Vurdere du behandling i utlandet?

Stadig flere reiser til utlandet for å få kreftbehandling.
Slik går du frem.

«Ble sendt fram og tilbake mellom ulike sykehus»

«Forsvant fra venteliste»

«Prøvesvar ble borte»

«Ble kasteball i systemet»

Hvert år mottar Kreftforeningen hundrevis av henvendelser til sin  kreftlinje.  De vet at ventetid  og mangel på oversikt er en enorm psykisk belastning for kreftpasienter og deres pårørende.

Flere reiser til utlandet

Alle kreftpasienter har krav på prioritert helsehjelp  fra det offentlige, men visste du at du kan ”ta med deg” denne rettigheten til et behandlingssted i utlandet?

– Pasientrettighetsdirektivet, som trådte i kraft i EU i 2013, betyr at norske pasienter kan få refundert utgifter til spesialisthelsetjenester i EØS-land, dersom visse vilkår oppfylles. Dette gjelder både om du planlegger å reise ut, eller om du allerede oppholder deg i et annet EØS-land, skriver jurist Camilla Fosse i Kreftforeningen.

Man kan velge både offentlig og privat behandling, men man må finne frem til behandlingsstedet selv. Les historien til Helge Viken som fikk aggressiv prostatakreft med spredning til blæren og lymfeknutene. Han reiste til det anerkjente  Docrates kreftsykehus i Finland.

Dette kan du få refusjon for:

 • utredning og behandling på sykehus
 • utredning og behandling på poliklinikk
 • utredning og behandling hos legespesialist
 • radiologi
 • røntgen
 • laboratorium
 • legemidler

Kreftpasienter er «rettighetspasienter»

Kreftpasienter kan få behandling  i utlandet hvis de har opplevd lang ventetid, hvis Norge har manglende medisinsk kompetanse  eller hvis de er såkalt «rettighetspasienter». Å være rettighetspasient betyr at henvisningen din har vært vurdert av spesialisthelsetjenesten – for eksempel ved et sykehus – og du har fått beskjed om at du har krav på behandling.

Slik går du frem

Det kan vært dyrt å få behandling i utlandet. Dette kan du gjøre:

 1. Har du en privat helse- eller behandlingsforsikring? Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt. Mange helseforsikringer støtter kreftbehandling i utlandet. Helge Viken fra Norge anbefaler Docrates kreftsykehus i Finland.
 2. Hvis du er i jobb bør du undersøke med arbeidsgiveren eller fagforeningen din om dere har en privat helseforsikring eller behandlingsforsikring som du kan bruke.
 1. Hvis du har mistanke om eller fått påvist kreft kan du  søke HELFO om såkalt «forhåndstilsagn». Et forhåndstilsagn er en slags ”garanti” (maksbeløp) på hvor mye du kan få dekket av Norge. Når du søker om forhåndstilsagn, må du ha et konkret behandlingstilbud fra et annet EØS-land. Det kan ta opptil 8 uker før du får svar på søknaden.
 1. Ingen tid å miste? Du kan også velge å reise til utlandet med det samme, og søke HELFO om refusjon når du kommer hjem igjen. Du må selv finne behandlingsstedet (innenfor EØS) og be dem om et tilbud. Docrates Kreftsykehus i Finland krever ingen henvisning og starter kreftbehandling i løpet av en uke.  Dette sykehuset er ledende på over 30 krefttyper.

Hit reiser kreftpasienter fra hele verden

– Når man har kreft er det avgjørende å komme raskt i gang med behandlingen, forteller sjefsoverlege ved Docrates kreftsykehus Tom Wiklund.  Når det foreligger en diagnose starter vi derfor kreftbehandling i løpet av en uke.

Docrates Kreftsykehus  Finland får man spesialistutredning innen 1-2 dager uten henvisning. Det unike behandlingsopplegget gjør at det private kreftsykehuset oppsøkes av folk fra hele verden.

– Vi behandler over 30 krefttyper og tar imot pasienter fra over 60 land, deriblant Norge. Vi bruker den nyeste teknologien og har erfarent og kunnskapsrikt flerspråklig helsepersonell, forteller Wiklund.

Docrates Kreftsykehus  er  det eneste private sykehuset i Norden som har diagnostisering, behandling og oppfølging av kreftsykdommer som spesialfelt. Sykehuset er høyt teknologisk utstyrt, og koordinerer hele pasientforløpet – fra utredning og diagnostikk til medisinske behandlinger og oppfølging.

Ventetider i Norge

Det er innført pakkeforløp for en rekke kreftdiagnoser i Norge. Kreftpasienter har rett til prioritert helsehjelp fra sykehuset, men det finnes ikke en lovbestemt maksimumsfrist for oppstart av behandling. Ifølge Helsedirektoratet bør henvisningen din være vurdert av sykehuset innen 10 dager. Oppstart av behandling bør ta mellom 32 og 66 dager

Kreftforeningen skriver at det dessverre er for lite kunnskap om ventetidsbestemmelsene på en del sykehus. De råder deg derfor til å følge med selv.

Kreftbehandling i utlandet

 • Du bør undersøke om arbeidsgiveren eller fagforeningen din har en privat helse- eller behandlingsforsikring.
 • Kreftpasienter har krav på prioritert helsehjelp fra det offentlige
 • Det finnes ikke en lovbestemt maksfrist for oppstart av behandling
 • Du kan få dekket hele eller deler av utenlandsbehandlingen fra det offentlige
 • Behandling i utlandet kan være dyrt. Det kan være lurt å søke om forhåndstilsagn fra HELFO.
 • Hvis du vurderer å reise ut bør du gå igjennom guiden fra HELFO
 • Bruk dette skjemaet når du søker om forhåndstilsagn
Kreft i Norge
– I 2014 fikk 31 651 nordmenn en kreftdiagnose.
– Av disse var det 14 627 kvinner og 17 024 menn.
– Kreft er den vanligste dødsårsaken i Norge etter hjerte- og karsykdommer.
– Hvert år dør i overkant av 10 000 mennesker av kreft.
– De vanligste kreftsykdommene hos menn oppstår i prostata, lunge, tykktarm og blære.
– Hos kvinner er brystkreft den vanligste formen, etterfulgt av lungekreft, tykktarmskreft og føflekkreft.
– I 2014 var føflekkreft den kreftformen som økte mest, mens lungekreft fortsatt er den mest alvorlige kreftformen, målt i antall liv den tar.
– I 2014 levde 242 000 menn og kvinner med kreft i Norge.