Cancer och coronavirus – Frågor och svar

Kategorier: Artiklar
Corona orsakar oro bland cancerpatienter. Vi listade de vanligaste oro väckande sakerna och svaren till dem.

Jag är intresserad av vård på Docrates. Tar ni emot nya patienter under coronaviruspandemin?

Ja, Docrates har öppet varje dag som normalt. Vi erbjuder trygg vård utan dröjsmål till nya och nuvarande patienter. Hela vår vårdpersonal är vaccinerad.

Docrates Cancersjukhus erbjuder även distansmottagningar via telefon och videokontakt. Mer information får du från vår personal.

Du får FFP2-mask när du rör dig inom vårt sjukhus. Även vår personal som är i kontakt med patienter använder FFP2-mask.

Stockholm Info

Docrates Cancersjukhus har kundservice även i Stockholm. Här informerar och vägleder vi cancerpatienter som är intresserade av de möjligheter som Docrates Cancersjukhus har att erbjuda. Våra sköterskors besökstider är kostnadsfria och riktar sig till nya patienter som är intresserade av vård på Docrates Cancersjukhus i Finland.

Tidsbokning för nya patienter – Docrates Info Stockholm

Jag är under behandling på Docrates, fortsätter min behandling eller borde jag avboka min cancervård?

Det är viktigt att cancerbehandlingen fortsätter enligt vårdplanen, ifall den behandlande läkaren inte ger andra instruktioner. Olika infektioner är alltid en riskfaktor för cancerpatienter och vi kan förbereda oss för dem.

Om möjligt, undvik allmänna transportmedel under tiden du går på behandling och var noggrann med handhygienen.

Vi rekommenderar onkologmottagning på distans om möjligt, antingen via telefon eller videokontakt. Om du vill boka en distansmottagning, kontakta vår tidsbokning.

Om du är patient på Docrates och du är orolig över coronaviruset, kan du diskutera detta med din onkolog på mottagningen. Det är viktigt att undersökningar och behandlingar utförs enligt vårdplanen. Du kan även kontakta våra sjuksköterskor på +358 10 773 2020 (må-fre 8-16).

Kan jag resa till Docrates för vård?

Gällande resor är det viktigt att diskutera med ditt eget vårdteam. Det är viktigt att behandlingen sker utan dröjsmål enligt din vårdplan och med försiktighetsåtgärder som skyddar mot infektioner. Se även »Hur skyddar jag mig och mina anhöriga mot virusinfektion« nedan.

Vad behöver jag veta innan första mottagningen på Docrates?

Innan du kommer till sjukhuset kartläggs vid tidsbokningen dina symptom och eventuell kontakt med coronaviruset. Vi frågar också om du har fått vaccin mot Covid-19.

Om du är påväg till sjukuset och har förkylningssymptom eller andra symptom som skulle tyda på coronavirus, kontakta ditt vårdteam antingen per telefon eller elektroniskt. Du får inte ha symptom som tyder på coronavirus vid ankomst till sjukhuset.

Vi rekommenderar våra patienter att vaccinera sig mot Covid-19.

På vårt sjukhus har vi strikta säkerhetsåtgärder, så att vi kan fortsätta att skydda våra patienter mot viruset. Som en säkerhetsåtgärd har vi uppdaterat vår rekommendation gällande medföljare till sjukhuset. För tillfället får bara en (1) anhörig komma med patienten till sjukhuset. Eventuell följeslagare måste också använda FFP2-mask.

Mottagningen kan även hållas via telefon eller video. Distansmottagning är särskilt praktiskt som det första besöket hos läkaren.

Vid frågor, kontakta Docrates Cancersjukhus vänliga sjuksköterskor, tel +358 10 7732020.

Här kan du läsa mer vad som gäller för länder som har begränsad gränstrafik med Finland: https://raja.fi/sv/corona-info

Varför kan coronaviruset vara farligt för en person med cancer?

Cancerpatienten har ofta sämre immunförsvar. Det ökar risken för smitta och risken att insjukna mer allvarligt än en person med normalt immunförsvar. Överhuvudtaget kan följderna från olika infektioner som säsongsinfluensa och magsjuka liksom coronaviruset vara mer allvarliga för personer som har sämre immunförsvar och för äldre.

Dessa grupper är i större risk att få infektioner, därför är det viktigt att de och deras anhöriga följer instruktionerna hur de skyddar sig från smitta. På det sättet minskas avsevärt smittorisken.

Hur skyddar jag mig och mina anhöriga från virusinfektion?

Minimera social kontakt genom att lämna fysiskt avstånd mellan dig och andra människor, särskilt om du behöver lämna hemmet eller om någon i din närhet hostar, nyser eller har feber

Regelbunden och noggrann handtvätt med tvål samt desinfektionsmedel är väldigt viktigt, speciellt:

 • då du har kontakt med andra människor
 • före måltid
 • ifall du rör ditt ansikte
 • efter toalett besök
 • när du kommer hem eller till en annan plats.

De som umgås med cancerpatienter måste ha god hygien:

 • Skydda mun och näsa i armvecket eller näsduk vid nysning eller hosta
 • Släng använd näsduk genast i sluten papperskorg och tvätta dina händer med tvål och vatten samt desinfektionsmedel
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun innan du tvättat händerna
 • Rengör och desinficera ytor och föremål som är vidrörda
 • Var försiktig i kollektivtrafik, offentliga evenemang och större sammankomster där du lätt kan bli smittad, särkilt i små utrymmen där ventilationen ofta är dålig
 • Försäkra dig om att gäster förstår att en cancersjuk person löper större risk att insjukna i en infektion och be dem att avvakta med besöket ifall de har symptom som feber, hosta, nysningar, huvudvärk osv.
 • Undvik resor och begränsa direkt kontakt med personer som varit utomlands under de senaste 10 dygnen.

Infektioner smittar även i hemförhållanden från människa till människa. Med dessa åtgärder skyddas personen med cancer från olika infektioner och sjukdomar.

Dessa skyddsåtgärder är viktiga även för andra personer, speciellt för personer över 70 år:

 • Personer med andra grundsjukdomar som t.ex hjärt- eller lungsjukdom, diabetes, högt blodtryck
 • De vars cancer är nyligen behandlad.

Jag är under pågående medicinbehandling/immunbehandling, kan jag fortsätta med dessa?

Ja. Enligt nuvarande information finns det inte skäl att fördröja cellgifts- eller immunbehandling. Besluten görs individuellt med patientens enskilda situation i beaktan.

Vad händer med min behandling ifall jag har symptom i luftvägarna och misstanke om coronavirus?

Om du har symptom i luftvägarna eller fått en positiv resultat av coronatestet och du har en pågående behandling på Docrates tar din läkare hos oss ställning till din situation och behandlingens fortsättning. För att försäkra patientens trygghet kan vi inte behandla patient med aktiv coronavirus. Infektionen kan fördröja behandlingens påbörjan.

Hur skyddar Docrates sina patienter från coronaviruset?

Vår personal är utbildad för att kunna uppmärksamma och behandla infektionssjukdomar. Hela vår vårdpersonal är vaccinerad. För att skydda våra patienters hälsa och säkerhet även under coronaepidemin har vi tagit i bruk nya metoder.

Vi kartlägger varje patients och medföljares eventuella luftvägssymptom och risken för coronaexponering innan de kommer till sjukhuset. I praktiken betyder det att vi vid tidsbokningen ställer dig ett antal frågor om du har symptom i luftvägarna.

Sedan pandemins början har vi varit extra noggranna med hygien och städning enligt anvisningar från THL (Institutet för hälsa och välfärd THL, Finland).

Du får FFP2-mask när du rör dig inom vårt sjukhus. Även vår personal som är i kontakt med patienter använder FFP2-mask.

Fråga gärna vår tidsbokning, vi hjälper dig med frågor gällande resan. Här kan du läsa mer vad som gäller för länder som har begränsad gränstrafik med Finland: https://raja.fi/sv/corona-info

Jag är på väg till Docrates, får jag ta med en anhörig?

Som en säkerhetsåtgärd har vi uppdaterat vår rekommendation gällande medföljare till sjukhuset; för tillfället får bara en (1) anhörig komma med patienten till sjukhuset. Eventuell följeslagare måste också använda FFP2-mask.

Hur vet jag när jag ska kontakta sjukhuset?

Cancerpatienter ska alltid kontakta vår personal om de har förkylningssymptom. Vi kan inte ta emot en patient ifall det uppvisas symptom på förkylning eller har aktiv coronovirus vid tidsbokningen eller vid ankomsten till sjukhuset hos patienten eller följeslagaren.

Min cancerbehandling är avslutad, hör jag till riskgruppen?

Immunförsvaret är nedsatt en tid efter behandlingarna. Tiden för nedsatt immunförsvar beror på de behandlingar du har fått. Kontakta vår personal om du är osäker.

Läs mer

/

Docrates Cancersjukhus fyller 15 år – alltid ett steg före cancern

24.11.2022 | Privata Docrates Cancersjukhus firar sitt 15-årsjubileum i år. Docrates Cancersjukhus är känt för banbrytande cancervård och snabba behandlingsvägar....

Läs mer
/

Undersökning: Så påverkar cancer sexlivet

Enligt en stor finsk undersökning vill cancerpatienter få mer stöd för bearbetning av det psykiska måendet och de sociala konsekvenserna...

Läs mer
/

Genombrott i behandlingen av spridd bröstcancer

Nya läkemedelsbehandlingar kan nästan fördubbla livslängden för patienter med spridd bröstcancer och möjliggöra behandling för tre gånger fler patienter.

Läs mer
/

Dessa yrkesgrupper löper en större risk att insjukna i vissa former av cancer

Vissa arbetsmiljöer kan göra oss mera mottagliga för olika typer av cancer. Juha Kononen, ledande överläkare på Docrates Cancersjukhus, berättar...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

 • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
 • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
 • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
 • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +3)