Docrates kreftsykehus har fullverdig utstyr for bildediagnostikk og en førsteklasses klinisk kompetanse innenfor bildediagnostikk. Dette gjør at svulsten som skal bestråles kan lokaliseres svært nøyaktig.

Ved å kombinere informasjonen fra de nøyaktige diagnostiske testene med moderne og nøyaktig strålebehandlingsutstyr, kan behandlingens skadevirkninger minimeres og en større strålingsdose rettes mot svulsten. Dette øker, ifølge undersøkelser, antallet pasienter som blir helt friske av prostatakreft.

Hos Docrates planlegges strålebehandlingen alltid i samarbeid med en urolog, en spesialist i kreftsykdommer og strålebehandling, en nukleærmedisiner, en radiolog, en radiograf og en medisinsk fysiker.

Ved ekstern strålebehandling produseres strålingen vanligvis med partikkelakseleratorer. Docrates har to moderne RapidArc VMAT-lineære akseleratorer som vi tok i bruk som de første i Finland. Vi bruker de nyeste programmene i utstyret vårt ved å regelmessig oppdatere dem.

Hvis du har lyst, kan du gjøre deg kjent med strålebehandlingsapparatet og teknologien før den første strålebehandlingen. RapidArc-strålebehandling, som tar hensyn til den reelle formen på svulsten, er den mest avanserte formen for ekstern strålebehandling. Den kombinerer de beste egenskapene til de tidligere utviklede stereotaktiske modulene og intensitetsmodulene, dvs. IMRT-behandlingene. Strålebehandling rettet mot komplett helbredelse gis vanligvis i 8 uker. Behandling gis fem ganger i uken, ca. 15 minutter av gangen.

Strålebehandlingen kan også gis inne i vevet, kjent som brakyterapi. Tradisjonelt utføres brakyterapi med jodkorn med lav doserate (LDR = Low Dose Rate) som plasseres inne i prostata permanent. Vi har avstått fra tradisjonell LDR-brakyterapi ved Docrates, fordi dette bare er egnet for prostatakreftpasienter med en særdeles god prognose uten risikofaktorer.

HDR-brakyterapi med høy doserate (HDR = High Dose Rate) egner seg derimot utmerket for behandling av alle former for prostatakreft. Denne terapien er både effektiv og skånsom. Ved HDR-brakyterapi med høy doserate er stråledosene svært store, slik at antallet behandlinger bare er noen få – noen ganger bare én. Ved behandlingen føres hule nåler inn i prostata ved hjelp av ultralydstyring, og iridiumstrålekilden føres inn i nålene. Inngrepet utføres under narkose, og pasienten blir på sykehuset over natten for overvåking og kan dra hjem neste morgen.

HDR-brakyterapi kan spesielt brukes for å gjøre den eksterne strålebehandlingen ved prostatakreft med middels og høy risiko mer effektiv. Ved kombinerte behandlinger behandler man lymfekjertlene i bekkenområdet og eliminerer kreftceller fra området rundt prostata med partikkelakseleratoren for ekstern strålebehandling, RapidArc. Med HDR-brakyterapi sikrer man størst mulig presisjon i strålebehandlingen inne i prostata uten å skade det friske vevet.

Docrates kreftsykehus er en pioner på området HDR-brakyterapier, ettersom vi var det første sykehuset i Finland som begynte å behandle prostatakreft med denne teknikken. Vi har gitt over 570 HDR-brakyterapier og er dermed det sykehuset i Finland som har gitt flest antall behandlinger med denne teknikken.

HDR-brakyterapi kan også brukes ved behandling av lokalt tilbakevendende prostatakreft, selv om prostata allerede tidligere er bestrålt.

Hvorfor skal du komme til Docrates?

  • Ingen ventetid: Du får en avtale hos en kreftlege i løpet av bare noen dager, og behandlingen kan begynne innen en uke
  • Ditt eget helsepersonell: Én og samme lege og sykepleier tar hånd om deg gjennom hele sykehusoppholdet
  • Kreftomsorg av høyeste kvalitet: Vi bruker den nyeste teknologien og har erfarent og kunnskapsrikt flerspråklig helsepersonell
  • Second opinion: Kreftspesialistene våre kommer med en medisinsk vurdering av helseplanen din

Timebestilling

+358 10 773 2020

(man-fre kl. 9.00-16.00, GMT +2)

Kontakt