Cancerbehandlingar bör fortsätta trots coronapandemin – Docrates vidtar starka åtgärder mot viruset

Kategorier: Nyheter
Coronaviruset oroar naturligtvis många människor med cancer. Vissa undrar över hur situationen påverkar behandlingar och överenskomna mottagningar och undersökningar. Det är dock viktigt att fortsätta cancerbehandlingen enligt behandlingsplanen, såvida inte din läkare ger andra instruktioner. För varje patient bedöms situationen individuellt och behandlingsbeslut fattas genom att utvärdera patientens situation.

Prata med din läkare om du har några frågor. Missa inte undersökningar eller behandlingar, eftersom det är viktigt att behandla cancer utan dröjsmål.

På Docrates Cancersjukhus har vi i tid infört omfattande och exakta åtgärder för att säkerställa våra patienters och personalens säkerhet och för att ge bästa möjliga behandling även under coronaviruspandemin. Vår personal är utbildad för att screena och hantera infektionssjukdomar. Inga fall av corona har rapporterats på vårt sjukhus.

Hela vår medicinska personal bär andningsskydd och vi förser alla våra patienter med andningsskydd under behandlingsbesöket.

Vårt sjukhus har vidtagit ett antal åtgärder för att säkerställa våra patienters säkerhet:

 • Vi har bytt till distansmottagning för så många patienter som möjligt.
 • Vi screenar alla patienter som kommer till sjukhuset med en tvåstegsförfrågning av potentiella exponeringar och symtom.
 • För tillfället får bara en (1) anhörig eller följeslagare komma med patienten till sjukhuset. Denna person måste ha fått 2 Covid-19 vaccinationer.
 • Hela vår medicinska personal bär andningsskydd.
 • Vi förser alla våra patienter med andningsskydd under behandlingsbesöket.
 • Vår vårdpersonal bär tekniska smuts- och bakterieavvisande kläder i sitt sjukhusarbete.
 • Vi säkerställer säkerheten för vår personal med olika begränsningar. Vi har t.ex. ordnat flera olika matplatser och matpauserna sker i olika intervall så att det bara finns några få personer i varje utrymme åt gången. Också i omklädningsrummen är vistelserna begränsade till ett fåtal personer i taget.
 • Personal i samma lokaler skriver sina namn och tider så att alla exponerade snabbt kan spåras vid eventuell exponering.
 • Läkare konsulterar varandra via video och undviker extra kontakt.
 • Vi använder ultraljudsapparat för att desinficera telefoner och små föremål.
 • Rengöring av alla ytor, tangentbord, dörrhandtag etc. är maximerad, med möjligheten att desinficera händerna på varje arbetsstation.
 • Endast nödvändig medicinsk personal är på plats, övrig sjukhuspersonal arbetar på distans.
 • Detaljerade planer har gjorts för möjliga exponeringssituationer.
 • Offentliga evenemang och andra större gruppmöten på sjukhuset ställdes in i början av året, redan före de officiella begränsningarna.

Med dessa omfattande åtgärder säkerställer vi att det är säkert för våra cancerpatienter att börja och fortsätta sin nödvändiga behandling hos Docrates. Det är därför viktigt att en cancerpatient eller en person som misstänker cancer inte själva fattar beslut om att inte gå till sjukhuset, utan i första hand konsulterar en cancerläkare.

Oavsett eventuella begränsningar vid den finska gränsen, är det alltid möjligt för svenska patienter att få cancervård i Finland

Kontakta Docrates, sjukhusets vänliga sjuksköterskor berättar mer om hur du kan ta dig till Finland och vilka åtgärder sjukhuset har vidtagit under pandemin. Docrates personal hjälper dig med nödvändiga dokument om det behövs.

Vi kan också ordna en mottagning via telefon eller video. Distansmottagning är särskilt praktiskt som det första besöket hos läkaren.

Innan du kommer in på sjukhuset kartläggs dina symptom och eventuell kontakt med coronaviruset. Vår kundtjänst ger patienter mer detaljerade instruktioner och nödvändiga dokument för gränskontroll.

Coronatestning

Alla våra utländska patienter bör ha ett negativt coronatestresultat med sig. Coronatestet får vara högst 3 dagar gammalt, från den dag räknat då testet är taget.

Du kan även utföra testet i Finland via en samarbetspartner. I detta fall bör du komma till Helsingfors 2 dagar innan mottagningen.

Fråga gärna vår tidsbokning, vi hjälper dig med frågor gällande resan och eventuell coronatestning.

Här kan du läsa mer vad som gäller för länder som har begränsad gränstrafik med Finland: https://www.raja.fi/aktuellt/instruktioner_gransovergang

Finska hälsomyndigheter rekommenderar frivillig karantan för de som anländer Finland från länder med hög smittgrad, läs mer: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/resor-och-coronaviruspandemin

Läs mer

Publicerad: 10.08.2021

Cancerläkare berättar om vilka levnadsvanor som ökar risken för genförändringar

Största delen av alla cancerformer kan härledas till våra levnadsvanor, inte till våra gener, säger professor Timo Joensuu, grundare av...

Läs mer
Publicerad: 10.08.2021

När en närstående får cancer – psykoterapeuten ger anhöriga tips för att hantera krisen

Vid en cancerdiagnos är chocken stor, inte bara för patienten utan även för de anhöriga. Vården fokuserar på den som...

Läs mer
Publicerad: 30.06.2021

Cancern tar inte sommalov

Under sommaren är det oftare längre väntetider till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Läs mer
Publicerad: 06.05.2021

Prognosen för bröstcancer är god, när sjukdomen upptäcks i tid – Så här lyckas det bäst

Tid till 3 D-mammografi och magnetundersökning av brösten fås snabbt på Docrates Cancersjukhus i Finland. Ju snabbare bröstcancer upptäcks, desto...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

 • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
 • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
 • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
 • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)