Raymonds personlige historie – Prostatakreft

Da Raymond Roth, 81 år gammel, fikk diagnosen prostatakreft, fikk han 22 ukers ventetid på behandling i Norge. I håp om å finne en raskere løsning, så Raymond etter de beste sykehusene i verden for behandling. Da oppdaget han Docrates. Fordi Docrates kun fokuserer på kreftbehandling, var beslutningen om å bruke Docrates, enkel.

Raymond innså hvor verdifull tid er og gikk til ekspertene: «De er best på strålebehandling, i verden antagelig».