Stadig flere velger operasjon i utlandet

Norge er på verdenstoppen når det gjelder dødelighet for menn med prostatakreft. Helge Viken (61) og kona reiste til et anerkjent kreftsykehus i Helsinki.

Pasientrettighetsdirektivet, som trådte i kraft i EU i 2013, innebærer at alle norske pasienter kan velge å reise til andre EØS-land for å få sykehusbehandling. Man kan velge både offentlig og privat behandling, men man må finne frem til behandlingsstedet selv.  Flere og flere nordmenn gjør nettop dette og søker behandling utenfor Norge. Helge Viken (61)  fra Bod utenfor Bergen, er en av dem. Han fattet mistanke om prostatakreft sommeren 2012.

– Symptomene begynte da jeg var på ferie i Spania. Jeg gikk på toalettet 5 -6 ganger i løpet av natta, så jeg tenkte at noe kanskje var galt, forteller Helge Viken.

Prostatakreft er den vanligste kreftformen blant norske menn. Om lag 35 000 nordmenn lever i dag med diagnosen, og 5 000 nye tilfeller oppdages hvert år. Etter ferien tok Helge Viken kontakt med fastlegen sin. Han anbefalte en henvisning til det lokale sykehuset for en grundigere utredning.

– Vanligvis må man vente på en spesialisttime i 3-4 uker. Det er en tøff mental påkjenning. Jeg kontaktet derfor forsikringsselskapet mitt. Etter noen få dager sendte de meg til Aleris i Trondheim og så til Aleris Helse i Oslo, forteller Viken.

Diagnosen kom som et sjokk

«Aggressiv prostatakreft som har spredd seg til blæren og lymfeknutene», lød dommen til Helge Viken.  Etter at han kom seg fra det første sjokket,  spurte han spesialisten i Oslo hva han burde gjøre.

– Han svarte umiddelbart: «Jeg anbefaler behandling hos Docrates Kreftsykehus. De gir deg den beste behandlingen i ditt tilfelle».

Docrates Kreftsykehus behandler flere ulike former kreft, hos både menn og kvinner, og er ledende på behandlingen av prostatakreft. De tar imot kreftpasienter fra hele verden som følge av sin ekspertise på området. Ved hjelp av de nyeste metodene for diagnostikk kan de kjapt avdekke prostatakreftens eksakte egenskaper og spredning.

«Alle» kan reise til utlandet

Spesialistbehandling i utlandet er ikke forbeholdt de som har en privat helseforsikring.  Pasientrettighetsdirektivet fra 2013 innebærer at alle norske pasienter kan få dekket sykehusbehandling i utlandet dersom visse vilkår oppfylles. Forutsetningen for å få utgiftene refundert, er at helsehjelpen tilsvarer den helsehjelpen det offentlige ville ha dekket i Norge. Reiseutgifter dekkes i liten grad, kun tilsvarende det reisen ville kostet til nærmeste behandlingssted i Norge. Hvis du vurderer å reise til utlandet, anbefaler HELFO at du går igjennom alle stegene i denne veiviseren, så du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har og hva du må gjøre.

Praktisk at de snakket norsk

Helge Viken kom til Docrates Kreftsykehus på et forhåndsbesøk i desember 2012. Siden den gang har han vært igjennom både cellegiftbehandling, strålebehandling og lymfedrenasje – hele tiden med kona Aud Inger Viken (57) ved sin side.

– Vi har kun ros å gi de ansatte og spesialistene på Docrates. De har hjulpet oss med alt – både praktiske og medisinske ting, forteller Aud Inger Viken.

Alle pasienter som kommer til Docrates Kreftsykehus får en egen fastlege og sykepleier. Helges personlige sykepleier ved sykehuset, Liisa Kokko, har vært en avgjørende ressurs under hele behandlingen.

– Liisa snakker en utmerket blanding av svensk og norsk. I tillegg til å gjøre kommunikasjonen stressfri, er det godt å få alt forklart seg på sitt eget morsmål, smiler Helge.

– Liisa har hele tiden tatt veldig godt vare på oss. Hun har koordinert og forklart alle delene av prosessen. Når jeg kom tilbake til Norge etter en behandling, og lurte eller funderte på noe, kunne jeg sende en e-post til Liisa. Som regel fikk jeg svar innen en time. Utrolig bra!, avslutter Helge.

Helge Viken har også dratt stor nytte av lymfedrenasjebehandling – en form for fysioterapi som hjelper mot hevelser som oppstår etter mange kreftoperasjoner.  Les mer om Helge Vikens opphold på Docrates.

Fakta om prostatakreft

 • 4 889 norske menn fikk prostatakreft i 2014.
 • Prostatakreft stod for omlag 1 av 6 nye krefttilfeller i 2014.
 • Denne kreftformen er den som rammer flest menn og flest totalt i Norge.
 • Omlag 1 av 8 menn vil få påvist prostatakreft i sin levetid.
 • I mange tilfeller gir kreft i prostata ikke merkbare symptomer i tidlig fase av sykdommen.
 • Kilde: Kreftregisteret

 

Om behandling i utlandet

 • Refusjon er begrenset til det beløpet som helsetjenesten ville kostet i Norge.
 • Reiseutgifter dekkes i liten grad
 • Det er mulig å søke om refusjon i etterkant av, eller før påbegynt behandling.
 • 73 prosent av søknadene ble innvilget i 2014
 • Om lag 40 % av behandlingene foregikk i Sverige, 15 % i Tyskland, 12 % i England og Danmark, og 7 % i Finland

Kilder: HELFO og Nasjonalt nettverk for utenlandsbehandling