Om det i kreftsvulsten oppdages noe som indikerer en økt risiko for at kreften kommer tilbake, anbefales ytterligere behandlinger etter operasjonen for å minimere risikoen for tilbakefall. Mange pasienter trenger – og velger – disse tilleggsbehandlingene.

Avhengig av behovet kan man utføre såkalte spredningsundersøkelser for å sikre at det ikke finnes kreftvev andre steder i kroppen. Behovet for spredningsundersøkelser ved brystkreft fastsettes basert på egenskapene til den fjernede svulsten, spredningen til lymfeknuten i armhulen og symptomene. Den mest tradisjonelle spredningsundersøkelsen ved brystkreft er en CT-skanning av kroppen. Undersøkelsen av mageområdet kan i noen tilfeller suppleres med en MR.

Ved Docrates har man også tilgang til progressive FDG- og FES-PET-CT-undersøkelser som vurderes fra tilfelle til tilfelle. Isotopundersøkelsen av skjelettet kan i dag også erstattes av fluorid PET-CT-undersøkelse.

Medikamentell behandling av brystkreft

Docrates-legen kommer med en anbefaling for nødvendig medikamentell behandling etter operasjonen. Anbefalingen er individuell og basert på de nyeste forskningsdata, samt nasjonale og internasjonale behandlingsanbefalinger. I den medikamentelle behandlingen inngår, avhengig av tilfellet, kjemoterapibehandlinger og/eller endokrine behandlinger, samt eventuelle biologiske legemidler. Kjemoterapien består vanligvis av seks medikamentelle behandlinger som gis intravenøst med tre ukers mellomrom.

Endokrine behandlinger kalles ofte for hormonbehandlinger. Målet med endokrin behandling er å hindre det kvinnelige hormonets effekt på eventuelle hormonavhengige kreftceller. Vanligvis tas behandlingen i pilleform daglig i 5 år. Medisinene har bivirkninger av varierende grad, og vi vil være spesielt oppmerksomme på forebygging og behandling av disse.

Strålebehandling av brystkreft

Etter brystsparende kirurgi, bestråles brystet praktisk talt alltid. Strålebehandlingen reduserer risikoen for at kreften kommer tilbake i betydelig grad og øker livslengden. Ved siden av brystet anbefales det at man også bestråler armhulen og kragebeinet dersom det oppdages kreftceller i de fjernede lymfekjertlene. Lengden på strålebehandlingen som gis som adjuvantbehandling, dvs. tilleggsbehandling etter operasjonen, er vanligvis på 4-6 uker. Behandling gis fem ganger i uken, ca. 15 minutter av gangen.

Ved å kombinere informasjonen som de avanserte diagnostiske testene gir med nøyaktig strålebehandlingsutstyr, kan behandlingens skadevirkninger minimeres og selve svulsten få en større stråledose. Strålebehandlingen planlegges ved Docrates kreftsykehus, og alltid i aktivt samarbeid mellom en lege, en radiograf og en medisinsk fysiker.

Hvorfor skal du komme til Docrates?

  • Ingen ventetid: Du får en avtale hos en kreftlege i løpet av bare noen dager, og behandlingen kan begynne innen en uke
  • Ditt eget helsepersonell: Én og samme lege og sykepleier tar hånd om deg gjennom hele sykehusoppholdet
  • Kreftomsorg av høyeste kvalitet: Vi bruker den nyeste teknologien og har erfarent og kunnskapsrikt flerspråklig helsepersonell
  • Second opinion: Kreftspesialistene våre kommer med en medisinsk vurdering av helseplanen din

Timebestilling

+358 10 773 2020

(man-fre kl. 9.00-16.00, GMT +2)

Kontakt