille ja heidän omaisilleen täy­dentäviä palveluja henkilökohtaisten tarpeiden ja toiveiden mukaan. Potilaiden on mahdollista majoittua sairaalan lähistön hotelleissa sopimushinnoin.

Huippuosaajista kootun yhteistyöverkoston sekä kansainvälisen yhteistyömme kautta voimme tar­jota uusimpia syövän hoitomuotoja. Jo yleisemmin käytössä olevien lääkehoitojen lisäksi Docrates Syöpäsairaalassa on mahdollisuus saada käyttöön uusimmat lääkkeet ja osallistua kliinisiin lääketutkimuksiin.

Ainutlaatuinen konseptimme tuo meille potilaita joka puolelta maailmaa. Sairaalassamme on ollut hoidettavana potilaita jo yli 50 eri maasta ja olemme hoitaneet liki 30 eri syöpätyyppiä. Docrates Syöpäsairaala täydentää julkisen terveydenhuollon palveluja: hoidamme potilaita myös kuntien ja työnantajayritysten maksusitoumuksilla.

Lääkärinpalkkioista, kuvantamistutkimuksista ja sädehoidosta saa Kelan sai­raanhoitokorvauksen. Useat sairauskulu- tai erityiset syöpävakuutukset korvaavat syöpähoitoja ja -tutkimuksia Docrateella. Lue lisää hinnoista ja vakuutuksista.

Hoidon keskiössä syöpään sairastunut

Huolehdimme ihmisestä kokonaisuutena. Otamme huomioon kunkin potilaan yksilölliset tarpeet hoidon suunnittelussa. Potilas osallistuu aktiivisesti kaikkiin keskusteluihin hoitomahdollisuuksista, hoitojen eduista ja haitoista sekä toivotuista hoitotuloksista. Jokaiselle potilaallemme laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma.

Tiedämme, että syöpädiagnoosin saaminen voi olla tunteita herättävää – ei vain potilaalle itselleen, vaan myös hänen läheisilleen. Siksi Docrateen omalääkäri ja oma hoitotiimi ovat tavoitettavissa ja läsnä hoidon jokaisessa vaiheessa antaen tietoa ja tukea uudes­sa elämäntilanteessa. Pyrimme erin­omaisiin hoitotuloksiin ja potilaidemme mahdollisimman hyvän elämänlaadun säilyttämiseen läpi koko hoitopolun. Potilaamme myös suosittelevat meitä. Lue lisää potilastyytyväisyydestä täältä.


Video: Docrates potilaan silmin

Viiveettä hoitoon

Oikean hoidon valinnassa tarvitaan tarkka tieto kasvain­taudin sijainnista, levinneisyydestä ja solutyypistä. Hoidon suunnittelu tapahtuu moniammatillisessa asiantuntijatii­missä. Hoidon onnistumisen kannalta keskeisintä on sen aloitta­minen viiveettä. Docrates Syöpäsairaalassa potilaan ei tarvitse odottaa: hoidot voidaan aloit­taa välittömästi, kun hoidon valintaan tarvittavat tiedot ovat käytettävissä.

Uusimmat hoidot ja laitteet

Syövän hoidossa on tarjolla yhä enemmän ja yhä tehok­kaampia hoitovaihtoehtoja. Hoidon ensimmäinen askel on oikea diagnoosi. Hyödynnämme syövän diagnostiikassa ja hoidossa uusimpia menetelmiä. Käytössä ovat ultraäänitutkimus, tietokonetomografia, magneettikuvaus, PET-TT– sekä SPECT-TT -kuvaukset. Kaikki kuvantamis­laitteemme ovat isoaukkoisia, mikä mahdollistaa optimaalisen kuvantamisen sekä tekee tutkimuksista potilaalle miellyttävämpiä.

Kuvantamistutkimusten lausunnoista vastaa sairaalan oma radiologi tai isotooppilääketieteen erikoislääkäri. Modernin sädehoidon tavoitteeksi voidaan asettaa potilaan täydellinen paraneminen. Docrates Syöpäsairaalassa käytössä ovat kaikki nykyaikaiset tekniikat: stereotaktinen sädehoito, IMRT, IGRT, RapidArc sekä kudoksensisäiset HDR-hoidot. Olemme myös radioisotooppihoitojen eturintamassa. Tarvittaessa tutkimme myös muita hoitovaihtoehtoja, esimerkiksi Optune-sähkökenttähoidoista.

Nykyaikainen, potilaslähtöinen Kaiku-seurantajärjestelmä

Osana potilaskeskeistä hoitofilosofiaansa Docrates on kehittänyt turvallisen sähköisen yhteydenpitokanavan potilaan ja hoitohenkilökunnan välille. Kaiku-palvelussa potilas voi turvallisesti viestiä hoitohenkilökunnalle ja kirjata mahdollisia haittavaikutuksia ja kipuja, jolloin hoitohenkilökunta on aina ajan tasalla potilaan voinnista ja voi tarjota parhaan avun. Kaiku-palvelusta löytyy myös potilaan hoitoon liittyvää tietoa sekä potilaan hoitokalenteri. Kaiku-palvelu on käytettävissä tietokoneella, tableteilla tai älypuhelimilla.

Docrates oli Euroopan ensimmäinen syöpäsairaala, joka tarjosi potilaille mahdollisuutta digitaaliseen seurantapalveluun osana päivittäistä hoitoa. Kansainväliset huippusairaalat muun muassa Sveitsissä ovat ottaneet Docrateen kehittämän Kaiku-palvelun käyttöönsä. Seurantapalvelu on nykyaikainen tapa lisätä potilaan ja hoitohenkilökunnan yhteydenpitoa: ”Palvelu tuo potilaiden ulottuville yhden uuden ja vaivattoman tavan pitää yhteyttä omaan hoitotiimiinsä. Verrattuna esimerkiksi puhelinsoittoon potilas pystyy nyt olemaan yhtä aikaa yhteydessä sekä omahoitajaan että -lääkäriin tavalla, joka dokumentoituu. Työkalu mahdollistaa ajantasaisen palautteen myös silloin, kun hoitohenkilökunta on varattuna. Lisäksi olemme huomanneet, että kynnys palautteen antoon esimerkiksi hoidon jälkeisten haittavaikutusten osalta on työkalun myötä pienempi”, kertoo Docrateen ylilääkäri Timo Joensuu.

Kirjaudu sisään Kaiku Health -palveluun

Tutustu palvelun käyttöohjeisiin

Miksi valita Docrates Syöpäsairaala?

  • Nopeus: syöpälääkärille 1-2 päivässä, hoitoon viikossa
  • Korkeatasoinen hoito: laitteet ja syövänhoidon osaajat huipputasoa
  • Yksilöllisyys: omalääkäri ja oma hoitotiimi
  • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta
Ajanvaraus ja neuvonta 010 773 2000 (ma-to 8-18, pe 8-16)