Spesielt eldre menn kan ha andre sykdommer som påvirker livstidsprognosen i en så betydelig grad at mannen ikke ville rukket å oppleve symptomene på prostatakreft med såkalt lav risiko. Målet med aktiv oppfølging er å utsette eller unngå potensielle bivirkninger av behandlingene. I enkelte tilfeller kan man derfor, basert på grundige forundersøkelser (PSA, MR og prostatabiopsier tatt basert på den), også følge opp prostatakreft uten behandling. De ansatte ved Docrates prostataklinikk har også erfaring med aktiv oppfølging; vi gjenkjenner situasjoner der aktiv oppfølging er det beste alternativet, og vi sørger for at pasienten følges opp regelmessig og nøye nok.

Den aktive oppfølgingen omfatter:

  • Undersøkelser: Regelmessige PSA-tester med noen måneders intervaller, regelmessige MR-undersøkelser, og om nødvendig ny biopsi
  • Ny vurdering av behandlingsbehovet: Hvis PSA begynner å stige raskere under oppfølgingen, kreften viser spredning på MR eller biopsien konstaterer at prostatakreften har blitt mer aggressiv, utføres en ny vurdering i samråd med pasienten

Ved aktiv oppfølging legges det stor vekt på pasientens egne ønsker. Avgjørelser om aktiv oppfølging tas alltid etter grundige diskusjoner, der man overveier fordelene og risikoene ved oppfølgingen. I tillegg til pasienten og de pårørende, deltar det ved Docrates også ved behov både en urolog og en onkolog i diskusjonene. Slik kan man skape et helhetlig bilde som er så omfattende som mulig, slik at pasienten kjenner til sin eksakte situasjon og hva man gjør videre.

Hvorfor skal du komme til Docrates?

  • Ingen ventetid: Du får en avtale hos en kreftlege i løpet av bare noen dager, og behandlingen kan begynne innen en uke
  • Ditt eget helsepersonell: Én og samme lege og sykepleier tar hånd om deg gjennom hele sykehusoppholdet
  • Kreftomsorg av høyeste kvalitet: Vi bruker den nyeste teknologien og har erfarent og kunnskapsrikt flerspråklig helsepersonell
  • Second opinion: Kreftspesialistene våre kommer med en medisinsk vurdering av helseplanen din

Timebestilling

+358 10 773 2020

(man-fre kl. 9.00-16.00, GMT +2)

Kontakt