PSA (prostataspesifikt antigen) er et protein som produseres av prostata. Nivået av dette i blodet kan utredes gjennom en enkel blodprøve. Docrates’ spesialister anbefaler at alle menn over 50-75 år måler PSA-verdien sin hvert år. Hvis det har forekommet kreft blant nære slektninger, lønner det seg å starte oppfølgingen tidligere. Regelmessige målinger bidrar til å vurdere risikoen for prostatakreft og viser om det er behov for ytterligere undersøkelser. I noen tilfeller kan en PCA3-vurdering gi mer informasjon om sykdommen.

Når man vurderer betydningen av PSA-verdien, skal den alltid være relatert til størrelsen på prostata. Jo større prostata, desto større er PSA-verdien. Prostatakreft kan forekomme selv om PSA-nivået er svært lavt. Mengden av såkalte frie PSA har en betydelig differensialdiagnostisk verdi i vurderingen av godartede og ondartede endringer. Jo mindre mengden er av fri PSA, desto større er risikoen for kreft. Nedenfor står referanseverdiene for det totale PSA-nivået ved ulike aldersgrupper, samt prosenter av total PSA og fri PSA som egner seg for vurdering av risikoen for prostatakreft.

Alder (år)    S-PSA ( µg/l )
40-49    under 2,5
50-59    under 3,5
60-69    under 4,5
70-79    under 6,5

Andel fri PSA (%)    Kreftrisiko (%)
0-10    56
10-15    28
15-20    20
20-25    16
over 25    8

(Kilder: Thompson et al.: Prevalence of prostate cancer among men with a prostate-specific antigen level < or = 4.0 ng per milliliter in New England Journal of Medicine, May 27, samt anbefalinger for grenseverdier)

Hvorfor skal du komme til Docrates?

  • Ingen ventetid: Du får en avtale hos en kreftlege i løpet av bare noen dager, og behandlingen kan begynne innen en uke
  • Ditt eget helsepersonell: Én og samme lege og sykepleier tar hånd om deg gjennom hele sykehusoppholdet
  • Kreftomsorg av høyeste kvalitet: Vi bruker den nyeste teknologien og har erfarent og kunnskapsrikt flerspråklig helsepersonell
  • Second opinion: Kreftspesialistene våre kommer med en medisinsk vurdering av helseplanen din

Timebestilling

+358 10 773 2020

(man-fre kl. 9.00-16.00, GMT +2)

Kontakt