Prostatakreft

Hvorfor behandle prostatakreft på Docrates?

  • De beste spesialistene innen prostatakreft

  • Nøyaktig diagnostikk: magnet med endorektalspole allerede før biopsi samt kolin-PET, PSMA-PET og NaF-PET.

  • Urologer og onkologer på samme sted – en helhetlig vurdering

  • Skreddersydd individuell strålebehandling. Høyest erfaring i Finland når det gjelder HDR-brakyterapi

Rask oppstart av behandlingen og fornøyde pasienter

  • Diagnose i løpet av bare noen dager

  • Oppstart av behandlinger innen én uke

  • Hele behandlingspakken koordineres i samme bygning

  • Fastlege og egen sykepleier

  • Hele 94 % av pasientene er svært fornøyde

Prostatakreft er den vanligste kreftformen blant menn. Sykdomsrisikoen øker med alderen. Av de mer enn 4700 tilfellene av prostatakreft som konstateres årlig, kan de fleste bli helt friske. For at behandlingen skal være vellykket, er det viktig at man raskt får undersøkelser og behandlinger.

Rask behandling av prostatakreft ved Docrates Kreftsykehus

Docrates kreftsykehus tilbyr individuell diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft med solid erfaring. Alt er basert på en korrekt kreftdiagnose: Ved hjelp av det nyeste diagnostikkutstyret og det kliniske personalets faglige kompetanse, kan vi undersøke prostatakreftens eksakte egenskaper og spredning, samt målrette behandlingen på en optimal måte. Behandling av prostatakreft planlegges alltid nøye i henhold til sykdommens alvorlighetsgrad og egenskaper, effekten av behandlingsalternativene og relaterte bivirkninger. Også pasientens egne ønsker og krav er svært viktige for oss.

Allerede ved ditt første besøk hos Docrates får du din egen lege. Den koordinerende sykepleieren er ansvarlig for at behandlingen skjer så smidig og raskt som mulig. Sykepleieren vil hjelpe deg med praktiske ting og fungerer som en støtte for deg

Vi har behandlet 30 forskjellige krefttyper. Du finner mer informasjon om de forskjellige krefttypene og de nyeste behandlingsformene for disse på vår finskesvenske og engelske nettside.