Om du misstänker cancer eller har en cancerdiagnos, vill vi på Docrates hjälpa dig i den nya livssituationen och erbjuda heltäckande behandling enligt dina önskemål.

Rådgivning och tidsbeställning

Ring vår rådgivning och tidsbeställning på +358 10 773 2020 (mån–fre kl. 8.00–16.00, GMT +2) eller kontakta oss via e-post: nordic@docrates.com.

Våra erfarna sjuksköterskor bokar en tid till rätt specialistläkare och ger dig information om undersökningar och behandling. Vår vänliga personal förstår att cancer ger upphov till rädsla och oro och stöttar dig genast vid den första kontakten.

Alla våra läkare är erfarna specialister inom sina egna specialområden. I vår service ingår att du snabbt får mottagningstid till en specialistläkare utan remiss. Vi behandlar våra patienter enligt de senaste internationella behandlings-rekommendationerna. I mån av möjlighet erbjuder vi också experimentella behandlingar.

För svenskspråkiga patienter från andra länder än Finland

Vårt mål är att inleda diagnostik och behandling så snart som möjligt efter den första kundkontakten för att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat. Därför ber vi dig skicka oss dina patientjournaler före din första mottagningstid hos våra specialistläkare. Då kan läkaren du har tid hos sätta sig in i ditt fall och göra upp den bästa diagnosplanen.

Skicka in dessa dokument:

Dokumenten ska vara på svenska eller finska. Skicka dem via e-post till nordic (a) docrates.com eller via fax till +358 10 773 2099. Kontakta oss gärna på +358 10 773 2020 om du har frågor. När vi har fått dokumenten, går vårt multiprofessionella specialistteam igenom dem och gör upp din individuella diagnosplan.

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

+358 10 773 2020

(mån-fre kl. 9-16, finsk tid GMT +2)

Kontakt