Diagnostik av prostatacancer

Höga PSA-nivåer eller ändringar i PSA-nivåer kan indikera till prostatacancer. Om cancer misstänks, görs tilläggsundersökningar , t ex med magnetbild, för att bedöma hur allvarligt tillståndet är. Diagnosen säkerställs alltid med biopsi. PSA-proven kan inte klart skilja på aggressiva prostatacancer och lindrigare cancerformer.

Docrates har som först i Finland tagit i bruk 4Kscore blodtestet för att bättre detektera risken att insjukna i prostatacancer. Den nya 4KScore-testen komplementerar diagnostiken av prostatacancer för att mäta patients risk att drabbas av en aggressiv prostatacancer när PSA-värden är onormal. Detta hjälper läkare att utvärdera patientens tillstånd och bestämma mer exakt om tilläggsundersökningar som behövs och därmed minskar behov av biopsier hos män med låg risk av aggressiv prostatacancer.

Vad är 4Kscore-prostatacancerprovet för något?

4Kscore-testet mäter patientens risk att drabbas av aggressiv prostatacancer när PSA-värden är onormal, vilket bidrar till att minska onödiga biopsier. Om denna risk är låg, kan patienten tillsammans med sin urolog eller onkolog bestämma sig för att inte genomgå en prostatabiopsi och därmed undvika smärta och komplikationer som åtgärden kan orsaka.

Varför ska jag göra 4Kscore-testet?

 • Testet hjälper till att utvärdera cancer genom att bestämma aggressiv prostatacancerrisk för män med onormala PSA-värden.
 • Större precision i förutsägande av risk för aggressiv cancer än med enbart PSA
 • Möjliggör förbättrat beslutsfattande mellan läkare och patient för att utveckla en personlig vårdplan
 • Utvärderar risken för aggressiv prostatacancer efter ett onormalt PSA-prov
 • Tidig bedömning av risken (Gleason-poäng 7 eller högre) för allvarlig prostatacancer:
  • Hjälper till att utvärdera sannolikheten för aggressiv prostatacancer
  • Minskar prostatabiopsier för män med låg risk av aggressiv prostatacancer
  • Möjliggör påbörjande av tidig behandling.

Tolkning av resultat

Resultatet från testet visar om patienten har låg eller hög risk att insjukna i prostatacancer. Den vårdande läkaren tolkar resultatet och diskuterar med patienten. Genom att jämföra testresultatet med övrig klinisk information, kan läkaren och patienten tillsammans planera den kommande vården.

4Kscore-provet är inte indikerat för män:

 • som är yngre än 40 år eller äldre än 80 år
 • med en tidigare diagnos av prostatacancer
 • som har tagit läkemedel med 5-alfareduktas inom de 6 senaste månaderna som har genomgått invasiva prostataingrepp inom de senaste 6 månaderna

Om du misstänker cancer eller har cancer och vill veta mer om vad Docrates Cancersjukhus har att erbjuda, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig. Kontakta oss på nordic(a)docrates.com eller tel. +358 10 773 2020.

Varför ska du komma till Docrates?

 • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
 • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
 • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
 • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

+358 10 773 2020

(mån-fre kl. 9-16, finsk tid GMT +2)

Kontakt