Docrates Kreftsykehus er et internasjonalt sykehus med diagnostikk, behandling og oppfølging av kreftsykdommer som spesialfelt. Sykehuset ligger i Helsingfors. Vi gir muligheten til å få en time hos toppspesialister innen kreftsykdommer raskt og uten rekvisisjon. Man får en time til spesialisten på et par dager, noe som betyr at også behandlinger startes uten ventetid. En rask start er meget viktig i kreftbehandlingen.

Helhetlig behandling av høyeste kvalitet

Docrates Kreftsykehus med teknologisk toppkvalitetsutstyr tilbyr hele behandlingsopplegget undet ett tak. Sykehuset disponerer også en sengeavdeling og laboratorietjenester. Kirurgiske tiltak koordineres med et samarbeidspartnernettverk. Docrates Helse- og Velværeservicesenter tilbyr kreftpasienter og deres pårørende kompletterende tjenester etter personlige behov og ønsker. Pasienter har anledning til å bo på hoteller nær sykehuset til avtalte priser.

Gjennom samarbeidsnettverket bestående av toppspesialister og vårt internasjonale samarbeid, tilbyr vi de nyeste kreftbehandlingsformene. Vårt enestående konsept gjør at vi får pasienter fra hele verden. Sykehuset vårt har hatt pasienter til behandling fra over 60 land, og vi har behandlet over 30 ulike krefttyper.

Flere frivillige sykeforsikringer støtter behandlingen på Docrates Kreftsykehus. EU-statsborgere har anledning til sykehusbehandling i andre medlemsland i tillegg til hjemlandet. Tilrettelegging og erstatning av behandlingen er avhengig av hvert enkelt tilfelle.

Midtpunktet for behandlingen er kreftpasienten

Vi tar vare på mennesket som en heltet. Vi tar hensyn til hver enkelt pasients individuelle behov ved planlegging av behandlingen. Pasienten deltar aktivt på alle samtaler om behandlingsmuligheter, behandlingens fordeler og ulemper samt ønskede behandlingsresultater. Hver enkelt pasient får utarbeidet en individuell behandlingsplan.

Vi vet at å få kreftdiagnosen kan vekke følelser – ikke bare i pasienten selv, men også hos hans/hennes nærmeste. Derfor er fastlegen og behandlingsteamet på Docrates tilgjengelige, da de er med i alle fasene i behandlingen og gir informasjon og støtte i en ny livssituasjon. Vårt mål er utmerkede behandlingsresultater, og vi prøver å opprettholde våre pasienters livskvalitet så god som mulig gjennom hele behandlingsforløpet. Våre pasienter er meget fornøyde med behandlingen og servicen de har fått. Les om våre pasienters erfaringer her.

Uten ventetid på behandling

Ved valg av riktig behandling må man vite nøyaktig hvor kreftsykdommen ligger, dens spredningsgrad og celletype. Behandlingen planlegges i et flerfaglig spesialistteam. Det mest sentrale med tanke på en vellykket behandling er at den kan startes uten ventetid. På Docrates Kreftsykehus trenger ikke pasienten å vente: behandlingene kan startes med en gang når opplysningene som behøves til valg av behandlingsformen, er tilgjengelige.

De nyeste behandlinger og utstyr

Ved kreftbehandlingen tilbys det enda flere og mer effektive behandligsalternativer. Det første steget i behandlingen er riktig diagnose. Ved diagnostisering og behandling av kreft bruker vi de nyeste metodene.

Vi bruker ultralydundersøkelse, datamaskin-tomografi, magnetresonanstomografi, PET-TT- samt SPECT-TT-billedtaking. Alle våre avbildingsapparater er romslige, noe som muliggjør optimal billedtaking og at undersøkelser kjennes mer behagelig for pasienten.

Sykehusets egen radiolog eller spesialist i isotopmedisin utarbeider erklæringer av billedundersøkelser.

Målet for den moderne strålebehandlingen at pasienten blir helt frisk. På Docrates Kreftsykehus er alle moderne teknikker i bruk: stereotaktisk strålebehandling, IMRT, IGRT, RapidArc samt vevsinnvendige HDR-behandlinger. Vi ligger også i forkant av radioisotopbehandlinger.

Den moderne og pasientorienterte Kaiku® Health-tjenesten – en hjelp for pasienten og behandlingsteamet

Docrates Kreftsykehus benytter webtjenesten Kaiku Health som et hjelpemiddel i oppfølging og individuell behandling av pasientene. Ved hjelp av den kan vi følge med på pasientenes form og livskvalitet samt utviklingen av symptomer. Personlig skreddersydde elektroniske oppfølgingsundersøkelser holder pleiepersonalet oppdatert og gjør det mulig å reagere raskt på symptomer som pasienten rapporterer, som for eksempel smerter.

Viktig data knyttet til behandlinger og oppfølging er også alltid lagret og tilgjengelig for pasienten i Kaiku Health-tjenesten. Gjennom Kaiku Health-tjenesten kan pasientene også ved behov enkelt og sikkert sende meldinger til pleiepersonalet vårt.

Tjenesten er tilgjengelig for pasienten på hvilken som helst PC, nettbrett eller smarttelefon med nettforbindelse.

Ifølge undersøkelser som er publisert rundt om i verden kan digital oppfølgingforbedre pasientenes livskvalitet og måten de klarer seg . Docrates Kreftsykehus er en foregangsbedrift i Europa når det gjelder digital oppfølging. Kaiku Health-tjenesten har vært en del av den daglige pasientbehandlingen helt siden 2013.

«Pasientene som benytter tjenesten opplever at den elektroniske oppfølgingen gir dem økt trygghetsfølelse og forståelse av sine egne symptomers utvikling under behandlingen. I praksis har vi oppdaget at pasientene rapporterer symptomer som de ikke har snakket om på sykehuset. Dette har gjort det lettere å oppdatere behandlingsplanen etter pasientens behov. Pleieren kan også lett og raskt se hvordan pasienten har det på på grunnlag av svarene. Slik har alle brukerne nytte av oppfølgingen», forklarer Jaana Hyväri, servicesjef på Docrates og ansvarlig for Kaiku Health-oppfølgingens utvikling.

Logg deg på Kaiku Health-tjensten

Vi har behandlet 30 forskjellige krefttyper. Du finner mer informasjon om de forskjellige krefttypene og de nyeste behandlingsformene for disse på vår finskesvenske og engelske nettside.

Hvorfor skal du komme til Docrates?

  • Ingen ventetid: Du får en avtale hos en kreftlege i løpet av bare noen dager, og behandlingen kan begynne innen en uke
  • Ditt eget helsepersonell: Én og samme lege og sykepleier tar hånd om deg gjennom hele sykehusoppholdet
  • Kreftomsorg av høyeste kvalitet: Vi bruker den nyeste teknologien og har erfarent og kunnskapsrikt flerspråklig helsepersonell
  • Second opinion: Kreftspesialistene våre kommer med en medisinsk vurdering av helseplanen din

Timebestilling

+358 10 773 2020

(man-fre kl. 9.00-16.00, GMT +2)

Kontakt