Selv om lungekreften er blitt mer sjelden i Finland, er den fortsatt en av de kreftsykdommer som fører til flest kreftdødsfall hos finner. Lungekreften er den nest mest vanlige krefttypen blant finske menn rett etter prostatakreft. Bare en tredel av nye tilfeller blir konstatert hos kvinner, men deres andel er i ferd med å øke raskt pga. langt flere kvinnelige røykere.

Lungekreften oppstår når cellene i luftrøret eller selve lungevevet blir ondartede. Lungekreften deles i to hovedtyper: ikke-småcellet og småcellet lungekreft. Cirka 85 % av alle lungekrefttilfeller er ikke-småcellet lungekreft, og resterende 15 % småcellet lungekreft. Det er en egen behandlingsmetode for begge lungekrefttyper.

Risikoen for å bli syk

Røyking er den mest kjente og forskede årsaken til lungekreften: 90 % av lungekrefttilfeller forårsakes av røyking. Også passiv røyking, dvs. at man blir eksponert for røyken laget av andre, øker risikoen for å bli syk. I arbeids- og levemiljøet fins det flere faktorer som øker lungekreftrisikoen, som arsen-, nikkel- og kromforbindelser, radon og asbest.

Symptomer på lungkreft

Lungekreften gir i startfasen ofte veldig få symptomer, mens de forekommer først i den senere fase. Typiske symptomer for lungekreften er:

  • hoste
  • blod i opphost
  • åndenød
  • gjentakende lungebetennelser
  • generelle symptomer (nedsatt matlyst, svakhet, trøtthet, feber og vekttap)

Noen ganger oppdages sykdommen først pga. forstørrede lymfeknuter på halsen når svulsten er spredt til dem.

Diagnostisering av lungkreft

Ved mistanke om lungekreft er den viktigste undersøkelsen i startfasen vanligvis et røntgenbilde av lungene. Hvis pasienten har blod i opphosting, kan man prøve å lete etter kreftceller i den. Dette skjer ved å samle i et glass prøver fra opphosting, som da kan undersøkes med et mikroskop. Denne metoden er ikke så veldig pålitelig. Man kan også ta med enten en tynn- eller tykk nål en biopsi for å bekrefte diagnosen. I kikkertoperasjon dvs. bronkoskopi blir svelget lokalbedøvet, og deretter føres bronkoskopen gjennom munnen og luftrøret inn i lungene. Deretter kan man ta vevsprøver dvs. biopsier.

Hvis man ikke kan konstatere sykdommen med sikkerhet med ovennevnte metoder, kan man ta en vevsprøve gjennom huden med en tynn nål. Om dette inngrepet kan utføres, er avhengig av hvor i lungene svulsten ligger. Nålen stikkes inn i riktig sted enten ved hjelp av ultralydstyrt undersøkelse eller datamaskintomografi (CT). Pasienten kan oppleve undersøkelsen som ubehagelig, men den varer heldigvis bare en kort stund. Med mikroskop undersøkes om det fins kreftceller i biopsien.

Ved planlegging av riktig type behandling, er det viktig å definere celletypen, dvs. om kreften er ikke-småcellet eller småcellet. Lungekreftens spredning undersøkes vanligvis med CT dvs. at man tar snittbilder av lungene. Den gir antydninger på om svulsten er spredt til midtskillens lymfekjertler mellom lungene eller andre steder i lungene.

Behandling av lungkreft

Lungekreften kan behandles på flere ulike måter: med operasjon, strålebehandling, cytostatika eller andre presisjons- medisiner. Lungekreftens behandlingsform er avhengig i tillegg til celletypen av sykdommens spredningsgrad, pasientens alder og kjønn samt forekomsten av generelle symptomer (vekttap) før behandlingen.

Den primære behandlingsformen av en ikke-småcellet lungekreftsvulst er alltid en operasjon, som er den eneste behandlingsformen som helbereder lungekreften. Operasjonen er et krevende tiltak og bare mulig hvis pasientens allmenntilstand tillater det, kreftcelletypen blir bekreftet som ikke-småcellet og kreften er lokal. Ved småcellete lungekrefttyper er operasjonen og bare mulig i de tilfeller der kreften er begrenset i et tilstrekkelig lite område; den vanligste behandlingsformen med småcellete krefttyper er medisinering med cytostatika. Begge krefttyper kan også behandles effektivt med kjemoterapi-strålebehandling (en kombinasjon av cytostatika og strålebehandling), som kan forhindre sykdommen i å fremskride og bedre pasientens livskvalitet samt forlenge levetiden.

Vi har behandlet 30 forskjellige krefttyper. Du finner mer informasjon om de forskjellige krefttypene og de nyeste behandlingsformene for disse på vår finskesvenske og engelske nettside.

Hvorfor skal du komme til Docrates?

  • Ingen ventetid: Du får en avtale hos en kreftlege i løpet av bare noen dager, og behandlingen kan begynne innen en uke
  • Ditt eget helsepersonell: Én og samme lege og sykepleier tar hånd om deg gjennom hele sykehusoppholdet
  • Kreftomsorg av høyeste kvalitet: Vi bruker den nyeste teknologien og har erfarent og kunnskapsrikt flerspråklig helsepersonell
  • Second opinion: Kreftspesialistene våre kommer med en medisinsk vurdering av helseplanen din

Timebestilling

+358 10 773 2020

(man-fre kl. 9.00-16.00, GMT +2)

Kontakt