Med utbredt prostatakreft regnes kreft som allerede har skapt metastaser i andre deler av kroppen, vanligvis i bein eller lymfekjertler. Hvis man ut fra de biologiske egenskapene til kreften og de såkalte risikofaktorene bedømmer at kreften har spredd seg (dvs. dannet metastaser), hovedsakelig via lymfeårer i lymfekjertlene, eller mer vanlig i skjelettet, utføres spredningsundersøkelser før den endelige behandlingsavgjørelsen fattes.

Med en positronemisjonstomografi (PET-TT) undersøkes den metabolske nedbrytningen i kroppen ved hjelp av radioaktive markører. En forhøyet ansamling i et område der det normalt ikke forekommer fysiologiske ansamlinger tolkes som et avvik, fordi den radioaktive markøren oppsøker områder med mer livlig metabolisme, slik som f.eks. kreftceller. Tradisjonelt har man gjort en kontrast-CT-skanning av hele kroppen og en nukleærmedisinsk undersøkelse av skjelettet med et gammakamera. Ofte kan kreftspredningen utredes enda mer nøyaktig hvis man bruker radioaktive markører som for eksempel 18-F-kolin, som baserer seg på prostatakreftens metabolisme, i forbindelse med CT-skanningen. Ved undersøkelse av skjelettet, er natriumfluorid (NaF) den mest sensitive markøren. Legen avgjør alltid fra tilfelle til tilfelle hvilken PET-markør som skal brukes.

De fast ansatte ved sykehuset er en erfaren radiolog som utfører kreftundersøkelser og en spesialist i nukleærmedisin. Dette sikrer en uavbrutt og umiddelbar interaksjon mellom bildediagnostikkspesialistene og de behandlende legene.

Docrates kreftsykehus styrker sin rolle som pioner på området diagnostisering av prostatakreft med PET-CT med den nye markøren PSMA

Docrates kreftsykehus har denne uken innført PET-CT (positronemisjonstomografi) med det nye radiofarmaka PSMA ved diagnostisering av pasienter med prostatakreft. Ved hjelp av den nye sensitive markøren kan man allerede ved svært lave PSA-verdier oppdage tilbakefall etter en prostatakreftoperasjon eller strålebehandling og allerede i den innledende fasen oppdage når prostatakreften har spredd seg til for eksempel lymfekjertlene. Den nye markøren muliggjør en mer nøyaktig diagnose av prostatakreft, noe som betyr at behandlingen kan skreddersys bedre enn før og at pasienten kan få en bedre livskvalitet, for eksempel ved at man benytter moderne strålebehandling. En nøyaktig lokalisering av kreften er svært viktig også for kirurgen som skal planlegge en operasjon for å fjerne prostata.

Hvorfor skal du komme til Docrates?

  • Ingen ventetid: Du får en avtale hos en kreftlege i løpet av bare noen dager, og behandlingen kan begynne innen en uke
  • Ditt eget helsepersonell: Én og samme lege og sykepleier tar hånd om deg gjennom hele sykehusoppholdet
  • Kreftomsorg av høyeste kvalitet: Vi bruker den nyeste teknologien og har erfarent og kunnskapsrikt flerspråklig helsepersonell
  • Second opinion: Kreftspesialistene våre kommer med en medisinsk vurdering av helseplanen din

Timebestilling

+358 10 773 2020

(man-fre kl. 9.00-16.00, GMT +2)

Kontakt