Hodgkins lymfom tilhører lymfevevskrefter. Hodgkins lymfom vokser oftest ut fra en lymfeknut, og konstateres som en hoven/forstørret lymfeknute. Hodgkins lymfom rammer oftest unge voksne. Prognosen for Hodgkins lymfom er for tiden god. Hodgkins lymfom kan deles i forskjellige undertyper (klassisk og lymfocyttkreft) etter sykdommens spredningsgrad.

Risikoen for å bli syk

Årsaken til sykdommen er ofte ikke kjent. Hodgkins lymfom konstateres oftest hos personer som har en sykdom pga. enten immunsvikt (for eksempel AIDS) eller som får medisinering pga. immunsvikt (for eksempel medisinering ved ograntransplantasjon) Epstein-Barr infeksjon (mononukleose) er en kjent risikofaktor.

Symptomer på Hodgkins lymfom

Det eneste første symptomet av Hodgkins sykdom kan være en hoven/forstørret lymfeknute på halsen. De fleste pasienter har ingen symptomer når sykdommen blir konstatert. Sykdommens symptomer er delvis avhengig av hvor i kroppen svulsten ligger. Sykdommen kan innebære hoste uten smerter når lymfeknutene i midtskillen er hovne/forstørrede. Hos noen pasienter kan det forekomme såkalte B-symptomer, som feber, svette og trøtthet.

Diagnostisering av Hodgkins lymfom

Diagnosen av sykdommen bekreftes ved undersøkelse av vevsprøven, vanligvis ved fjerning av den hovne/forstørrede lymfeknuten. Når diagnosen er stilt, utredes sykdommens spredningsgrad. Som regel utføres datamaskintomografi (CT) av kroppen og en FDG-PET- datamaskintomografiundersøkelse. For å få bekreftet spredningsgraden kan man også ta en benmargsprøve.

Behandling av Hodgkins lymfom

Valget av behandlingsformen er avhengig av spredningsgraden og symptomene. De mest vanlige behandlingsformer er cytostatika og strålebehandlig samt en kombinasjon av disse. Hvis sykdommen kommer tilbake, kan man også bruke biologiske presisjonsmedisiner, og behandlingen kan kombineres med transplantasjon av stammeceller.

Vi har behandlet 30 forskjellige krefttyper. Du finner mer informasjon om de forskjellige krefttypene og de nyeste behandlingsformene for disse på vår finskesvenske og engelske nettside. 
Hvis du har mistanke om kreft eller har blitt diagnostisert med kreft, får du raskt en time hos de erfarne kreftspesialistene hos Docrates uten henvisning. Behandlingen igangsettes umiddelbart.
Sykepleierne Johanna Baarman og Henna Lundenius (nordic (a) docrates.com, tlf. +358 50 500 1800, man-fre kl. 8-16) hjelper gjerne norsk- og svensktalende pasienter med å ordne med det som trengs før de kommer til Docrates Kreftsykehus. De står også til tjeneste med all nødvendig informasjon.

Hvorfor skal du komme til Docrates?

  • Ingen ventetid: Du får en avtale hos en kreftlege i løpet av bare noen dager, og behandlingen kan begynne innen en uke
  • Ditt eget helsepersonell: Én og samme lege og sykepleier tar hånd om deg gjennom hele sykehusoppholdet
  • Kreftomsorg av høyeste kvalitet: Vi bruker den nyeste teknologien og har erfarent og kunnskapsrikt flerspråklig helsepersonell
  • Second opinion: Kreftspesialistene våre kommer med en medisinsk vurdering av helseplanen din
Timebestilling +358 50 500 1800 (man-fre kl. 8.00-16.00, GMT +2)