Tälle sivulle on koottu erilaisia lomakkeita. Lomakkeet ovat alla tulostettavassa muodossa.

Lomakkeet

Lomake

Esitietolomake

Esitietolomakkeella kartoitetaan terveyteenne ja sairauksiinne liittyviä tietoja, joilla voi olla merkitystä syövän riskitekijöiden arvioinnissa sekä hoitonne suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lomake

Tietosuojalomake

Tietosuojalomakkeella annatte suostumuksenne potilastietojenne tallentamiseen, hankkimiseen ja luovuttamiseen.