Cancerfallen kommer att öka och vården behöver effektiviseras. Det visar Cancerfondens nya rapport.

På Docrates Cancersjukhus behandlas patienterna med den senaste tekniken. Och här finns inga köer.

Inom de närmaste 25 åren kommer antalet cancerfall att öka med 90 procent. Samhällskostnaderna kommer att fördubblas.

Men med forskning, prevention och effektivisering av cancervården kan läget förbättras, enligt Cancerfonden.

På Docrates får patienten träffa en specialistläkare inom 48 timmar

På Docrates Cancersjukhus erbjuds patienten träffa en onkolog inom två dygn. Eftersom varje dag räknas när det gäller cancer är det viktigt, anser Siv Schalin, VD Docrates Cancersjukhus i Helsingfors. Ju snabbare rätt insatser sätts in desto större är chansen för att cancerpatienten ska må bättre, såväl psykiskt som fysiskt. Att då behöva vänta 6-9 månader på vård, som ofta är fallet i Sverige, är inte acceptabelt.

 Docrates omfattas av EU:s patientrörlighetsdirektiv

När Cancerfonden för första gången presenterar sin prognos som visar att samhällskostnaderna för cancer kommer att fördubblas inom 25 år finns det än större anledning att informera om EU:s patientrörlighetsdirektiv, som ger alla EU-medborgare rätt att söka vård i andra EU-länder. Dessutom finns det möjlighet att få vården bekostad av Försäkringskassan, för den som bor i Sverige.

Läs mer! https://www.cancerfonden.se/cancerfondsrapporten