Hodgkins lymfom tilhører lymfevevskrefter. Hodgkins lymfom vokser oftest ut fra en lymfeknut, og konstateres som en hoven/forstørret lymfeknute. Hodgkins lymfom rammer oftest unge voksne. Prognosen for Hodgkins lymfom er for tiden god. Hodgkins lymfom kan deles i forskjellige undertyper (klassisk og lymfocyttkreft) etter sykdommens spredningsgrad.

Risikoen for å bli syk

Årsaken til sykdommen er ofte ikke kjent. Hodgkins lymfom konstateres oftest hos personer som har en sykdom pga. enten immunsvikt (for eksempel AIDS) eller som får medisinering pga. immunsvikt (for eksempel medisinering ved ograntransplantasjon) Epstein-Barr infeksjon (mononukleose) er en kjent risikofaktor.

Symptomer på Hodgkins lymfom

Det eneste første symptomet av Hodgkins sykdom kan være en hoven/forstørret lymfeknute på halsen. De fleste pasienter har ingen symptomer når sykdommen blir konstatert. Sykdommens symptomer er delvis avhengig av hvor i kroppen svulsten ligger. Sykdommen kan innebære hoste uten smerter når lymfeknutene i midtskillen er hovne/forstørrede. Hos noen pasienter kan det forekomme såkalte B-symptomer, som feber, svette og trøtthet.

Diagnostisering av Hodgkins lymfom

Diagnosen av sykdommen bekreftes ved undersøkelse av vevsprøven, vanligvis ved fjerning av den hovne/forstørrede lymfeknuten. Når diagnosen er stilt, utredes sykdommens spredningsgrad. Som regel utføres datamaskintomografi (CT) av kroppen og en FDG-PET- datamaskintomografiundersøkelse. For å få bekreftet spredningsgraden kan man også ta en benmargsprøve.

Behandling av Hodgkins lymfom

Valget av behandlingsformen er avhengig av spredningsgraden og symptomene. De mest vanlige behandlingsformer er cytostatika og strålebehandlig samt en kombinasjon av disse. Hvis sykdommen kommer tilbake, kan man også bruke biologiske presisjonsmedisiner, og behandlingen kan kombineres med transplantasjon av stammeceller.

Vi har behandlet 30 forskjellige krefttyper. Du finner mer informasjon om de forskjellige krefttypene og de nyeste behandlingsformene for disse på vår finskesvenske og engelske nettside.

Hvorfor skal du komme til Docrates?

  • Ingen ventetid: Du får en avtale hos en kreftlege i løpet av bare noen dager, og behandlingen kan begynne innen en uke
  • Ditt eget helsepersonell: Én og samme lege og sykepleier tar hånd om deg gjennom hele sykehusoppholdet
  • Kreftomsorg av høyeste kvalitet: Vi bruker den nyeste teknologien og har erfarent og kunnskapsrikt flerspråklig helsepersonell
  • Second opinion: Kreftspesialistene våre kommer med en medisinsk vurdering av helseplanen din

Timebestilling

+358 10 773 2020

(man-fre kl. 9.00-16.00, GMT +2)

Kontakt