Lutetiumbehandlingen är en isotopbehandling som söker sig till peptidreceptorer, och där den radioaktiva substansen (som avger strålning) är en lutetiumisotop (lu-PSMA). Behandlingen lämpar sig huvudsakligen för tumörer som konstateras innehålla somatostatinreceptorer. Metoden används vanligen för behandling av metastaserade neuroendokrina tumörer (t.ex. GEP-NET) i exempelvis tarmen (karcinoida tumörer). Dessa tumörer är jämförelsevis sällsynta.

Under behandlingen ges det radioaktiva läkemedlet som infusion och samtidigt får patienten en aminosyralösning och/eller plasmaexpander som skyddsläkemedel för att minska njurarnas strålningsdos.

Efter infusionen räknar man ut strålningsdosen till tumören och organen med hjälp av en SPECT-DT-avbildning. Efter infusionen av den radioaktiva substansen görs ytterligare avbildningar för att bedöma halveringstiden för isotopen, ibland ännu en vecka efter behandlingen.

Mycket krävande behandlingsteknik

Tekniken är krävande. Peptidreceptorbehandlingarna har koncentrerats till några centra i världen. Docrates Cancersjukhus inledde regelbundna lutetiumbehandlingar våren 2010.

Lutetium har en kraftig effekt på cancercellerna, men en kort strålningsräckvidd, 2 millimeter. Därför består en behandlingsserie av fyra behandlingar med 8–10 veckors mellanrum. I vissa fall kan behandlingen vara botande, men den används också för att minska symptom.

Lutetiumbehandlingen kan kombineras med läkemedelsbehandling och yttre strålbehandling. Vid målinriktad peptidreceptorbehandling kan också isotopen yttrium-90 användas. Den har en längre räckvidd än lutetium, maximalt 11 mm, och en kortare halveringstid.

Yttrium-90 är inte en lika effektiv strålkälla som Lu-PSMA, men dess strålning fördelas på ett större område. Yttrium-90 sprider också mindre strålning till omgivningen än Lu-PSMA. Yttriumbehandlingar ges vanligen i en serie på två behandlingar med 8–12 veckors mellanrum.

Isotopbehandlingarna planeras i enlighet med den konstaterade sjukdomssituationen och på basis av mätningar man gör för beräkning av dosen, d.v.s. SPECT-DT-avbildningar

Ingen av behandlingarna orsakar någon risk för omgivningen till följd av strålningsmängderna. Dett första dygnet efter behandlingen tillbringar patienten dock för säkerhets skull på patienthotellet i ett strålningsisolerat  rum.

Lutetium i behandling av metastaserad prostatacancer

I januari 2017 blev vi det första sjukhuset i Finland att påbörja cancerbehandlingar med lu-PSMA radioläkemedel*. Läkemedlet möjliggör effektiv förstöring av metastaser utanför skelettet utan större negativa effekter.

Det radioaktiva läkemedlet Lu-PSMA kan binda sig till PSMA-molekyler på ytan av prostatacancerceller var än de finns. Strålningskällan kan då riktas direkt mot cancercellernas yta. En sk PET-DT-undersökning med markörämnet Ga-68-PSMA är nödvändig före behandlingen för att kunna säkerställa att metastaserna reagerar på Lu-PSMA.

Lu-PSMA behandling ges intravenöst och dess vanligaste bieffekt är torr mun. Behandlingarna ges enligt patientens individuell behandlingsplan, oftast 2-6 gånger varje 2-6 vecka.

Vid Docrates Cancersjukhus ansvarar ett multiprofessionellt team för peptidreceptorbehandlingen under ledning av överläkare i nukleärmedicin Jukka Kemppainen.

*Lutetium-PSMA är ännu experimentella behandling som har specialtillstånd av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea).

Läs mer om behandling av spridd prostatacancer 

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna. +358 10 773 2020 (mån-fre kl. 8-16, finsk tid GMT +2)