Bröstbevarande kirurgi skonar både bröst och självkänsla

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Den senaste rapporten från Cancerfonden visar dessutom att antalet diagnoser ökar stadigt varje år, även om dödligheten motsägelsefullt men glädjande nog fortsätter att minska. En anledning till detta är att behandlingsalternativen har förbättras kraftigt, både när det kommer till diagnostik, operation och efterbehandling. De flesta patienterna kan idag bli helt återställda. På privata Docrates Cancersjukhus i Helsingfors finns det även möjlighet att få bröstbevarande kirurgi i samband med operation, vilken oftast sker inom en vecka efter diagnostisering.

Precis som med alla typer av cancer innebär en tidig upptäckt av tumörer i bröstvävnaden ökade chanser till att bli helt återställd. De kvinnor som väljer att behandlas på Docrates Cancersjukhus får tillgång till den senaste diagnostikutrustningen och personalens mångåriga erfarenhet, som i kombination bidrar till att precist utreda bröstcancerns typ och omfattning. Detta bidrar till att avgöra vilken behandlingsmetod som är bäst lämpad för varje patient.

Lokal bröstcancer behandlas först och främst med ett kirurgiskt ingrepp. En bröstbevarande operation, där man endast avlägsnar den drabbade delen av bröstet, är den mest praktiserade metoden på Docrates. Ingreppet kompletteras med strålbehandling, vilket Tom Wiklund, ledande överläkare på Docrates, menar ger lika bra resultat som om hela bröstet hade opererats bort. Vid större tumörer kan det dock vara nödvändigt att ta bort hela bröstet. Oavsett vilken metod som används har varje patient möjlighet att få rekonstruerande kirurgi. Efter varje operation utvärderas huruvida patienten är i behov av en kompletterande läkemedels- och/eller strålbehandling, som ofta är nödvändig. I de fall där bröstbevarande kirurgi har använts bestrålas bröstet nästan alltid, då detta drastiskt minskar risken för att cancern återvänder.

Inför en bröstcanceroperation får patienten först en grundlig rådgivning av specialister på Docrates. Tillsammans kommer de fram till vilken metod som är bäst lämpad för varje individs behov och önskemål, delvis baserat på cancerns typ och eventuella spridning, men också på faktorer så som ärftlighet och patientens egen oro för att cancern ska återvända. Om bröstcancer exempelvis finns i släkten kan det vara ett bättre beslut att ta bort hela bröstet. Oavsett vilken metod som är den mest lämpade för individen, så följs rådgivningen upp med ett första möte med en onkolog. Efter mötet, som tar ungefär 90 minuter, genomförs en magnetröntgen som ger en precis bild av tumörens läge och omfattning. Onkologen diskuterar sedan vidare med sjukhusets framstående specialist inom plastikkirurgi, Jari Viinikainen – både när det kommer till själva bröstcanceroperationen och rekonstruktionen.

Jari Viinikainen ML, Specialist i plastikkirurgi
Jari Viinikainen ML, Specialist i plastikkirurgi

Det nära samarbetet mellan kirurgen och onkologen redan innan operationen ägt rum är mycket ovanligt och har många fördelar.  – Målet är att framförallt kunna bevara, men ibland även också förbättra bröstens form, samt att alla kvinnor ska kunna känna sig nöjda efter operationen, förklarar Jari Viinikainen. Både implantat och den egna vävnaden kan användas till rekonstruktionen för att behålla formen, men ibland även justera bröstens symmetri. Många kvinnor blir väldigt nöjda efter sin rekonstruktion.

Docrates Cancersjukhus önskar dig varmt välkommen om du misstänker cancer eller har en cancerdiagnos. Våra svensktalande sjuksköterskor Johanna Baarman och Henna Lundenius (nordic@docrates.com, tel. +358 10 773 2020, mån-fre kl. 8-16) hjälper dig gärna att ordna med det som behövs innan du kommer till Docrates Cancersjukhus. De står också till tjänst med all nödvändig information.

Docrates Cancersjukhus är ett finskägt, internationellt verksamt sjukhus som är specialiserat på cancer och ligger i Helsingfors. Vi betjänar cancerpatienter under hela deras vårdkedja från cancerdiagnostik till uppföljning efter vården.  Efter diagnos och avbildning kan vården planeras och påbörjas genast. Tack vare vårt unika koncept har vi patienter från alla håll i världen. Tillsammans med vårt samarbetsnätverk av toppspecialister erbjuder vi de nyaste metoderna inom cancerbehandling. Patienter från över 60 länder har sökt vård hos oss. Vi har behandlat nästan 30 olika cancertyper och vår internationella verksamhet växer starkt. www.docrates.com.

Källor: