Docrates logo 2

Aktuellt gällande patientsäkerhet och coronavirus

Vår kundservice är anträffbar per telefon och i Helsingfors är vi färdiga att vårda tryggt och utan väntetid även under coronaepidemin.
På Docrates Cancersjukhus har det inte förekommit ett enda sjukdomsfall orsakat av coronaviruset. Vår personal är utbildad för att att sålla och kontrollera infektionssjukdomar. För att skydda våra patienters hälsa och säkerhet samt för att erbjuda bästa möjliga vård också under coronavirusepidemin har vi genomfört omfattande åtgärder med vilka vi vill säkerställa våra patienters säkerhet.
– Om du är vår patient, hjälper vi dig med de dokument du behöver för att korsa gränsen. Vänligen kontakta ditt vårdteam.
– Du kan ringa våra sjuksköterskor eller kontakta oss per mail ifall du är en ny patient, vill boka tid till vårt sjukhus i Helsingfors eller prata med vårdpersonal om din situation. Du når oss på +358 10 773 2020 eller +46 10 199 2020 mån-fre kl 9-16 eller maila oss på Nordic (a)docrates.com

 

För att skydda våra patienters hälsa och säkerhet samt för att erbjuda bästa möjliga vård även under coronavirusets (COVID-19) framfart har vi redan i god tid börjat genomföra omfattande åtgärder genom vilka vi vill säkerställa våra patienters säkerhet.

För detta ändamål tar vi reda på varje patients och eventuellt medföljande persons samt andra besökares kontakter med coronavirusets epidemiområden och undersöker möjliga virussymptom.

I praktiken betyder detta att när du bokar tid hos Docrates frågar vårt tidsbokningsteam dig några frågor för att vi ska kunna ta reda på om du eller dina nära har rest utomlands under de senaste 14 dygnen eller om du har symptom kan hänföras till virusinfektionen. Vi ställer samma frågor till din eventuellt medföljande anhöriga och alla som besöker sjukhuset. Vi ställer frågorna igen i skriftlig form när ni kommer till Docrates mottagning.

På Docrates Cancersjukhus har det inte förekommit ett enda sjukdomsfall orsakat av coronaviruset. Vår personal har utbildats att identifiera och kontrollera infektionssjukdomar.

Hittills (13.3) I Finland har man konstaterat sammanlagt 155 laboratoriesäkrade sjukdomsfall orsakade av det nya coronaviruset (COVID-19).

Docrates besökspraxis under coronaviruset

För att skydda våra patienters hälsa och säkerhet samt för att erbjuda bästa möjliga vård också under coronavirusets (COVID-19) framfart har vi som en försiktighetsåtgärd uppdaterat vår besökspraxis enligt följande:

  • Vi begränsar mängden av patientens medföljande till en person
  • Om det visar sig att besökaren (patient, anhörig eller annan besökare) har förkylnings-/ virusliknande symptom kan vi inte släppa in besökaren i Docrates utrymmen
  • Följande frågor ställer vi till alla våra besökare:
    • Har du eller dina närstående rest till epidemiområden under de senaste 14 dygnen?
    • Har du haft symptom som kan härledas till virusinfektion?
    • Har du varit i närkontakt med en person som har smittats av coronaviruset?

Coronavirusinfektioner kan förhindras med hjälp av god handhygien

De som drabbats av cancer har ofta nedsatt immunitet. Detta betyder att kroppen har svårare att kämpa emot sjukdomar, och därför det är viktigt att personer som drabbats av cancer och deras närstående följer allmänna skyddsanvisningar, speciellt god handhygien och att hosta rätt.

Från början av epidemin har vi på vårt sjukhus hållit extra god hygien i våra utrymmen när det gäller städning, allt enligt THL:s (Institutet för hälsa och välfärd i Finland) rekommendationer. Vi har också kommit överens om att vi tillsvidare inte skakar hand på Docrates utan hälsar våra patienter och andra besökare på ett annat vänligt sätt.

Om du har funderingar

Om du är Docratespatient och har funderingar över coronaviruset kan du diskutera om ämnet med din egen läkare på mottagningen. Det viktigaste är att undersökningar och vård fortsätts enligt vårdplanen. Du kan också kontakta våra sköterskor på +358 10 773 2020 (mån–fre kl. 9–16).

Cancerläkarens distansmottagningar

Mottagning hos våra cancerläkare kan även ordnas på distans. Om du vill komma överens om en distansmottagning, kontakta vår tidsbeställning på +358 10 773 2020 (mån–fre kl. 9–16). Mottagningen genomförs via telefon.

Vi tar våra patienters, deras näras och vår personals säkerhet på största allvar. Tack för er förståelse och samarbete för våra nya praxis. Vi uppdaterar denna vid behov.

Med varma hälsningar,

Tom Wiklund
Chefsöverläkare, specialist i cancersjukdomar och strålbehandling, docent
Docrates Cancersjukhus

Mer information: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19