Publicerad: 02.03.2020

Aktuellt gällande patientsäkerhet och coronavirus

Kategorier: Nyheter
För att skydda våra patienters hälsa och säkerhet samt för att erbjuda bästa möjliga vård även under coronavirusets (COVID-19) framfart har vi redan i god tid börjat genomföra omfattande åtgärder genom vilka vi vill säkerställa våra patienters säkerhet.
Vår kundservice är anträffbar per telefon och i Helsingfors är vi färdiga att vårda tryggt och utan väntetid även under coronaepidemin.
På Docrates Cancersjukhus har det inte förekommit ett enda sjukdomsfall orsakat av coronaviruset. Vår personal är utbildad för att att sålla och kontrollera infektionssjukdomar. För att skydda våra patienters hälsa och säkerhet samt för att erbjuda bästa möjliga vård också under coronavirusepidemin har vi genomfört omfattande åtgärder med vilka vi vill säkerställa våra patienters säkerhet.
– Om du är vår patient, hjälper vi dig med de dokument du behöver för att korsa gränsen. Vänligen kontakta ditt vårdteam.
– Du kan ringa våra sjuksköterskor eller kontakta oss per mail ifall du är en ny patient, vill boka tid till vårt sjukhus i Helsingfors eller prata med vårdpersonal om din situation. Du når oss på +358 10 773 2020 eller +46 10 199 2020 mån-fre kl 9-16 eller maila oss på Nordic (a)docrates.com

 

För detta ändamål tar vi reda på varje patients och eventuellt medföljande persons samt andra besökares kontakter med coronavirusets epidemiområden och undersöker möjliga virussymptom.

I praktiken betyder detta att när du bokar tid hos Docrates frågar vårt tidsbokningsteam dig några frågor för att vi ska kunna ta reda på om du eller dina nära har rest utomlands under de senaste 14 dygnen eller om du har symptom kan hänföras till virusinfektionen. Vi ställer samma frågor till din eventuellt medföljande anhöriga och alla som besöker sjukhuset. Vi ställer frågorna igen i skriftlig form när ni kommer till Docrates mottagning.

På Docrates Cancersjukhus har det inte förekommit ett enda sjukdomsfall orsakat av coronaviruset. Vår personal har utbildats att identifiera och kontrollera infektionssjukdomar.

Hittills (13.3) I Finland har man konstaterat sammanlagt 155 laboratoriesäkrade sjukdomsfall orsakade av det nya coronaviruset (COVID-19).

Docrates besökspraxis under coronaviruset

För att skydda våra patienters hälsa och säkerhet samt för att erbjuda bästa möjliga vård också under coronavirusets (COVID-19) framfart har vi som en försiktighetsåtgärd uppdaterat vår besökspraxis enligt följande:

 • Vi begränsar mängden av patientens medföljande till en person
 • Om det visar sig att besökaren (patient, anhörig eller annan besökare) har förkylnings-/ virusliknande symptom kan vi inte släppa in besökaren i Docrates utrymmen
 • Följande frågor ställer vi till alla våra besökare:
  • Har du eller dina närstående rest till epidemiområden under de senaste 14 dygnen?
  • Har du haft symptom som kan härledas till virusinfektion?
  • Har du varit i närkontakt med en person som har smittats av coronaviruset?

Coronavirusinfektioner kan förhindras med hjälp av god handhygien

De som drabbats av cancer har ofta nedsatt immunitet. Detta betyder att kroppen har svårare att kämpa emot sjukdomar, och därför det är viktigt att personer som drabbats av cancer och deras närstående följer allmänna skyddsanvisningar, speciellt god handhygien och att hosta rätt.

Från början av epidemin har vi på vårt sjukhus hållit extra god hygien i våra utrymmen när det gäller städning, allt enligt THL:s (Institutet för hälsa och välfärd i Finland) rekommendationer. Vi har också kommit överens om att vi tillsvidare inte skakar hand på Docrates utan hälsar våra patienter och andra besökare på ett annat vänligt sätt.

Om du har funderingar

Om du är Docratespatient och har funderingar över coronaviruset kan du diskutera om ämnet med din egen läkare på mottagningen. Det viktigaste är att undersökningar och vård fortsätts enligt vårdplanen. Du kan också kontakta våra sköterskor på +358 10 773 2020 (mån–fre kl. 9–16).

Cancerläkarens distansmottagningar

Mottagning hos våra cancerläkare kan även ordnas på distans. Om du vill komma överens om en distansmottagning, kontakta vår tidsbeställning på +358 10 773 2020 (mån–fre kl. 9–16). Mottagningen genomförs via telefon.

Vi tar våra patienters, deras näras och vår personals säkerhet på största allvar. Tack för er förståelse och samarbete för våra nya praxis. Vi uppdaterar denna vid behov.

Med varma hälsningar,

Tom Wiklund
Chefsöverläkare, specialist i cancersjukdomar och strålbehandling, docent
Docrates Cancersjukhus

Mer information: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Läs mer

Publicerad: 22.06.2020

Till Finland för cancerbehandling i Coronatider

Det är fortfarande möjligt för svenska cancerpatienter att komma till Finland för onkologmottagning, undersökningar och behandlingar. Även om tillträde till...

Läs mer
Publicerad: 20.06.2020

Cancern tar inte sommarlov

Under sommaren är det oftare längre väntetid till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Läs mer
Publicerad: 07.06.2020

Vi behandlar cancerpatienter även via distansmottagning

Under coronaepidemin rekommenderar vi i första hand distansmottagning för alla våra patienter.

Läs mer
Publicerad: 07.06.2020

Många cancerpatienter vill fortsätta arbeta, berättar Jorma Sormunen, som är ny läkare vid Docrates

Jorma Sormunen har specialiserat sig på cancersjukdomar men har också gedigen arbetserfarenhet inom företagshälsovård. Han har sett att det kan...

Läs mer
Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

 • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
 • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
 • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
 • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)