Positronemissionstomografi - PET-DT

För att cancern ska kunna behandlas effektivt, måste man veta exakt var cancern finns. Därför utnyttjar Docrates Cancersjukhus allt oftare PET-DT-undersökningar för att planera behandlingen av patienter.

Med hjälp av PET-DT-undersökningar kan cancerspridningen och terapisvaren granskas på från ett annat perspektiv än med konventionella avbildningsmetoder (MRI, DT). Genom metoden kan man upptäcka förändringar som inte är möjliga att få fram med andra metoder. Ett exempel på detta är metastaser i normalstora lymfkörtlar, den funktionella ämnesomsättningsaktiviteten i tumörer eller huruvida cellerna i tumören har specifika förändringar som går att identifiera.

Vad grundar sig en PET-DT undersökning på?

PET-DT grundar sig på en radioaktivt markörsubstans som ges intravenöst och söker sig till sitt mål. Målet kan vara ställen där ämnesomsättningen är högre än i övriga vävnader – exempelvis cancerceller. Undersökningen inleds alltid med en datortomografi med låg dos. Därefter följer en PET-avbildning. Bilderna fusioneras, d.v.s. datorn kombinerar DT- och PET-bilderna. I vissa situationer gör man också en andningssynkroniserad undersökning utöver den vanliga avbildningen. Då får man en så exakt bild av målet som möjligt genom att eliminera den inexakthet som andningen orsakar.

För PET-DT-undersökningarna utnyttjar vi på Docrates flera olika markörämnen som alla har egna specifika användningsändamål.

Utrustning

På Docrates använder vi Siemens Biograph Vision 600 PET-DT apparat, som ger diagnostiken och uppföljningen av cancer, samt planeringen av strålbehandlingen en ny dimension.

Tekniska specifikationer

 • Siemens Biograph Vision 600 PET/DT (positronemissionstomografi)
 • PET-isotopkamera som dessutom har skiktavbildningsutrustning med 6 skikt
 • Bildtagningsöppning 70 cm
 • Mångsidiga onkologiska program för bildanalys inom cancerdiagnostik.
 • LAP-laserutrustning för positionering av patienten
 • Ett flertal markörer för diagnostisering av olika cancertyper
 • DICOM -koppling till Docrates PACS-arkiv

Läs mer

Publicerad: 01.10.2020

Till Finland för cancerbehandling i coronatider

När coronapandemin tynger den offentliga hälsovården oroar sig många för att behandlingar eventuellt skjuts upp. När det är fråga om...

Läs mer
Publicerad: 01.10.2020

Docrates Cancersjukhus erbjuder information och vägledning i Stockholm 

Den 22 januari 2019 öppnade Docrates Cancersjukhus kundservice Docrates Info Stockholm i Mall of Scandinavia. Här informerar och vägleder vi...

Läs mer
Publicerad: 30.09.2020

Cancer och coronavirus – Frågor och svar

Corona orsakar oro bland cancerpatienter. Vi listade de vanligaste oro väckande sakerna och svaren till dem.

Läs mer
Publicerad: 04.09.2020

Varför kommer svenska prostatacancerpatienter till Finland för behandling?

Patienter söker sig till Finland för privatvård av prostatacancer bland annat på grund av den snabba vården, det individuella och...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

 • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
 • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
 • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
 • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)