Blir vi sjuka av maten vi äter?

Kategorier: Artiklar
För dagens människa är det knappast någon överraskning att kosten har effekt på hälsan. Det är ändå få som vet vilken effekt kosten i själva verket har, i synnerhet i relation till förebyggande och behandling av allvarliga sjukdomar som cancer.

Den individuella effekten av en bra kost i sig kan minska risken för att insjukna i cancer med i genomsnitt 10-20%. Den motsvarande siffran avseende antalet dödsfall i cancer är i sin tur cirka 10-15%. När det gäller förebyggande av mastrupscancer har dock kosten en större betydelse – risken för att insjukna i någon typ av matstrupscancer kan halveras genom rätt kost.

Visste du detta om sambandet mellan kost och cancer?

 1. Det är den dagliga kosten som helhet som avgör hur hälsosam den är och vilken effekt den har som förebyggande respektive framkallande av cancer.
 2. Studier tyder på att de bästa dieterna för bra hälsa och liten cancerrisk är att helt enkelt följa de allmänna kostrekommendationerna samt den så kallade medelhavsdieten vars nyckelregel är omfattande intag av olika grönsaker och lågt intag av kött- och mejeriprodukter. Det finns inga vetenskapliga bevis på att olika alternativa dieter som pH-diet, låg kolhydrat-diet, fasta eller Garsons diet skulle verka förebyggande och/eller läkande, och därför kan de inte rekommenderas för detta syfte.
 3. Alkohol är en betydande riskfaktor för cancer. Även låg konsumtion av alkohol har visat sig öka risken för mastrupcancer och vissa typer av bröst- och levercancer. Till och med konsumtion av vin har visat sig öka risken.
 4. På liknande sätt har livsmedelsframställningsmetoder påverkan på risken för cancer. Bland annat stekning, rökning och hög salthalt har visat sig öka risken för cancer.
 5. Fetma är en grundläggande riskfaktor för ett flertal olika cancerformer. Förebyggande av fetma är därför ett av de viktigaste sätten att förebygga cancer.
 6. Cancerförebyggande kost är gynnsam även i förebyggandet av andra hälsoproblem. Det stöder bland annat viktkontroll och kan förebygga andra sjukdomar såsom minnesstörningar, typ 2-diabetes, depression och hjärt-kärlsjukdomar.
 7. En ska ha i åtanke att kostens direkta effekter på cancerrisken oftast märks först efter flera år eller årtionden. Dessutom kan inte någon diet direkt bota cancer eller ersätta läkemedelsbehandling, strålbehandling, kirurgi eller andra mediciniska behandlingar mot cancer. Däremot kan en balanserad kost stödja tolerans för de andra behandlingarna och ge energi för att överleva cancer.

Källa: Reijo Laatikainen ja Timo Joensuu: Syö hyvin, voi paremmin – Ravinto syövän ehkäisyssä ja hoidon tukena. Kirjapaja 2017.

Läs mer

/

Genombrott i behandlingen av spridd bröstcancer

Nya läkemedelsbehandlingar kan nästan fördubbla livslängden för patienter med spridd bröstcancer och möjliggöra behandling för tre gånger fler patienter.

Läs mer
/

Dessa yrkesgrupper löper en större risk att insjukna i vissa former av cancer

Vissa arbetsmiljöer kan göra oss mera mottagliga för olika typer av cancer. Juha Kononen, ledande överläkare på Docrates Cancersjukhus, berättar...

Läs mer
/

Cancern tar inte sommalov

Under sommaren är det oftare längre väntetider till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Läs mer
/

Grunden för behandlingen av prostatacancer utgörs av en korrekt information om cancerns aggressivitet och spridning

I västvärlden är prostatacancer den vanligaste cancerformen bland män. Den är ofta symtomfri i tidiga stadier. – Det är möjligt...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

 • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
 • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
 • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
 • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +3)