Publicerad: 07.06.2020

Cancer och coronavirus – Frågor och svar

Kategorier: Artiklar
Corona orsakar oro bland cancerpatienter. Vi listade de vanligaste oro väckande sakerna och svaren till dem.

Jag är intresserad av vård på Docrates. Tar ni emot nya patienter under coronavirusepidemin?

Ja, Docrates har öppet varje dag som normalt. Vi erbjuder trygg vård utan dröjsmål till nya och nuvarande patienter. Det har inte konstaterats någon coronavirussmitta i vårt sjukhus.

Docrates Cancersjukhus erbjuder även distansmottagningar via telefon och videokontakt. Mer information får du från vår personal.

Jag är under behandling på Docrates, fortsätter min behandling eller borde jag avboka min cancervård?

Det är viktigt att cancerbehandlingen fortsätter enligt vårdplanen, ifall den behandlande läkaren inte ger andra instruktioner. Olika infektioner är alltid en riskfaktor för cancerpatienter och vi kan förbereda oss för dem.

Om möjligt, undvik allmänna transportmedel under tiden du går på behandling och var noggrann med handhygienen.

Vi rekommenderar onkologmottagning på distans om möjligt, antingen via telefon eller videokontakt. Om du vill boka en distansmottagning, kontakta vår tidsbokning.

Om du är patient på Docrates och du är orolig över coronaviruset, kan du diskutera detta med din onkolog på mottagningen. Det är viktigt att undersökningar och behandlingar utförs enligt vårdplanen. Du kan även kontakta våra sjuksköterskor på +358 10 773 2020 (må-fre 8-16).

Kan jag resa till Docrates för vård?

Gällande resor är det viktigt att diskutera med ditt eget vårdteam. Det är viktigt att behandlingen sker utan dröjsmål enligt din vårdplan och med försiktighetsåtgärder som skyddar mot infektioner. Se även »Hur skyddar jag mig och mina anhöriga mot virusinfektion« nedan.

Vad behöver jag veta innan första mottagningen på Docrates?

Docrates har vidtagit flera åtgärder för att förhindra spridning av viruset.

Om du har förkylningssymptom, kontakta ditt vårdteam antingen per telefon eller elektroniskt.

Vid ankomst till sjukhuset bör man ha med sig ett negativt coronatest resultat som är max 4 dagar gammalt. Man kan även utföra testet i Finland via en sammarbetspartner. Då bör man anlända några dagar före mottagningen. Fråga mer av tidsbokningen.

Innan du kommer in till sjukhuset kartläggs dina symptom och eventuell kontakt med coronaviruset. Vi kan tyvärr inte ta emot ev. följeslagare (endast vid nödsituation), de får vänta utanför själva sjukhuset i entrén (inomhus). Obs. Från och med 23.6 kan patienten ta med sig en (1) anhörig.

Varför kan coronaviruset vara farligt för en person med cancer?

Cancerpatienten har ofta sämre immunförsvar. Det ökar risken för smitta och risken att insjukna mer allvarligt än en person med normalt immunförsvar. Överhuvudtaget kan följderna från olika infektioner som säsongsinfluensa och magsjuka liksom coronaviruset vara mer allvarliga för personer som har sämre immunförsvar och för äldre.

Dessa grupper är i större risk att få infektioner, därför är det viktigt att de och deras anhöriga följer instruktionerna hur de skyddar sig från smitta. På det sättet minskas avsevärt smittorisken.

Hur skyddar jag mig och mina anhöriga från virusinfektion?

Minimera social kontakt genom att lämna fysiskt avstånd mellan dig och andra människor, särskilt om du behöver lämna hemmet eller om någon i din närhet hostar, nyser eller har feber

Regelbunden och noggrann handtvätt med tvål samt desinfektionsmedel är väldigt viktigt, speciellt:

 • då du har kontakt med andra människor
 • före måltid
 • ifall du rör ditt ansikte
 • efter toalett besök
 • när du kommer hem eller till en annan plats.

De som umgås med cancerpatienter måste ha god hygien:

 • Skydda mun och näsa i armvecket eller näsduk vid nysning eller hosta
 • Släng använd näsduk genast i sluten papperskorg och tvätta dina händer med tvål och vatten samt desinfektionsmedel
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun innan du tvättat händerna
 • Rengör och desinficera ytor och föremål som är vidrörda
 • Var försiktig i kollektivtrafik, offentliga evenemang och större sammankomster där du lätt kan bli smittad, särkilt i små utrymmen där ventilationen ofta är dålig
 • Försäkra dig om att gäster förstår att en cancersjuk person löper större risk att insjukna i en infektion och be dem att avvakta med besöket ifall de har symptom som feber, hosta, nysningar, huvudvärk osv.
 • Undvik resor och begränsa direkt kontakt med personer som varit utomlands under de senaste 14 dygnen.

Infektioner smittar även i hemförhållanden från människa till människa. Med dessa åtgärder skyddas personen med cancer från olika infektioner och sjukdomar.

Dessa skyddsåtgärder är viktiga även för andra personer, speciellt för personer över 70 år:

 • Personer med andra grundsjukdomar som t.ex hjärt- eller lungsjukdom, diabetes, högt blodtryck
 • De vars cancer är nyligen behandlad.

Jag är under pågående medicinbehandling/immunbehandling, kan jag fortsätta med dessa?

Ja. Enligt nuvarande information finns det inte skäl att fördröja cellgifts- eller immunbehandling. Besluten görs individuellt med patientens enskilda situation i beaktan.

Vad händer med min behandling ifall jag har symptom i luftvägarna och misstanke om coronavirus?

Varje enskild patients fall planeras individuellt och i ett mångprofessionellt team. Vi försöker alltid fortsätta med behandlingarna enligt vårdschemat. Infektionen kan dock fördröja behandlingens påbörjan. Utvärdering av situationen görs alltid individuellt med hänsyn till cancertypen, behandlingsmetoderna samt patientens kondition.

Det är viktigt att aldrig försöka dölja eventuella symptom.

Om du har varit på resa under de senaste 14 dygnen eller har symptom i luftvägarna och du har en pågående behandling på Docrates tar din läkare hos oss ställning till din situation och behandlingens fortsättning.

Hur skyddar Docrates sina patienter från coronaviruset?

Vår personal är utbildad för att kunna uppmärksamma och behandla infektionssjukdomar. Sjukhuset har inte haft ett enda fall av coronavirus.

För att skydda våra patienters hälsa och säkerhet även under coronaepidemin har vi tagit i bruk nya metoder.

Vi kartlägger varje patients och medföljares eventuella luftvägssymptom och risken för coronaexponering innan de kommer till sjukhuset. I praktiken betyder det att vi vid tidsbokningen ställer dig ett antal frågor om utlandsresor inom 14 dygn eller ifall du har symptom i luftvägarna. Samma frågor ställer vi även till medföljande anhörig och till alla som besöker vårt sjukhus. Frågorna ställer vi på nytt skriftligen när ni anländer till Docrates.

Sedan epidemins början har vi varit extra noggranna med hygien och städning enligt anvisningar från THL (Institutet för hälsa och välfärd THL, Finland).

Som en säkerhetsåtgärd har vi uppdaterat vår rekommendation gällande medföljare till sjukhuset. Vi önskar att du kommer ensam och vid enskilda fall kan du ha en anhörig med dig. Personalen avgör behovet. Anhöriga kan vänta utanför huvudentrén i ett avskilt område.

Du kan också bli ombedd att använda munskydd när du rör dig inom vårt sjukhus. Även vår personal som är i kontakt med patienter använder munskydd. Beslut om behov av munskydd tas av personalen.

Jag är på väg till Docrates, får jag ta med en anhörig?

Vi har uppdaterat våra anvisningar så att vi önskar att ni kommer utan medföljare till Docrates. Ifall situationen så kräver, önskar vi att ni har endast en person med er. Obs. Från och med 23.6 kan patienten ta med sig en (1) anhörig.

Personalen bedömer behovet. Anhöriga kan vänta utanför huvudentrén i ett enskilt utrymme.

För att skydda våra patienters hälsa och för att kunna erbjuda bästa möjliga vård även under coronaepidemin kartlägger vi alla patienters och medföljares eventuella influensasymptom samt exponeringsrisk.

Vi frågar alla våra besökare följande frågor och gör en riskbedömning utifrån svaren:

 • Har du eller en närstående rest under de senaste 14 dygnen?
 • Har du infektionsliknande symptom?
 • Har du varit i kontakt med en person med coronavirus?

Vi kan inte ta emot en patient ifall det uppvisas symptom på förkylning vid tidsbokningen eller vid ankomsten till sjukhuset hos patienten eller följeslagaren.

Hur vet jag när jag ska kontakta sjukhuset?

Cancerpatienter ska alltid kontakta vår personal om de har förkylningssymptom.

Min cancerbehandling är avslutad, hör jag till riskgruppen?

Immunförsvaret är nedsatt en tid efter behandlingarna. Tiden för nedsatt immunförsvar beror på de behandlingar du har fått. Kontakta vår personal om du är osäker.

Läs mer

Publicerad: 22.06.2020

Till Finland för cancerbehandling i Coronatider

Det är fortfarande möjligt för svenska cancerpatienter att komma till Finland för onkologmottagning, undersökningar och behandlingar. Även om tillträde till...

Läs mer
Publicerad: 20.06.2020

Cancern tar inte sommarlov

Under sommaren är det oftare längre väntetid till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Läs mer
Publicerad: 07.06.2020

Många cancerpatienter vill fortsätta arbeta, berättar Jorma Sormunen, som är ny läkare vid Docrates

Jorma Sormunen har specialiserat sig på cancersjukdomar men har också gedigen arbetserfarenhet inom företagshälsovård. Han har sett att det kan...

Läs mer
Publicerad: 07.06.2020

Varför har våra patienter valt Docrates Cancersjukhus?

Här är några av de vanligaste orsakerna varför våra patienter har valt oss.

Läs mer
Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

 • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
 • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
 • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
 • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)