Brystkreft – fjerne litt eller hele brystet?

Eksperter svarer. En stor norsk studie med over 13.000 kvinner antyder at brystbevarende kirurgi gir større sjanse for å overleve brystkreft.

– Dette er interessant, fordi hvis dette stemmer, så går det imot det som tidligere har vært en vedtatt sannhet, nemlig at sjansen for å overleve er like stor uansett hvilken av disse operasjonene man velger, forteller kirurg og forsker ved Kreftregisteret, Olaf Johan Hartmann-Johnsen.

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner. I Norge konstateres det hvert år mer enn 3 000 nye tilfeller. Det vil si at hver 12. norske kvinne vil oppleve å få brystkreft. Nå håper forskeren ved Kreftregisteret at enda flere behandlere vil helle mot brystbevarende behandling når de får inn en pasient som er aktuell for begge de to behandlingsformen.

Finland på topp

Ved Docrates Kreftsykehus i Helsinki får alle pasienter som egner seg tilbud om brystbevarende kirurgi. Finland er et av verdens fremste land hva gjelder både kreftforskning og behandling av kreft, og er det ledende landet i Europa på behandlingen av brystkreft. Det viser en stor studie som ble publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet i november 2014. Docrates Kreftsykehus i Finland, som er det eneste private kreftsykehuset i Norden,  er ledende innenfor brystkreft.

– Finland har en lang og sterk tradisjon for klinisk forskning. Dessuten har vi grunnleggende, gode helsetjenester, fokus på tidlig diagnostisering og kontinuerlig utvikling av ulike former for behandling, forteller Tom Wiklund som er sjefsoverlege på Docrates Kreftsykehus.

En fjerdedel av pasientene som kommer til Docrates Kreftsykehus kommer fra utlandet – deriblant Norge. Les historien til norske Helge Viken som fikk behandling for aggressiv prostatakreft med spredning til blæren og lymfeknutene, ved Docrates Kreftsykehus.

Eksperten svarer

– I de fleste tilfeller oppnår vi et like bra resultat med brystbevarende kirurgi. Altså at vi fjerner selve svulsten med nærliggende vev, og følger opp med strålebehandling. Risikoen for metastaser er like liten som ved fjerning av brystet, og sjansen for å bli frisk er like stor, forteller Wiklund som har ansvaret for den kliniske virksomheten ved sykehuset.

I hvilke tilfeller fjerner dere hele brystet?

– For rundt 10 til 15 % av pasientene våre, må vi fjerne hele brystet. Det skjer som regel når svulsten er unormalt stor i forhold til brystets størrelse, når flere svulster vokser på forskjellige steder i brystet, eller når kreften er veldig aggressiv.

–  Vi har også andre litt mer uvanlige situasjoner. For kvinner som er veldig unge – under 30 år – er det en fordel å fjerne hele brystet. Det samme gjelder for kvinner som har en arvelig genfeil – en mutasjon – som gir en betydelig økt risiko for brystkreft.

– Enkelte kvinner kan dessuten ikke gå igjennom strålebehandling, hvis hun for eksempel er gravid eller har en sykdom som ikke tillater strålebehandling. Da fjerner vi som regel brystet istedenfor.

– Vær operasjonen planlegges derfor  individuelt ut ifra kreftens art og kvinnens egne ønsker, forklarer Wiklund.

Lurer du på om norske pasienter kan reise til Docrates Kreftsykehus? Her finner du svar på mange vanlige spørsmål.

Tett oppfølging

Pasientene ved Docrates får tett oppfølging av et team med spesialister. Spesialistene bestemmer operasjonsmetode sammen med kvinnen, og operasjonen gjennomføres som regel innen en uke etter at kvinnen først tok kontakt med sykehuset. Det første møtet er med en onkolog –  en lege som har spesialisering innen fagfeltet onkologi, som er læren om svulster. Etter en MR-scanning (magnetrøntgen),  som gir et eksakt bilde av kreftsvulstens størrelse, beliggenhet og eventuell spredning, blir kirurg Jari Viinikainen koblet inn. Han er en anerkjent spesialist på både brystkreftkirurgi og plastisk kirurgi.

– Målet mitt er å bevare eller til og med forbedre brystets form, forteller Det er en stor mental og fysisk påkjenning å få kreft.

Viinikainen kan bruke implantat, kvinnens egne kroppsvev eller en kombinasjon av disse. Hvis hele brystet må fjernes, får kvinnen tilbud om full rekonstruksjon av brystet samtidig eller en liten stund etter kreftbehandlingen.

– Jeg legger stor ære i at alle brystkreftpasienter skal føle seg tilfreds med utseende på brystene når de er ferdig med operasjonen. Noen ganger opererer vi derfor begge brystene, for at symmetrien skal bli best mulig, forklarer den erfarne kirurgen.

Les mer om behandling og oppfølging av brystkreft ved Docrates Kreftsykehus

Brystbevarende operasjon i Norge

Brystbevarende kirurgi ble innført i Norge i 1980-årene. Det var en gradvis økning i antall kvinner som ble behandlet på denne måten de neste 25 årene. I 2005 ble det på landsbasis operert ca. 50 % brystbevarende operasjoner. Enkelte sykehus hadde en andel på ca. 75 %. Deretter kan vi registrere en fallende tendens.

Andelen brystbevarende operasjoner har hele tiden variert noe mellom sykehusene i Norge. Dette kan skyldes at noen sykehus behandler flere kvinner med små svulster enn andre. Små svulster egner seg spesielt godt for brystbevarende operasjon.  En annen årsak kan være lang reisevei. Mange kvinner bor langt unna et sykehus som tilbyr strålebehandling. I slike tilfeller kan det hende at kvinner heller ønsker å fjerne brystet, enn å reise mye og langt for å få strålebehandling.  (Kilde: Tidsskrift for den norske legeforening)

Det er en tøff påkjenning, både fysisk og psykisk å gjennomgå en kreftbehandling, og for flere kvinner kan det være vondt å mangle deler av, eller hele brystet. De psykologiske fordelene ved å gjennomgå en brystbevarende operasjon kan være positivt for blant annet kvinnens selvfølelse, seksualitet, femininitet, samliv og følelse av fruktbarhet, i følge NCBI.

Om Docrates Kreftsykehus
– Pasienten får en egen lege og sykepleier som følger dem hele veien
– Flere av pasientene får behandlingen dekket av det offentlige (hjemlandet)
– Mange private helseforsikringer dekker behandlingen
– Pasienttilfredsheten er svært høy – hele 94 %.
– Velvære- og helsetjenester som kostveiledning, psykoterapi, fysioterapi og personlig trening kan utfylle behandlingene.

Slik kan du sjekke deg

Over halvparten av de som får brystkreft har oppsøkt lege fordi de selv har oppdaget en forandring i brystet. Hvis du jevnlig ser og kjenner på brystene dine, blir du lettere oppmerksom på forandringer som kan tyde på brystkreft.

Symptomer ved brystkreft

  • Kul eller hevelse i brystet
  • Kul eller hevelse i armhulen
  • Inndragning eller søkk i huden på brystene
  • Brystvorte som peker innover eller i en annen retning enn det som er vanlig
  • Rødhet eller annen fargeendring av hud på brystene
  • Utslettliknende forandringer av hud på bryster eller brystvorter
  • Hudfortykkelse eller appelsinhud
  • Uklar eller blodtilblandet væske fra brystvorte
  • Fra overgangsalder, nylig oppstått smerte i brystene

(Kilde:  Kreftforeningen)