Galleblære- og gallegangskreften er relativt sjeldne. Galleblærekreften er en sykdom som oppstår i galleblæren. Kvinner har 1,5 ganger større mulighet til å få denne krefttypen enn menn. Gallegangskreften eller kolangiokarsinomen oppstår inne i eller utenfor leveren liggende galleganger.

Risikoen for å bli syk

Gallesteiner øker kreftrisikoen, og fjerning av galleblæren er i så fall et forebyggende tiltak. Mesteparten av galleblæretilfeller konstateres som et bifunn i forbindelse med en gallesteinsoperasjon. Overvekt øker kreftrisikoen. Også at man er kvinne øker risikoen for å bli syk. Risikoen for å få kolangiokarsinom øker betraktelig hvis det er en kronisk betennelse i gallegangene enten pga. en autoimmun sykdom eller en infeksjon (den siste er sjelden i Finland)

Symptomer på galleblære-  og gallegangskreft

Gulsott, smerter, feber, kvalme og oppkast kan være aktuelle symptomer, men de forteller oftest at kreften allerede er langt fremskreden. Noen symptomer kan fremkalles av en avklemming av gallegangene (gulsott, kløe), eller de kan være generelle symptomer (vekttap, nedsatt matlyst, trøtthet). Autoimmun sykdom i gallegangene kan noen ganger bli funnet i forbindelse med en helsekontroll pga. forhøyete leververdier eller i forbindelse med undersøkelser av en annen autoimmun sykdom (som en blødende tykktarmsbetennelse).

Diagnostisering av galleblære-  og gallegangskreft

Galleblærekreften kan ikke konstateres alene på grunnlag av laboratorieundersøkelser, og vanlige røntgenundersøkelser er ikke til stor hjelp ved diagnostiseringen av selve galleblærekreften. Galleblæreinfeksjoner som gjentar seg og er vanskelig å behandle, kan være et tegn på en svulst i galleblæren. I ultralydundersøkelse eller CT kan man se en tykkere galleblærevegg enn vanlig og/eller forstørrete lymfeknuter. Det kan være vanskelig å skille kreft fra infeksjonsforandringer i galleblæren.

Ved utredningen av kreftens spredning brukes det ofte ultralydundersøkelse og CT, som kompletterer hverandre. Ved diagnostisering av gallegangskreften er oftest en bildeundersøkelse med kontrastvæske nødvendig. For tiden utføres den ved hjelp av en kikkertundersøkelse av tolvfingertarmen (ERC-undersøkelse). Også magnetkolangiopankreatografi (MRC) som utføres med et MR-apparat, påviser godt en avklemming av gallegangene, og påviser hvor den ligger.

Behandling av galleblære-  og gallegangskreft

Behandlingen ved galleblærekreften er operasjon. I den fjernes galleblæren og ofte også lokale lymfeknuter og omkrinliggende levervev. Operasjon av kreften som ligger i gallegangene inne i leveren utføres alltid hvis det er mulig, men ofte har kreften når den blir konstatert spredt seg slik at den ikke kan opereres. Operasjon av kreften som ligger i gallegangene utenfor leveren minner om operasjon av bukspyttkjertelen. Da må man fjerne gallegangene, galleblæren, en del av bukspyttkjertelen og tolvfingertarmen samt omkringliggende lymfeknuter. Operasjonen fører til helberedelse bare hvis man klarer å operere vekk kreftsvulsten med omkringliggende friskt vev, noe som er utfordrende særlig når det gjelder leveren.

Galleblære- og galleganskreften kan respondere på cytostatikabehandling på ulike måter. Også deres naturlige veksthurtighet varierer mye. Ved en del av tilfeller har cytostatikabehandlingen god og langvarig effekt, og da kan de forlenge pasientens levetid betydelig.

Vi har behandlet 30 forskjellige krefttyper. Du finner mer informasjon om de forskjellige krefttypene og de nyeste behandlingsformene for disse på vår finskesvenske og engelske nettside.

Hvorfor skal du komme til Docrates?

  • Ingen ventetid: Du får en avtale hos en kreftlege i løpet av bare noen dager, og behandlingen kan begynne innen en uke
  • Ditt eget helsepersonell: Én og samme lege og sykepleier tar hånd om deg gjennom hele sykehusoppholdet
  • Kreftomsorg av høyeste kvalitet: Vi bruker den nyeste teknologien og har erfarent og kunnskapsrikt flerspråklig helsepersonell
  • Second opinion: Kreftspesialistene våre kommer med en medisinsk vurdering av helseplanen din

Timebestilling

+358 10 773 2020

(man-fre kl. 9.00-16.00, GMT +2)

Kontakt