Urinblærekreften er en ondartert svulst i urinblæren, som er særdeles vanlig i industrilandene. Mesteparten av urinblærekrefttyper er overfladiske, og de er begrenset til slimhinnen. Urinblærekreften kan likevel også spre seg til urinblæreveggen og sende metastaser for eksempel til leveren, lungene eller skjelettet. Av alle blærekrefttilfeller er rundt 20–25 % krefttyper som vokser inn i muskelvevet. Risikoen for å tilbakefall er høy, og pasienten må gå til etterkontroller resten av livet.

Risikoen for å bli syk

Risikoen for å få urinblærekreft vokser med alderen, noe som også gjelder andre krefttyper. Røyking og yrkesmessig eksponering for kjemikalier (aromatiske aminer) er de viktigste risikofaktorer for å få urinblærekreft. For tiden bruker man likevel effektivt verneutstyr, og derfor er risikoen for å få urinblærekreft blitt mindre. I tillegg følger man nøye opp med at grenseverdiene av stoffer som forårsaker kreften, ikke blir overskredet. Hvis man kan påvise yrkesmessig eksponering, har man krav på erstatning etter loven om yrkesmessige kreftsykdommer. Man kan også få urinblærekreft pga. arvelige årsaker.

Symptomer på urinblære – og urinveiskreft

Vanligste første symptomer ved urinblærekreft er blod i urinen og smerter ved vannlating. Hvis svulsten forhindrer urinen i å renne fra nyrene til urinblæren, kan det føre til at også nyrene blir skadet. Da kjenner man som regel smerter i nyreområdet. Hvis svulsten stenger urinrøret, oppstår det store vannlatingsvansker.

Diagnostisering av urinblære – og urinveiskreft

Grunnleggende undersøkelser ved mistanke om svulst i urin-blæren er undersøkelse av urinen for å konstatere om det er blod i urinen, urincytologi og kikkertundersøkelse av blæren dvs. cystoskopi. De mest vanlige billedundersøkelser er røntgen av urinveiene dvs. urografi, men alt oftere utføres det en CT-urografi for å konstatere om kreften har en lokal spredning.

Deretter utføres det en ultralydundersøkelse av urinveiene. Ved hjelp av den kan man se store svulster i blæren ogforandringer i nyrene. En vanlig undersøkelse i startfasen er også en undersøkelse av nyrer med kontrastvæske dvs. urografi. Ved hjelp av den sikrer man seg om at det i øvre urinveier ikke er noen svulster eller at ikke er noe som stenger for urinveiene. Ved siden av disse undersøkelsene undersøker legen også alltid urinblæren med en cystoskop.

Før en høvlingsoperasjon utfører man for pasienten vanligvis datamanskintomografi dvs. snittfotografering (CT-undersøkelse) av kroppen, hvis man har mistanke om at kreften har vokst inn i muskulatur.

Behandling av urinblære – og urinveiskreft

Urinlærekreften behandles med flere ulike metoder, som brukes enten til sammen eller en for seg. Pga. blærekreftens mansidighet og varierende prognose skal man for å velge riktig behandlingsform prøve å få vevs-klassifisering av en patolog og finne spredningsgraden så nøyaktig som mulig.

Hvis det handler om en overfladisk svulst, dvs. at kreften ikke er spredt fra blærens slimhinne inn i muskelvevet, blir svulsten høvlet og brent bort med en skop som føres gjennom urinrøret inn i blæren; denne operasjonen har en enkel bokstavsforkortelse TURB.

Hvis kreften er spredt til blærens muskulatur, eller om det er en risiko for at svulsten vokser inn i muskelvevet, kan behandlingen også være en radikal operasjon dvs. fjerning av urinblæren helt eller delvis samt fjerning av prostataen. Da ledes urinen ut via enten en poseurostomi eller en kontinent urostomi eller man lager  av tarm  en blæresubstitutt.

Avhengig av krefttypen, svulstens størrelse og om den har sendt metastaser, kan også strålebehandling og intravenøs behandling med cytostatika bli aktuelle metoder. Kjemi-strålebehandlingen gir til og med et like godt sluttresulat som en tradisjonell operasjon.

Ved overfladisk blærekreft med god prognose brukes som behandling fjerning av svulsten ved høvling via urinrøret. I forbindelse med inngrepet eller umiddelbart etter det utføres inne i blæren én medikamentell skyllebehandling, som reduserer risikoen for å få sykdommen på nytt. Ved overfladiske svulster som har større risiko for å komme tilbake, behandles pasienter med gjentakende blæreinterne medikamentelle skyllebehandlinger.

Operasjonen innebærer hos menn som regel fjerning av prostata, men urinrøret blir for tiden vanligvis spart. Hos kvinner fjernes urinrøret og oftest også livmoren med tilhørende organer. Hvis pasienten pga. dårlig allmenntilstand eller for at svulsten ligger vanskelig til, ikke passer til kirurgisk behandling, blir behandlingsformen strålebehandling.

På diagnosetidspunktet finner man metastaser hos en lav prosent (~5 %) av pasienter. Da er det mulig at man gir opp fjerningsoperasjonen, og pasienten henvises til stråle- eller cytostatikabehandling. Ved svulster med metastaser kan strålebehandlingen brukes som symptomlindrende behandling pga. smerter, lekkasje, stor svulst og at urinveiene er stengt. Ved behandlingen av metastaser brukes cytostatikabehandling, som ofte får svultens metastaser til å minske, og symptomene som sykddommen har fremkalt, blir lettere. Den gjennomsnittlige levetiden med cytostatikabehandlingen forlenges med cirka 4 mnd.

Vi har behandlet 30 forskjellige krefttyper. Du finner mer informasjon om de forskjellige krefttypene og de nyeste behandlingsformene for disse på vår finskesvenske og engelske nettside.

Hvorfor skal du komme til Docrates?

  • Ingen ventetid: Du får en avtale hos en kreftlege i løpet av bare noen dager, og behandlingen kan begynne innen en uke
  • Ditt eget helsepersonell: Én og samme lege og sykepleier tar hånd om deg gjennom hele sykehusoppholdet
  • Kreftomsorg av høyeste kvalitet: Vi bruker den nyeste teknologien og har erfarent og kunnskapsrikt flerspråklig helsepersonell
  • Second opinion: Kreftspesialistene våre kommer med en medisinsk vurdering av helseplanen din

Timebestilling

+358 10 773 2020

(man-fre kl. 9.00-16.00, GMT +2)

Kontakt