Tarmkreft

Hvorfor ta tarmkreftbehandlingen på Docrates?

  • Planlegging av behandlingen ledes av Finlands beste spesialister

  • Avansert og dekkende diagnostikk

  • Dyp kompetanse innen medisinsk behandling av tarmkreft

  • Det vil være en ernæringsterapeut som har spesialisert seg på kreft med i oppfølgingen din

Rask oppstart av behandlingen og fornøyde pasienter

  • Diagnose i løpet av bare noen dager

  • Oppstart av behandlinger innen én uke

  • Hele behandlingspakken koordineres i samme bygning

  • Fastlege og egen sykepleier

  • Hele 94 % av pasientene er svært fornøyde

Tarmkreft er en fellesbetegnelse for kreft i tynntarmen, tykktarmen og endetarmen. Tarmkreft er den nest vanligste kreftsykdommen i Europa og den tredje vanligste typen kreft i Finland, etter prostatakreft og brystkreft. Hvert år får rundt 2800 finner tarmkreft, og man regner med at forekomsten vil øke i framtiden, hovedsakelig på grunn av at befolkningen blir eldre. Prognosen for tarmkreft er imidlertid god: 61 % av dem som får diagnosen er fortsatt i live fem år etterpå, og overlevelsesraten forventes å forbedres i takt med at screeningene blir flere og behandlingene bedre.
Omfattende tarmkreftekspertise under ledelse av Tuomo Alanko

Ved Docrates kreftsykehus får personen med tarmkreft en omfattende diagnose, behandling og oppfølging uten ventetid fra spesialister med mange års fagkompetanse. Ved hjelp av de nyeste bildebehandlingsapparatene og det kliniske personalets faglige dyktighet, kan behandlingene skreddersys optimalt til hver enkelt pasient.

Overlegen vår for medikamentelle behandlinger, Tuomo Alanko, er en anerkjent ekspert på tarmkreft og har mange års erfaring med å behandle sykdommen. I tillegg til andre behandlingsformer for tarmkreft, tilbyr Docrates tarmkreftpasientene sine førsteklasses medikamentell behandling, som igangsettes umiddelbart. Vi legger også spesiell vekt på at behandlingen utføres på en optimal måte.

Hos Docrates får hver pasient sin egen lege og sitt eget behandlingsteam. En individuell behandlingsplan utarbeides sammen med legen og behandlingsteamet ut fra pasientens ønsker. Våre omfattende omsorgstjenester sikrer at man får de beste vilkårene for å komme seg etter kreften og bevarer en god livskvalitet til tross for kreftsykdommen.

Vi har behandlet 30 forskjellige krefttyper. Du finner mer informasjon om de forskjellige krefttypene og de nyeste behandlingsformene for disse på vår finskesvenske og engelske nettside.