Rintasyopaleikkaus

Säästävä syöpäleikkaus säilyttää rinnat ja itsetunnon

Suomalaisnaiset saavat maailman parasta hoitoa rintasyöpään. Leikkauksen sekä uusien ja tehokkaiden yhdistelmähoitojen ansiosta yhdeksän kymmenestä potilaasta paranee. Docrates Syöpäsairaalassa potilaiden kanssa keskustellaan säästävistä rintaleikkauksista aina kun mahdollista.

Joka yhdeksäs nainen sairastuu rintasyöpään elämänsä aikana. Rintasyöpää esiintyy kaikissa ikäryhmissä 25 ikävuodesta ylöspäin. Tyypillisin rintasyöpäpotilas on 50­-70 -vuotias, vaihdevuodet ohittanut nainen. Varhaisessa vaiheessa todetun ja leikatun syövän sekä uusien ja tehokkaiden yhdistelmähoitojen ansiosta rintasyöpään sairastuneilla on erittäin hyvä hoitoennuste: taudin selättää peräti yhdeksän kymmenestä sairastuneesta.

– Mitä aiemmin rintasyöpä löydetään, sitä paremmin se on hoidettavissa. Kaikkien yli 50-vuotiaiden naisten tulisi hyödyntää kunnalliset seulontatutkimukset sekä tutkia säännöllisesti itse rintansa, Docrates Syöpäsairaalassa työskentelevä plastiikkakirurgi ja rintasyöpäkirurgi Jari Viinikainen ohjeistaa. Ohjeet rintojen säännölliseen tutkimiseen löydät täältä.

Jari Viinikainen, LL, plastiikkakirurgian erikoislääkäri

 

Heti hoitoon

Jos epämääräinen oire, ihomuutos tai kyhmy osoittautuu syöväksi, hoidot voivat alkaa nopeasti. Docrates Syöpäsairaalassa potilas pääsee erikoislääkärille muutamassa päivässä ja leikkaukseen keskimäärin viikon sisällä ensimmäisestä lääkäritapaamisesta.

Optimaalinen diagnostiikka tärkeää hoidon suunnittelussa

Ennen leikkausta potilas tapaa sekä syöpälääkärin että leikkauksen tekevän rintasyöpäkirurgin. Potilaasta otetaan yleensä magneettikuvat ennen leikkausta. Kuvausta tulkitsee erittäin kokenut erikoislääkäri.  Mahdolliset rintakudoksen pienimmätkin muutokset pyritään havaitsemaan ennen leikkausta niin tarkasti kuin mahdollista, parhaan mahdollisen leikkaustuloksen saavuttamiseksi. Kokemuksemme mukaan noin viidennekseltä potilaista havaitaan magneetti-tutkimuksessa hoitoon vaikuttava lisälöydös. Vastaanotto ja kuvaukset pyritään järjestämään saman päivän aikana.

Kokenut ja osaava hoitotiimi tekee saumatonta yhteistyötä

Rintasyövän optimaalinen hoito vaatii monen erikoisosaajan saumatonta yhteistyötä alusta alkaen. Docrateella kirurgi, kuvannan erikoislääkärit (radiologi ja isotooppilääkäri) ja syöpätautien erikoislääkäri sekä potilaan oma koordinoiva hoitaja tekevät tiiviisti yhteistyötä parhaan hoidon varmistamiseksi. Tavallisesti leikkaus on rintasyövän ensimmäinen hoito. Sen tavoitteena on poistaa syöpäkasvain sekä todeta ja hoitaa mahdollinen paikallinen imusolmukelevinneisyys. Potilaan omalla, tietoon perustuvalla mielipiteellä on myös suuri merkitys.

Docrateella lääkärit ja hoitajat työskentelevät läheisessä yhteistyössä ja hoitotiimi pysyy samana koko hoitopolun ajan. Tämä takaa sujuvan, nopean, turvallisen ja tehokkaan hoidon ja potilaan yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamisen. Docrateen koordinoiva hoitaja puolestaan vastaa siitä, että hoitoprosessi sujuu mahdollisimman jouhevasti ja nopeasti. Hän auttaa potilasta käytännön asioissa sekä toimii potilaan tiedollisena ja henkisenä tukena.

– Docrateen hoitohenkilökunnan vahva osaaminen, tiimityöskentely ja mahdollisuus konsultoida alan kärkiosaajia yksityissektorilla poikkeuksellista, sanoo Jari Viinikainen. Sitä on hänen mielestään myös syvälle Docrateen kulttuuriin punottu potilaasta huolehtiminen.

Säästävä ja yksilöllinen rintasyöpäleikkaus

Kirurgi voi poistaa koko rinnan tai osan siitä. Docrates Syöpäsairaalassa pyritään aina säästävään operaatioon, kun se on lääketieteellisesti mahdollista ja potilas niin toivoo. Yhdessä leikkauksessa poistetaan rintasyöpäkasvain riittävän tervekudoksen ympäröimänä, ja leikkauksen lopuksi rinnan muoto palautetaan plastiikkakirurgisia leikkausmenetelmiä hyödyntäen. Siksi uusintaleikkauksia tai myöhäiskorjauksia tarvitaan hyvin harvoin. Docrateella koko rinta poistetaan noin 10-20 prosentilta naisia. Jos potilaalla on rintasyövän toteamisvaiheessa rintaimplantit, niiden säästäminen arvioidaan tapauskohtaisesti lääkärin kanssa. Jos rinnan säästäminen ei ole mahdollista, harkitaan jo tässä vaiheessa voidaanko jo samassa leikkauksessa rakentaa uusi rinta joko potilaan omista kudoksista tai implanttia käyttäen. Rinta voidaan luoda uudellaan myös myöhemmin, kun muut syöpähoidot ovat jo turvallisesti takana.

