Med hudkreft mener man kreftsvulster som kommer fra forskjellige celler i huden. De starter vanligvis i det øverste laget i huden, det vil si i epidermis. Hudkreftens type avhenger av hvilke celler den har startet i. Forekomsten av hudkreft har vist seg å øke i alle aldersgrupper: i løpet av de siste tiårene er antallet nye tilfeller blitt mangedoblet. Man anser økt soling og bruk av solarium for å være de viktigste grunnene til dette.

Hudkreft opptrer på forskjellige måter avhengig av type. Felles for de forskjellige typene er at tidlig påvisning av ondartede endringer er av avgjørende betydning.  Hudkreft kan påvises ved at en lege ser på huden og tar prøver av den. Dersom en person har fått påvist en type hudkreft, er det svært viktig å kontrollere huden jevnlig.

De vanligste hudkrefttypene er basalcellekarsinom eller basalcellekreft, plateepitelkreft eller spinocellulært karsinom og melanom. Disse tre typene utgjør ca. 99 % av all hudkreft. Av disse er basalcellekreften den vanligste ondartede hudkrefttypen. Melanom kan man si er den farligste hudkrefttypen.

Vi har behandlet 30 forskjellige krefttyper. Du finner mer informasjon om de forskjellige krefttypene og de nyeste behandlingsformene for disse på vår finskesvenske og engelske nettside.

 

Hvorfor skal du komme til Docrates?

  • Ingen ventetid: Du får en avtale hos en kreftlege i løpet av bare noen dager, og behandlingen kan begynne innen en uke
  • Ditt eget helsepersonell: Én og samme lege og sykepleier tar hånd om deg gjennom hele sykehusoppholdet
  • Kreftomsorg av høyeste kvalitet: Vi bruker den nyeste teknologien og har erfarent og kunnskapsrikt flerspråklig helsepersonell
  • Second opinion: Kreftspesialistene våre kommer med en medisinsk vurdering av helseplanen din

Timebestilling

+358 10 773 2020

(man-fre kl. 9.00-16.00, GMT +2)

Kontakt