Syöpäpotilaiden elinaika pitenee sähköisen seurannan avulla

Sähköistä oireseurantaa käyttäneet syöpäpotilaat elivät 5,2 kuukautta pidempään kuin perinteisessä seurannassa olleet potilaat. Tämä havaittiin tutkimuksessa, joka julkaistiin syövänhoidon suurimmassa konferenssissa ASCO:ssa hiljattain. Tutkimuksessa nähtiin myös, että potilaat olivat halukkaita ja kykeneviä käyttämään sähköistä työkalua oireidensa raportointiin läpi koko hoitojakson. Docrates Syöpäsairaala on vuodesta 2012 ollut mukana kehittämässä samankaltaista seurantatyökalua suomalaisen terveysteknologiayritys Netmedin kanssa.

Professori Ethan Baschin vetämässä satunnaistetussa tutkimuksessa 766 levinnyttä syöpää sairastavaa potilasta raportoivat oireitaan hoitohenkilökunnalle sähköisen työkalun avulla lääkehoitojen aikana. Sähköinen työkalu hälytti automaattisesti hoitohenkilökuntaa, jos potilaat raportoivat vakavaksi luokiteltuja oireita. Näin hoitohenkilökunta pystyi reagoimaan oireisiin nopeammin ja tarjoamaan välitöntä apua. Baschin mukaan hoitajat ja lääkärit ovat tietämättömiä potilaan vakavammista oireista jopa puolet ajasta. Tutkimuksesta jo aiemmin julkaistun raportin mukaan sähköinen oireseuranta paransi potilaiden elämänlaatua ja potilaiden hoitoja pystyttiin jatkamaan pidempään verrattuna perinteiseen seurantaan.

Tutkimustulokset tukevat myös Docrates Syöpäsairaalassa tehtyjä havaintoja sähköisestä oireseurannasta. Docrates Syöpäsairaalassa käytössä olevaa Kaiku Health –palvelua on hyödynnetty vuodesta 2013 asti sekä säde- että lääkehoitoa saavien potilaiden seurannassa.

”Palveluamme käyttävät potilaat kokevat sähköisen seurannan lisänneen turvallisuuden tunnetta ja ymmärrystä omien oireiden kehittymisestä hoitojen aikana. Käytännössä on huomattu potilaiden raportoineen oireista, joista he eivät olleet puhuneet vastaanottokäynneillä. Tämä on edesauttanut hoitosuunnitelman päivitystä potilaan tarpeen mukaisesti. Hoitaja näkee myös vastausten pohjalta helposti ja nopeasti potilaan voinnin. Seurannasta on siis hyötyä kaikille käyttäjille ”, taustoittaa Kaiku Health –seurannan kehityksestä vastaava Docrates Syöpäsairaalan palvelujohtaja Jaana Hyväri.

Sähköisen ja perinteisen seurannan yhdistelmä takaa potilaskeskeisen hoidon

Lupaavista tutkimustuloksista ja käyttökokemuksista huolimatta osa iäkkäämmistä syöpäpotilaista voi kokea sähköiset työkalut vieraiksi. Näitä potilaita seurataan perinteisesti, eli puhelimitse tai vastaanotolla tehtävällä paperisella kyselyllä. Keväällä 2017 Docrates Syöpäsairaala ja Netmedi kehittivät mallin, jolla tiedot potilaiden raportoimista oireista ja elämänlaadusta kerätään systemaattisesti talteen kaikilta rintasyöpäpotilailta. Malli pohjautuu kansainvälisen ICHOM –organisaation (International Consortium for Health Outcomes Measurement) suositukseen ja tämä on tiettävästi ensimmäinen kerta Suomessa kun potilaiden itse raportoimat seurantatiedot kerätään talteen koko potilasjoukolta.

Pääsääntöisesti seuranta toteutetaan sähköisesti Kaiku Health –palvelun avulla, joka myös hälyttää henkilökuntaa potilaan raportoimien oireiden mukaisesti. Perinteisessä seurannassa olevilta potilailta paperilla kerätyt tiedot tallennetaan henkilökunnan toimesta Kaiku Health –palveluun, jolloin saadaan täysin kattava tieto potilaiden kokemuksista. Seurannan avulla Docrates Syöpäsairaalan hoitohenkilökunta saa arvokasta tietoa potilaan voinnista hoitojen alkaessa, välittömästi niiden jälkeen, sekä useamman vuoden kuluttua. Näin potilaiden huoliin voidaan reagoida mahdollisimman oikea-aikaisesti. Tavoitteena on tarjota potilaille mahdollisimman yksilöllistä tukea, sekä kehittää hoitojen vaikuttavuutta potilaslähtöisen datan avulla.

”Docrates Syöpäsairaalalle on tärkeää olla kärkijoukoissa edistämässä kansainvälisiin standardeihin perustuvaa potilasseurantaa osana palveluketjua.  Tavoitteena on kehittää yhdessä Kaiku Health –tiimin kanssa skaalautuva malli, jonka avulla vaikuttavuustietoa saadaan kerättyä myös muilta hoidossa olevilta syöpäpotilailta”, kertoo Docrateen palvelujohtaja Jaana Hyväri

Jos olet Docrateen asiakas, etkä vielä käytä Kaiku Health –palvelua, kysy lisää omalta hoitajaltasi.

Lue lisää aiheesta:

Kirjaudu sisään Kaiku Health -palveluun

Tutustu palvelun käyttöohjeisiin