Publicerad: 14.04.2020

Cancerbehandlingar bör fortsätta trots coronaepidemin – Docrates vidtar starka åtgärder mot viruset

Kategorier: Nyheter
Coronaviruset oroar naturligtvis många människor med cancer. Vissa undrar över hur situationen påverkar behandlingar och överenskomna mottagningar och undersökningar. Det är dock viktigt att fortsätta cancerbehandlingen enligt behandlingsplanen, såvida inte din läkare ger andra instruktioner. För varje patient bedöms situationen individuellt och behandlingsbeslut fattas genom att utvärdera patientens situation.

Prata med din läkare om du har några frågor. Missa inte undersökningar eller behandlingar, eftersom det är viktigt att behandla cancer utan dröjsmål.

På Docrates Cancersjukhus har vi i tid infört omfattande och exakta åtgärder för att säkerställa våra patienters och personalens säkerhet och för att ge bästa möjliga behandling även under coronavirusepidemin. Vår personal är utbildad för att screena och hantera infektionssjukdomar. Inga fall av corona har rapporterats på vårt sjukhus.

Hela vår medicinska personal bär andningsskydd och vi förser alla våra patienter med andningsskydd under behandlingsbesöket.

Vårt sjukhus har vidtagit ett antal åtgärder för att säkerställa våra patienters säkerhet:

 • Vi har bytt till distansmottagning för så många patienter som möjligt.
 • Vi screenar alla patienter som kommer till sjukhuset med en tvåstegsförfrågning av potentiella exponeringar och symtom.
 • Släktingar och medföljande kan för tillfället inte komma till vårt sjukhus. Obs. Från och med 23.6 kan patienten ta med sig en (1) anhörig.
 • Hela vår medicinska personal bär andningsskydd.
 • Vi förser alla våra patienter med andningsskydd under behandlingsbesöket.
 • Vår vårdpersonal bär tekniska smuts- och bakterieavvisande kläder i sitt sjukhusarbete.
 • Vi säkerställer säkerheten för vår personal med olika begränsningar. Vi har t.ex. ordnat flera olika matplatser och matpauserna sker i olika intervall så att det bara finns några få personer i varje utrymme åt gången. Också i omklädningsrummen är vistelserna begränsade till ett fåtal personer i taget.
 • Personal i samma lokaler skriver sina namn och tider så att alla exponerade snabbt kan spåras vid eventuell exponering.
 • Läkare konsulterar varandra via video och undviker extra kontakt.
 • Vi använder ultraljudsapparat för att desinficera telefoner och små föremål.
 • Rengöring av alla ytor, tangentbord, dörrhandtag etc. är maximerad, med möjligheten att desinficera händerna på varje arbetsstation.
 • Endast nödvändig medicinsk personal är på plats, övrig sjukhuspersonal arbetar på distans.
 • Detaljerade planer har gjorts för möjliga exponeringssituationer.
 • Offentliga evenemang och andra större gruppmöten på sjukhuset ställdes in i början av året, redan före de officiella begränsningarna.

Med dessa omfattande åtgärder säkerställer vi att det är säkert för våra cancerpatienter att börja och fortsätta sin nödvändiga behandling hos Docrates. Det är därför viktigt att en cancerpatient eller en person som misstänker cancer inte själva fattar beslut om att inte gå till sjukhuset, utan i första hand konsulterar en cancerläkare.

Läs mer

Publicerad: 22.06.2020

Till Finland för cancerbehandling i Coronatider

Det är fortfarande möjligt för svenska cancerpatienter att komma till Finland för onkologmottagning, undersökningar och behandlingar. Även om tillträde till...

Läs mer
Publicerad: 20.06.2020

Cancern tar inte sommarlov

Under sommaren är det oftare längre väntetid till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Läs mer
Publicerad: 07.06.2020

Många cancerpatienter vill fortsätta arbeta, berättar Jorma Sormunen, som är ny läkare vid Docrates

Jorma Sormunen har specialiserat sig på cancersjukdomar men har också gedigen arbetserfarenhet inom företagshälsovård. Han har sett att det kan...

Läs mer
Publicerad: 07.06.2020

Varför har våra patienter valt Docrates Cancersjukhus?

Här är några av de vanligaste orsakerna varför våra patienter har valt oss.

Läs mer
Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

 • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
 • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
 • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
 • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)