Jokainen leikkaus suunnitellaan Docrateella yksilöllisesti riippuen kasvaimen muodosta ja naisen toiveista.

Naiseus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi

– Yhä useammin rintasyöpä voidaan hoitaa turvallisesti poistamatta koko rintaa. Hyödyntämällä syöpä- ja plastiikkakirurgian keinoja yhdistäviä leikkaustekniikoita päästään myös esteettisesti hyvään lopputulokseen, millä on usein suuri merkitys potilaan naiseudelle ja henkiselle hyvinvoinnille, tietää Viinikainen.

Leikkauksen jälkeen Docrateen moniammatillinen rintasyöpäryhmä käsittelee potilaan tilanteen ja tekee jatkohoitosuosituksen. Liitännäislääkehoidosta ja seurannasta huolehtii oma onkologi eli syöpätautien erikoislääkäri. Tärkeitä ovat myös tukihoidot kuten lymfa- ja fysioterapia. Fysioterapeutin vastaanotolla määritellään henkilökohtainen tilannearvio ja ohjeistus jo ennen leikkausta. Kokenut fysioterapeutti auttaa olkavarren liikeradan ja yläraajan turvotusten ongelmien ehkäisyssä ja hoidossa.  Apuna voidaan käyttää mm. tukisidoksia tai painehihaa. Tarvittaessa on mahdollista päästä syövänhoitoon perehtyneen gynekologin vastaanotolle.

Täsmälääkkeet ja sädehoito

Leikkauksen jälkeen tehdään leikkauslöydöksestä riippuen tarvittaessa vielä lisätutkimuksia, kuten tietokonekerroskuvaus ja luuston isotooppitutkimus. Näillä selvitetään onko rintasyöpä levinnyt muihin elimiin. Mikäli leviämistä muihin elimiin ei todeta pyritään sairauden uusiutumisen riskiä minimoimaan antamalla suurimmalle osalle potilaista leikkauksen jälkeen joko hormonaalista estohoitoa, solunsalpaajahoitoa tai sädehoitoa, tai näiden yhdistelmiä.

– Sädehoito ehkäisee tehokkaasti syövän paikallista uusiutumista ja parantaa myös eloonjäämisennustetta. Se on useimmiten välttämätön etenkin rintaa säästävän leikkauksen jälkeen, kuvailee Docrateen johtava ylilääkäri, onkologi Tom Wiklund.

Syövän yksilöllisistä ominaispiirteistä riippuen voidaan rintasyövän uusiutumisen suhteellista riskiä pienentää erittäin merkittävästi lääkehoidoilla. Koska rintasyövistä peräti noin 85 prosenttia on hormoniriippuvaisia, käytetään rintasyöpäleikkauksen jälkeen usein hormonaalista estohoitoa. Useimmiten käytetään solunsalpaajien ja hormonihoitojen yhdistelmää, mutta joissakin tilanteissa pelkkä hormonihoito riittää, ja toisissa tapauksissa hoitoon liitetään vuoden mittainen biologinen täsmälääkehoito.

Docrateella on mahdollisuus myös perinnöllisyyslääketieteen asiantuntijalle, jos herää epäily perinnöllisestä rintasyöpäalttiudesta.

Vastaanotolle varataan riittävästi aikaa

Docrates Syöpäsairaalassa rintasyöpää epäilevä tai siihen sairastunut pääsee heti hoitoon ilman lähetettä. Vastaanotolle varataan riittävästi aikaa, että kaikki mieltä askarruttavat asiat ehditään käydä läpi. Potilaalla on oma lääkäri ja omahoitaja, joka auttaa käytännön asioissa. Kaikki toiminnot sijaitsevat saman katon alla.

Potilaat ovat erittäin huojentuneita, kun huomaavat olevansa hyvissä käsissä ja asioiden hoituvan nopealla vauhdilla eteenpäin, kertoo kirurgi Jari Viinikainen.

 

Jos epäilette rintasyöpää tai olette saanut syöpädiagnoosin, pääsette Docrateen erikoislääkärin vastaanotolle nopeasti ja ilman lähetettä. Kokenut erikoislääkäri kartoittaa tilanteen ja tarvittaessa suosittelee jatkotutkimuksia. Tyypillisiä tarpeellisia lisätutkimuksia ovat mammografia ja  tarvittaessa magneettikuvaus sekä ultraäänitutkimus jonka yhteydessä otetaan neulanäyte. Jo ensimmäisestä vastaanotosta alkaen saatte Docrateella oman erikoislääkärin. Koordinoiva hoitaja puolestaan vastaa siitä, että hoito sujuu mahdollisimman jouhevasti ja nopeasti. Hän auttaa teitä käytännön asioissa sekä toimii tukenanne koko hoitopolun.
Ota yhteyttä ajanvarausnumeroomme 010 773 2000. Autamme mielellämme!

 

Lue lisää rintasyövän hoidosta Docrateella

Lue potilaidemme tarinoita

Tietoa uudelle potilaalle 

Haluatko toisen asiantuntijamielpiteen hoitosuunnitelmaasi

 

Asiantuntijat:

Jari Viinikainen, LL, plastiikkakirurgian erikoislääkäri

Tom Wiklund, johtava ylilääkäri, LKT, syöpätautien ja sädehoidon dosentti, syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri