Cancerbehandlingar bör fortsätta trots coronaepidemin – Docrates vidtar starka åtgärder mot viruset

Coronaviruset oroar naturligtvis många människor med cancer. Vissa undrar över hur situationen påverkar behandlingar och överenskomna mottagningar och undersökningar. Det är dock viktigt att fortsätta cancerbehandlingen enligt behandlingsplanen, såvida inte din läkare ger andra instruktioner. För varje patient bedöms situationen individuellt och behandlingsbeslut fattas genom att utvärdera patientens situation.

Prata med din läkare om du har några frågor. Missa inte undersökningar eller behandlingar, eftersom det är viktigt att behandla cancer utan dröjsmål.

På Docrates Cancersjukhus har vi i tid infört omfattande och exakta åtgärder för att säkerställa våra patienters och personalens säkerhet och för att ge bästa möjliga behandling även under coronavirusepidemin. Vår personal är utbildad för att screena och hantera infektionssjukdomar. Inga fall av corona har rapporterats på vårt sjukhus.

Vårt sjukhus har vidtagit ett antal åtgärder för att säkerställa våra patienters säkerhet:

 • Vi har bytt till distansmottagning för så många patienter som möjligt.
 • Vi screenar alla patienter som kommer till sjukhuset med en tvåstegsförfrågning av potentiella exponeringar och symtom.
 • Släktingar och medföljande kan för tillfället inte komma till vårt sjukhus.
 • Hela vår medicinska personal bär andningsskydd.
 • Vi förser alla våra patienter med andningsskydd under behandlingsbesöket.
 • Vår vårdpersonal bär tekniska smuts- och bakterieavvisande kläder i sitt sjukhusarbete.
 • Vi säkerställer säkerheten för vår personal med olika begränsningar. Vi har t.ex. ordnat flera olika matplatser och matpauserna sker i olika intervall så att det bara finns några få personer i varje utrymme åt gången. Också i omklädningsrummen är vistelserna begränsade till ett fåtal personer i taget.
 • Personal i samma lokaler skriver sina namn och tider så att alla exponerade snabbt kan spåras vid eventuell exponering.
 • Läkare konsulterar varandra via video och undviker extra kontakt.
 • Vi använder ultraljudsapparat för att desinficera telefoner och små föremål.
 • Rengöring av alla ytor, tangentbord, dörrhandtag etc. är maximerad, med möjligheten att desinficera händerna på varje arbetsstation.
 • Endast nödvändig medicinsk personal är på plats, övrig sjukhuspersonal arbetar på distans.
 • Detaljerade planer har gjorts för möjliga exponeringssituationer.
 • Offentliga evenemang och andra större gruppmöten på sjukhuset ställdes in i början av året, redan före de officiella begränsningarna.

Med dessa omfattande åtgärder säkerställer vi att det är säkert för våra cancerpatienter att börja och fortsätta sin nödvändiga behandling hos Docrates. Det är därför viktigt att en cancerpatient eller en person som misstänker cancer inte själva fattar beslut om att inte gå till sjukhuset, utan i första hand konsulterar en cancerläkare.