Med sarkom forstås en ondartet svulst som vokser ut fra organsystemets bindevev. Man kjenner flere typer bensarkomer, og det fins nesten 40 ulike undertyper bløtvessarkomer. Bensarkomer oppstår oftest i såkalte lange ben eller i bekkenet. Bløtvevssarkomen kan oppstå hvor som helst i kroppen, også i indre organer, men den ligger vanligvis i et lem.

Bløtvevssarskomen er en meget sjelden krefttype, bare 1 % av alle krefttilfeller er bløtvevssarkomer. Bensarkomer er enda sjednere.

Risikoen for å bli syk

Bensarkomer er en krefttype som forekommer særlig hos unge personer, mens bløtvevssarkomen derimot er vanligere hos eldre mennesker. Bare hos noen få prosenter av alle pasienter kan man anta at svulsten har oppstått for eksempel pga. et sjeldent svulstpredisposisjonsgensyndrom eller strålebehandlingen som er gitt tidligere mot samme organområde.

Symptomer på ben- og bløtvevssarkom

Bensarkomen kan fremkalle smerter, eller den kan bli oppdaget ved et benbrudd. Bløtvevssarkomen fremkaller bare sjelden smerter eller andre symptomer. Som regel blir svulsten oppdaget, når pasienten selv eller hans/hennes nærmeste finner en kul som fortsetter å vokse.

Diagnostisering av ben- og bløtvevssarkom

Grunnlaget for undersøkelsen av bensarkom er røntgenbilde samt datamaskintomografiundersøkelse (CT) og magnetrøntgen-undersøkelse (MR). Bløtvevssarkomen kan undersøkes med ultralyd, MR eller datamaskintomografi (CT). Man tar også vevsprøver fra svulsten med en nål. Patologen vurderer utfra vevsprøvene om det dreier seg om en sarkom samt svulstens undertype og ondartethetgrad dvs. gradus. Når diagnosen er bekreftet, utføres for oftest en datatomografiundersøkelse av lungene for å finne ut sykdommens spredningsgrad.

Behandling av ben- og bløtvevssarkom

Man bør utarbeide for alle pasienter en individuell behandlingsplan, der det må tas i betraktning hans/hennes alder, eventuelle grunnsykdommer, svulstens størrelse og beliggenhet i kroppen, gradus, trekk som tyder på svulstens mulig aggressive karakter og gjennomført operasjon. Det er meget viktig at behandlingsplanen utarbeides i en flerfaglig arbeidsgruppe, som har tilstrekkelig erfaring med behandlingen av sarkomer.

Behandlingen av bensarkomer er avhengig av krefttypen. Ved de fleste bensarkomer, ved osteogene og Ewing sarkomer, starter behandlingen med cytostatika, og deretter blir svulsten enten operert (osteosarkom) eller den blir operert og/eller strålebehandlet (Ewing sarkom). Etter at svulsten er behandlet lokalt, fortsetter medikamentelle behandlinger.

Grunnleggende behandling ved bløtvevssarkom er operasjon. I operasjonen prøver man å fjerne svulsten slik at man får den helt vekk uten å røre selve svulsten, og at det rundt svulsten forblir tilstrekkelig med friskt vev dvs. marginal. Hvis svulsten har vært stor, kan man ved operasjonen trenge en rekonstruksjon for å erstatte manglende vev. Da kan man transplantere til operasjonsområdet for eksempel en muskeltunge fra et annet sted i kroppen. Klarer man ikke å få til en tilstrekkelig stor kant med friskt vev, kompletteres operasjonen med strålebehandling. Det er mulig å gi strålebehandling også før operasjonen. Hvis det handler om en sarkom med høy gradus, og den vurderes som aggressiv, kan pasienten gis lindrende behandling med cytostatika. Behandling med cytostatika kan også gis før operasjonen i kombinasjon med srålebehandling.

Vi har behandlet 30 forskjellige krefttyper. Du finner mer informasjon om de forskjellige krefttypene og de nyeste behandlingsformene for disse på vår finskesvenske og engelske nettside.

Hvorfor skal du komme til Docrates?

  • Ingen ventetid: Du får en avtale hos en kreftlege i løpet av bare noen dager, og behandlingen kan begynne innen en uke
  • Ditt eget helsepersonell: Én og samme lege og sykepleier tar hånd om deg gjennom hele sykehusoppholdet
  • Kreftomsorg av høyeste kvalitet: Vi bruker den nyeste teknologien og har erfarent og kunnskapsrikt flerspråklig helsepersonell
  • Second opinion: Kreftspesialistene våre kommer med en medisinsk vurdering av helseplanen din

Timebestilling

+358 10 773 2020

(man-fre kl. 9.00-16.00, GMT +2)

Kontakt