Naispotilas ja onkologi

Brystkreft

Hvorfor ta brystkreftbehandlingen på Docrates?

  • Raskt til operasjon og videre behandling

  • Kirurgisk ekspertise innen bevarende operasjoner

  • Behandlingen blir planlagt i tett samarbeid mellom brystkreftkirurgen, kreftspesialisten og radiologen.

  • Skreddersydd individuell strålebehandling

Rask oppstart av behandlingen og fornøyde pasienter

  • Diagnose i løpet av bare noen dager

  • Oppstart av behandlinger innen én uke

  • Hele behandlingspakken koordineres i samme bygning

  • Fastlege og egen sykepleier

  • Hele 94 % av pasientene er svært fornøyde

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner. I Finland konstateres det årlig mer enn 4000 nye tilfeller av brystkreft.

I dag kan de fleste brystkrefttilfeller kureres fullstendig. Grunnen til dette er forbedrede behandlingsalternativer og screeninger og at man har fått økt kunnskap og bevissthet om kreft. En vesentlig del av krefttilfellene oppdages på et tidlig stadium, og da er sannsynligheten for å bli fullstendig frisk aller størst.

Her hos Docrates kreftsykehus påbegynnes behandlingen umiddelbart når all grunnleggende informasjon er på plass. Du trenger aldri å vente – hovedfokuset vårt er at du skal ha det bra.

De ansatte ved Docrates har stor kunnskap om alt fra kreftdiagnostisering til behandling og oppfølging av kreft. Docrates’ helse- og omsorgstjenester tilbyr kreftpasientene og deres nærmeste et bredt spekter av rehabiliterings- og omsorgstjenester, f.eks. lymfeterapi, fysioterapi og ernæringsterapi, noe pasienten kan ha stor nytte av både før, under og etter kreftbehandlingene.

Vi har behandlet 30 forskjellige krefttyper. Du finner mer informasjon om de forskjellige krefttypene og de nyeste behandlingsformene for disse på vår finskesvenske og engelske nettside.