Bröstbevarande kirurgi skonar både bröst och självkänsla

Kategorier: Nyheter
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Den senaste rapporten från Cancerfonden visar dessutom att antalet diagnoser ökar stadigt varje år, även om dödligheten motsägelsefullt men glädjande nog fortsätter att minska. En anledning till detta är att behandlingsalternativen har förbättras kraftigt, både när det kommer till diagnostik, operation och efterbehandling. De flesta patienterna kan idag bli helt återställda. På privata Docrates Cancersjukhus i Helsingfors finns det även möjlighet att få bröstbevarande kirurgi i samband med operation, vilken oftast sker inom en vecka efter diagnostisering.

Precis som med alla typer av cancer innebär en tidig upptäckt av tumörer i bröstvävnaden ökade chanser till att bli helt återställd. De kvinnor som väljer att behandlas på Docrates Cancersjukhus får tillgång till den senaste diagnostikutrustningen och personalens mångåriga erfarenhet, som i kombination bidrar till att precist utreda bröstcancerns typ och omfattning. Detta bidrar till att avgöra vilken behandlingsmetod som är bäst lämpad för varje patient.

Jari Viinikainen ML, Specialist i plastikkirurgi

Lokal bröstcancer behandlas först och främst med ett kirurgiskt ingrepp. En bröstbevarande operation, där man endast avlägsnar den drabbade delen av bröstet, är den mest praktiserade metoden på Docrates. Ingreppet kompletteras med strålbehandling, vilket Tom Wiklund, ledande överläkare på Docrates, menar ger lika bra resultat som om hela bröstet hade opererats bort. Vid större tumörer kan det dock vara nödvändigt att ta bort hela bröstet. Oavsett vilken metod som används har varje patient möjlighet att få rekonstruerande kirurgi. Efter varje operation utvärderas huruvida patienten är i behov av en kompletterande läkemedels- och/eller strålbehandling, som ofta är nödvändig. I de fall där bröstbevarande kirurgi har använts bestrålas bröstet nästan alltid, då detta drastiskt minskar risken för att cancern återvänder.

Inför en bröstcanceroperation får patienten först en grundlig rådgivning av specialister på Docrates. Tillsammans kommer de fram till vilken metod som är bäst lämpad för varje individs behov och önskemål, delvis baserat på cancerns typ och eventuella spridning, men också på faktorer så som ärftlighet och patientens egen oro för att cancern ska återvända. Om bröstcancer exempelvis finns i släkten kan det vara ett bättre beslut att ta bort hela bröstet. Oavsett vilken metod som är den mest lämpade för individen, så följs rådgivningen upp med ett första möte med en onkolog. Efter mötet, som tar ungefär 90 minuter, genomförs en magnetröntgen som ger en precis bild av tumörens läge och omfattning. Onkologen diskuterar sedan vidare med sjukhusets framstående specialist inom plastikkirurgi, Jari Viinikainen – både när det kommer till själva bröstcanceroperationen och rekonstruktionen.

Det nära samarbetet mellan kirurgen och onkologen redan innan operationen ägt rum är mycket ovanligt och har många fördelar.  – Målet är att framförallt kunna bevara, men ibland även också förbättra bröstens form, samt att alla kvinnor ska kunna känna sig nöjda efter operationen, förklarar Jari Viinikainen. Både implantat och den egna vävnaden kan användas till rekonstruktionen för att behålla formen, men ibland även justera bröstens symmetri. Många kvinnor blir väldigt nöjda efter sin rekonstruktion.

 

Om du misstänker cancer eller har cancer och vill veta mer om vad Docrates Cancersjukhus har att erbjuda, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig. Kontakta oss på nordic(a)docrates.com eller tel. +358 10 773 2020.

 

Docrates Cancersjukhus är ett finskägt, internationellt verksamt sjukhus som är specialiserat på cancer och ligger i Helsingfors. Vi betjänar cancerpatienter under hela deras vårdkedja från cancerdiagnostik till uppföljning efter vården.  Efter diagnos och avbildning kan vården planeras och påbörjas genast. Tack vare vårt unika koncept har vi patienter från alla håll i världen. Tillsammans med vårt samarbetsnätverk av toppspecialister erbjuder vi de nyaste metoderna inom cancerbehandling. Patienter från över 60 länder har sökt vård hos oss. Vi har behandlat nästan 30 olika cancertyper och vår internationella verksamhet växer starkt. www.docrates.com.

Källor:

Läs mer

Publicerad: 01.12.2020

Cancer och coronavirus – Frågor och svar

Corona orsakar oro bland cancerpatienter. Vi listade de vanligaste oro väckande sakerna och svaren till dem.

Läs mer
Publicerad: 16.11.2020

För- och nackdelar med PSA-test. Lönar det sig att ta ett test?

Det finns för- och nackdelar med PSA-test. Samhället ordnar inte omfattande screening av prostatacancer, men lönar det sig att ta...

Läs mer
Publicerad: 08.11.2020

Cancerbehandlingar bör fortsätta trots coronapandemin – Docrates vidtar starka åtgärder mot viruset

Coronaviruset oroar naturligtvis många människor med cancer. Vissa undrar över hur situationen påverkar behandlingar och överenskomna mottagningar och undersökningar. Det...

Läs mer
Publicerad: 01.10.2020

Till Finland för cancerbehandling i coronatider

När coronapandemin tynger den offentliga hälsovården oroar sig många för att behandlingar eventuellt skjuts upp. När det är fråga om...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)