Alexandra Charles: ”Väntan skapar oro och ångest”

Svenska kvinnor med bröstcancer kan få vänta i flera månader på att behandlas. På Docrates Cancersjukhus i Helsingfors får man behandling direkt efter diagnosen. – Fick jag inte vård direkt i Stockholm skulle jag utan tvekan åka till Docrates, säger Alexandra Charles. Opinionsbildaren Alexandra Charles är för många svenskar mest känd för sina år som ägare till nattklubben Alexandra´s i Stockholm. Men sen 1990-talet är hon en frontfigur i jämställdhetsfrågor, med kvinnors hälsa i fokus. Hon är ordförande i 1,6 miljonerklubben och 2,6 miljonerklubben: ideella föreningar som arbetar för kvinnors hälsa.

Alexandra har besökt privata Docrates Cancersjukhus i Helsingfors, och ser sjukhuset som en förebild för svensk sjukvård. – Docrates driver en helhetsvård där patienten tas om hand från diagnos, genom behandling och rehabilitering – allt under samma tak, där all kompetens finns samlad. – Som patient blir man utredd och får behandling direkt. Det är oerhört positivt att det finns ett sådant toppsjukhus på så nära avstånd för oss svenskar. Drabbades jag själv skulle jag utan tvekan kunna tänka mig att behandlas där. I dag kan man få ersättning för att vårdas utomlands av Försäkringskassan, vilket Alexandra tycker är bra. – I Sverige har vi långa väntetider. Jag har väninnor och släktingar som insjuknat i bröstcancer och fick vänta länge på behandling. Och väntan skapar oro och ångest, vilket inte är bra för hälsan. – Dessutom finns alltid risken att tumören växer. Har man oturen att få diagnosen före sommaren kan man tvingas vänta i flera månader över semesterperioden. Alexandra var också imponerad av det personliga bemötandet på Docrates, samt utrustningen och kompetensen som är i toppklass, berättar hon. – Miljön var välkomnande och påminde mer om ett trivsamt hotell än om ett sterilt sjukhus. – Cancer är ångestladdat, och då betyder det extra mycket att miljön – färgerna, inredningen och belysningen – är lugnande.

Alexandra Charles är en varm förespråkare för allt som kan hjälpa oss att upptäcka cancer i ett tidigt skede. – Allt fler överlever och kommer tillbaka till ett normalt liv, tack vare att vi blir bättre på att undersöka oss. Samtidigt dör varje vecka i snitt 46 svenska män i prostatacancer. Ofta för att cancern upptäcktes för sent. – Prostatacancer är en kvinnosjukdom. Det är nämligen ofta kvinnorna som får i väg sina män till doktorn. Många män sticker huvudet i sanden och vill inte ta i ordet prostatacancer med tång ens. Vi måste ändra på den inställningen.

1,6-miljonerklubben säljer varje år sin rikskända kalender ”Kalenderflickorna” där kända svenskar poserar till förmån för hälsoforskning. – 2014 gick halva summan till forskning om prostatacancer. Jag stod och sålde kalendrar, och märkte att kvinnorna var intresserade av att prata om sjukdomen – men inte männen. Så fort jag öppnade munnen för att säga prostatacancer vände de på klacken och gick. – Schablonbilden av mannen som stor och stark och utan krämpor, där manligheten sitter i potensen, lever kvar, tyvärr. Den bilden behöver vi ruska om.

Vad är 1,6-miljonerklubben?

Klubben grundades 1998 av Alexandra Charles som är ordförande. Då fanns 1,6 miljoner kvinnor över 45 år i Sverige. Tio år senare bildades 2,6 miljonerklubben för kvinnor 18-45 år, som arbetar för samma mål.Fokus är kvinnors hälsa. Utöver sjukvården engagerar man sig i kvinnors situation på arbetsmarknaden, invandrarkvinnors situation samt miljö-, ekonomi- och kulturfrågor. Genom att skapa opinion och sätta press på myndigheter, politiker och forskare vill 1,6 miljonerklubben skapa ett friskare samhälle med ökat hälsomedvetande och livsglädje för alla kvinnor.

Rädda kvinnohjärtat – kampanj i 17 svenska städer i mars Den vanligaste dödsorsaken hos svenska kvinnor är hjärtkärlsjukdom. Men okunskapen om kvinnlig hjärthälsa är stor. För att samla in pengar till forskning och driva opinion för rättvisare och bättre behandling driver 1,6 & 2,6 miljonerklubben (med insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa) kampanjen ”Woman in Red” varje år i mars. I 17 svenska städer blir det seminarier, underhållning, modevisning, mingel och annat under mars 2015. Sedan 2011 har närmare tre miljoner kronor delats ut till forskare verksamma i Sverige. 1,6 miljonerklubben har även tidigare bidragit till hjärtforskningen med drygt 2,5 miljoner kronor.

Läs mer: http://www.1.6miljonerklubben.com

Väntetider vid bröstcancer varierar – från 8 till 40 dagar

Medianväntetiden från första besöket hos specialistläkaren till operation var 20 dagar för svenska kvinnor 2013. Kortast väntetid hade man i Västmanland, 7 dagar, och längst i Västerbotten, 28 dagar. Sjukhuset i Enköping hade 38,5 dagar och sjukhuset i Sollefteå 40 dagar som medianväntetid (vilket innebär att för vissa kvinnor var väntetiden betydligt längre).

Källa: Socialstyrelsen.