Allt fler söker sig till cancerbehandlingar i Finland

Kategorier: Nyheter
3.2.2023 | Den internationella världscancerdagen firas den 4 februari. År 2022 behandlade Docrates Cancersjukhus internationella patienter från mer än 40 länder.

Enligt statistik från den internationella organisationen Nordcan (Association of the Nordic Cancer Registries) insjuknar var femte person i världen i cancer någon gång under sitt liv, i Finland cirka var tredje. Det finns skillnader mellan män och kvinnor när det gäller vem som blir sjuk. År 2016–2020 diagnostiserades i genomsnitt nästan 35 000 nya cancerfall i Finland varje år: 16 700 hos kvinnor och 18 100 hos män. Under samma period diagnostiserades mer än 60 000 nya cancerfall årligen i Sverige, nästan 35 000 i Norge precis som i Finland och nästan 44 000 i Danmark, med en liknande könsfördelning i alla nordiska länder. Internationella patienter från mer än 40 länder besökte Docrates Cancersjukhus år 2022.

Nästan 300 nordiska cancerpatienter sökte vård vid Docrates förra året.
Utländska patienter har behandlats på Docrates i mer än tio år. Docrates har sedan år 2019 vårdat 2 500 utländska patienter från över 60 länder.

– Internationella patienter kommer till Docrates för de nyaste cancerbehandlingarna och den senaste diagnostiken som ännu inte är tillgänglig i deras hemländer. Ibland är vårdköerna så långa i hemlandet att patienten söker vård någon annanstans. I Finland är kostnadsnivån för cancerbehandlingar också mycket konkurrenskraftig jämfört med Europa eller USA, säger Juha Kononen, ledande överläkare på Docrates Cancersjukhus.

– Bland annat har EU:s patientdirektiv fört med sig en större valfrihet för patienterna när det gäller vårdplatsen. Finland väljs i allt högre grad eftersom diagnostiken och riktade behandlingsmetoder har visat sig vara av mycket hög kvalitet. Enligt CONCORD-3-studien, som mäter femårsöverlevnaden för olika cancerformer över hela världen, är Finland det tredje bästa landet i Europa inom behandling av prostata- och bröstcancer samt hjärntumörer hos vuxna, fortsätter Kononen.

Omsättningen för internationella patienter i Finland är redan nära 10 miljoner euro

Docrates internationella patienter kommer oftast till prostata- eller bröstcancerbehandlingar från bland annat Sverige, Norge, Baltikum, England, USA, Danmark, Schweiz, Portugal, Spanien, Belgien och Frankrike.

– Finlands styrka som destination för hälsoresor är högkvalitativa hälso- och sjukvårdstjänster på en internationell nivå. Särskilt cancerbehandlingarna upplevs vara allt mer individuella. Samarbetet mellan cancerforskare och läkare skapar en grund för evidensbaserad, mångprofessionell och allt mer individualiserad behandling. Omsättningen från patienter som kommer till Finland för behandling eller rehabilitering uppgår till nästan 10 miljoner euro årligen. Det finns potential till ännu mer. Tillsammans med aktörer inom hälso- och sjukvården vill vi göra hälsoturismen till en ny framgångssaga för Finlands tjänsteexport, säger Maarit Haavisto-Koskinen, verksamhetsledare för Suomen Terveysmatkailu ry.

– På Docrates har våra experter en stark internationell arbetserfarenhet av att arbeta med olika kulturer. Våra experters bakgrund hjälper dem att möta patienter som ibland kommer från mycket olika kulturer runt om i världen. Tröskeln för patienterna att komma till Docrates sänks när de kan sköta ärenden på sitt modersmål. Vi kan betjäna våra patienter på flera olika språk. Det är också viktigt för oss att var och en av våra sakkunniga kan prata bra finska. Vi vill betjäna våra finländska och internationella patienter med lika hög kvalitet och individualitet. För oss är varje patient lika viktig, säger Heli Littunen, servicedirektör på Docrates Cancersjukhus.

Kundresponsen från Docrates internationella patienter betonar sjukhusets trivsamma atmosfär samt den aktiva, servicevilliga och unikt individuella vårdupplevelsen. Sjukhuset sysselsätter specialister inom cancerbehandling, diagnostik samt hälso- och rehabiliteringstjänster.

CONCORD-3-studien omfattar uppgifter om 37,5 miljoner patienter som har diagnostiserats med cancer under perioden 2000–2014. I studien ingår 71 länder och områden. (CONCORD-3: Global surveillance of trends in cancer survival 2000–14. Lancet 2018; 391: 1023–75)

Mer information:
Heli Littunen, servicedirektör, Docrates Cancersjukhus
tfn +358 50 500 1886, heli.littunen(at)docrates.com

Maarit Haavisto-Koskinen, verksamhetsledare, Suomen Terveysmatkailu ry
tfn +358 40 669 11 48, maarit.haavisto-koskinen(at)terveysmatkailu.fi

Läs mer

/

Intern strålbehandling är en effektiv behandlingsform för metastaserad prostatacancer

14.3.2023 |Docrates Cancersjukhus undersökte effekten av 177Lu-PSMA-behandlingar med ett 4 veckors behandlingsintervall för patienter med spridd kastrationsresistent prostatacancer under ledning...

Läs mer
/

Ny trend inom den privata cancervården i Finland: antalet försäkringspatienter har mer än tredubblats på fem år

9.3.2023 | Försäkringsbolagen representerade år 2022 närmare 30 procent av de finska patienternas omsättning hos Docrates Cancersjukhus, medan andelen fyra...

Läs mer
/

Coronavirus – Information och instruktioner

14.3.2023 | I och med att coronapandemin lindrats har vi avstått från de mest robusta skyddsåtgärderna. På denna sida hittar...

Läs mer
/

Funderingar kring kring cancer? Docrates finns alltid nära till hands!

Docrates är ett finskt cancer cancersjukhus i Helsingfors. Vi erbjuder skräddarsydd behandling med de mest avancerade metoderna, utan väntetid. Diagnostisering...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)