Isotopavbildning och -behandling grundar sig på ett radioaktivt markörämne som oftast ges intravenöst, och som söker sig till sina målorgan eller strukturer i. t.ex celler. Det kan vara t.ex. cancerceller med ökad ämnesomsättning, cancerceller med specifika strukturer som markörerna känner igen, eller ämnen i vissa organ som markören är riktad mot. Den radioaktiva markören eller läkemedlet som används väljs alltid från fall till fall. För behandlingsändamål används oftast de radioaktiva isotoperna samarium, jod, renium, lutetium och yttrium. Det vanligaste markörämnet för avbildning av cancer är fluorodeoxiglukos, eller 18F-FDG. Den behandlande läkaren fastställer det mest optimala markörämnet från fall till fall tillsammans med isotopöverläkaren.

Markörerna i bruk vid Docrates Cancersjukhus

Vid Docrates används flera olika markörsubstanser som alla har egna användningsändamål och indikationer. Behandlingsteamet väljer det mest optimala markörämnet för varje situation. Förutom 18F-FDG, som vi använder både för diagnostik och bedömning av svar på behandlingar vid ett stort antal cancerformer, använder vi oss exempelvis av fluorokolin (FCH) för kartläggning av den generella spridningen av prostatacancer och natriumfluorid (NaF) är en utmärkt markörsubstans för utredning av skelettsmetastaser. Vi använder också gallium, d.v.s. Ga68-oktreotid (Ga-68-DOTA-NOc), för undersökning av sällsynta tumörer, endokrinologiska tumörer och karcinoida tumörer i tarmområdet.

Docrates Cancersjukhus har använt sig av Ga-PSMA-PET-DT undersökningar i diagnostik av prostatacancer sedan oktober 2015. Med hjälp av denna isotopavbildningsmetod kan man redan vid mycket låga PSA-värden upptäcka återfall efter en prostatacanceroperation eller strålbehandling, liksom redan i det initiala skedet upptäcka när prostatacancern har spridit sig t.ex. till lymfkörtlarna. Ga-PSMA-PET-DT undersökning möjliggör en ännu noggrannare diagnostik av prostatacancer, vilket innebär att behandlingen kan skräddarsyddas bättre än förut med hjälp av metoder som modern strålbehandling, som främjar och tryggar patientens god livskvalitet. Att kunna noggrannt lokalisera var cancern finns är synnerligen viktigt för kirurgen när den planerar prostatektomi, d.v.s. en operation för att avlägsna prostatan.

Vid sidan av prostatacancer är bröstcancer ett tyngdpunktsområde för markörämnesdiagnostiken vid Docrates.

Tillverkning av markörer

Cyklotron

I samma byggnad som Docrates Cancersjukhus verkar MAP Medical Technologies som har en egen cyklotron för tillverkning av isotopmarkörer och ett laboratorium på GMP-nivå. Det finns endast en handfull cancersjukhus i världen som på ett så optimalt sätt har tillgång till cyklotron och avbildningsapparater (PET-TT, SPECT-TT) under samma tak.

map-medical

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna. +358 10 773 2020 (mån-fre kl. 8-16, finsk tid GMT +2)