MRI eturauhassyövän diagnostiikassa

Prostatan moniparametrinen magneettikuvaus: parannusta eturauhassyövän diagnostiikkaan

Uudet funktionaaliset tekniikat, kuten diffuusiokuvaus, dynaaminen varjoainekuvaus ja spektroskopia, ovat tuoneet merkittävän lisän prostatan magneettikuvaukseen perinteisten spin-kaikukuvien rinnalle. Prostatadiagnostiikassa magneettikuvauksen mahdollisuudet ovat huonosti tunnettuja siihen nähden, kuinka paljon magneettikuvausta käytetään kaikkeen muuhun kuin syöpädiagnostiikkaan ja että eturauhassyöpä on miesten tavallisin syöpämuoto.

Duodecimin Käypä hoito-suosituksessa ei vielä mainita magneettikuvausta ollenkaan. Siinä todetaan, että prostatasyöpädiagnostiikka perustuu kokonais-PSA:n pitoisuuteen, vapaan PSA:n osuuteen prosentteina, eturauhasen tunnusteluun ja histologiseen tutkimukseen transrektaalisesti otetuista biopsianäytteistä.

Biopsian osuvuus on n. 60%. Suosituksen mukaan tulee uutta biopsiaa harkita, jos ensimmäisen negatiiviseksi jääneen biopsian jälkeen PSA-taso jatkaa nousuaan. On miehiä, joiden prostataa on biopsoitu 5-6 kertaa negatiivisin tuloksin. Tilanne on stressaava sekä potilaalle että hoitavalle lääkärille. PSA:n nousutrendi on myös merkittävä viite siitä, että kyse voi olla aggressiivisesta syöpämuodosta.

Moniparametrisella magneettikuvauksella pystytään osoittamaan juuri se aggressiivisin, ns. dominantti, syöpäpesäke. Yllä mainituilla biopsianegatiivislla potilailla tämä fokus löytyy yleensä prostatan etuosista, apexista tai prostatan sivuilta. Näiltä alueilta, varsinkin edestä, voi olla vaikea saada edustavaa näytettä perinteisellä biopsiatekniikalla. Sen sijaan tarvitaan transperineaaliset biopsianäytteet. Kehitteillä on fuusiomenetelmiä, joissa magneettikuvat ja biopsian ohjauksessa käytettävät reaaliaikaiset ultraääni-kuvat fuusioidaan yhteen, jolloin biopsia saadaan juuri siitä, missä magneettikuvaus osoittaa aggressiivisimman fokuksen olevan.

Näyttääkö magneettikuvaus aina prostatasyövän? Sitä ei voida sanoa, koska magneettikuvauksen osuvuus riippuu syöpäfokuksen koosta ja Gleason-luokituksesta. Mitä aggressiivisempi kasvain, sitä varmemmin magneettikuvaus näyttää sen. Käytännössä magneettikuvaus näyttää kaikki Gleason 8-10-luokan syövät. Näiden kasvainten diffuusio-ominaisuudet ovat rajoittuneet ja tämä heijastuu kvantitatiiviseen ns. ADC-lukuun käänteisesti. Nämä tuumorit ovat yleensä myös verekkäitä ja tehostuvat siksi varhain ja intensiivisesti varjoaineella tehdyssä sarjakuvauksessa. Niiden kemialliset ominaisuudet ovat poikkeavat, mikä näkyy spektroskopiassa sitraattipitoisuuden pienenemisenä ja koliinipitoisuuden kasvuna. Matalan aggressiivisuusasten syövät (Gleason 5-6) voivat muistuttaa em. kvantitatiivisilta ja signaaliominaisuuksiltaan mm. prostatiitin tai atrofian aiheuttamia löydöksiä, mikä aiheuttaa erotusdiagnostisia ongelmia. Käytännössä Gleason 6- syövistä magneettikuvaus osoittaa 30-80 % riippuen syöpäfokusten koosta.

Kun prostatasyöpä on todettu, on seuraavana haasteena selvittää taudin levinneisyys. Joskus kohoavan PSA-tason ja minimaalisen biopsiasta saadun tautilöydöksen välillä on epäsuhta. Kyse voi olla siitä, että biopsianäytteet eivät ole edustavia syöpäfokuksen suhteen. Tämä on ilmeistä silloin, kun magneettikuvauksessa suurin osa kasvaimesta sijaitseekin prostatan etupuoliskossa. Hoidon suunnittelussa on tärkeä tietää myös, rajoittuuko tauti prostatakapselin sisäpuolelle ja sijaitseeko se esim. pääosin apexissa, jonne virtsaputken sauma rakennetaan kirurgisessa hoidossa ja mikä on kasvaimen suhde hermo- ja verisuonirakenteisiin prostatan takalateraalisivuilla.

Magneettikuvaus tarjoaa parhaan anatomisen kartan siitä, missä syöpäkasvain eturauhasessa sijaitsee, vaikka mikroskooppisen kapselin läpikasvun suhteen menetelmä ei ole erehtymätön. Magneettikuvia käytetään apuna fuusioimalla ne päällekkäin tietokonetomografiakuvien kanssa sädehoidon annossuunnittelussa, miksei siis myös preoperatiivisena levinneisyystutkimuksena useammin kuin nyt tapahtuu.

Kaarina Partanen, radiologian erikoislääkäri, dos.