Spiserørskreften er en ondartet  svulst  som oppstår i spiserøret . Sykdommen forekommer cirka to ganger oftere hos menn enn kvinner pga. blant annet forskjeller i røykevaner og alkoholbruket. Antall spiserørskrefttilfeller har kontinuerlig gått ned. Oftest er spiserørkreften allerede langt fremskreden når den blir konstatert, og da er mulighetene til helbererende behandlig få. Det finns to hovedtyper av spiserørskreft: plateepitel-karsinom som vokser ut fra slimhinnene i spiserøret og adenokarsinom som vokser ut fra kjertelvev.

Risikoen for å bli syk

Risikofaktorene er delvis de samme som ved magesekkreft, men helicobakterien spiller ikke så stor rolle. Høyt alkoholbruk, røyking, høy alder og at sykdommen ligger i slekten, øker kreftrisikoen. Et såkalt Barrets spiserør fører til en større risiko for å bli syk. Med Barrets spiserør menes celleforandringer i spiserørets nedre del pga. langvarig syreirritasjon. Ved å innta mer varierende næring, ved å unngå å drikke sterk alkohol samt med oppfølging av slimhinneforandringer av Barrets spiserør og ved behov med behandling, kan sannsynligheten for å få sykdommen reduseres.

De viktigste risikofaktorene for plateepitelkarsinomen er røyking og alkoholbruk. Ved høyt og samtidig bruk av ovennevnte nytingsmidler blir kreftrisikoen opptil hundre ganger større. Betydelige risikofaktorer for adenokarsinom er alder, at man er en mann, overvekt, røyking og som største Barrets slimhinne som henger sammen med reflukssykdommen .

Symptomer på spiserørskreft

Spiserørskreften gir forskjellige symptomer, som dysfagi (vanskeligheter med å svelge), smerter, gjentakende kraftig oppkast i forbindelse med matinntak og raskt vekttap. Da har kreften allerede gjort spiserøret betydelig trangt. Vanskeligheter med å svelge er det første typiske symptomet for spiserørkreften. Av og til forekommer det ved sykdommen også smerter og blødning. Hvis kreften allerede har spredt seg, forårsaker metastaser forskjellige symptomer, avhengig av hvor de ligger.

Diagnostisering av spiserørskreft

Spiserørskreften diagnostiseres med en kikkertundersøkelse. Som tilleggundersøkelser brukes MR, ultralyd via kikkertrør eller CT. For tiden er PET-skanning et verdifult tillegg ved kartlegging av lokal spredning og metastaser

Behandling av spiserørskreft

Det finnes behandlingsalternativer som operasjon (fjerning av svulsten, innsetting av et nettrør dvs. et stent) cytostatika- og strålebehandling. Små og lokale svulster fjernes alltid kirurgisk. Spiserørkreften med spredning behandles vanligvis med strålebehandling, medisiner og en kombinasjon av dem. Strålebehandlingen spiller en særdeles stor rolle ved behandlingen av plateepitelkarsinomen. Ved adenokarsinomen brukes mer medisiner, men også strålebehandling blir brukt.

Vi har behandlet 30 forskjellige krefttyper. Du finner mer informasjon om de forskjellige krefttypene og de nyeste behandlingsformene for disse på vår finskesvenske og engelske nettside.

Hvorfor skal du komme til Docrates?

  • Ingen ventetid: Du får en avtale hos en kreftlege i løpet av bare noen dager, og behandlingen kan begynne innen en uke
  • Ditt eget helsepersonell: Én og samme lege og sykepleier tar hånd om deg gjennom hele sykehusoppholdet
  • Kreftomsorg av høyeste kvalitet: Vi bruker den nyeste teknologien og har erfarent og kunnskapsrikt flerspråklig helsepersonell
  • Second opinion: Kreftspesialistene våre kommer med en medisinsk vurdering av helseplanen din

Timebestilling

+358 10 773 2020

(man-fre kl. 9.00-16.00, GMT +2)

Kontakt