Allt fler svenskar åker utomlands för att få vård – Så här gör du steg för steg

Alla svenskar som har rätt till vård i Sverige – bekostad av svenska skattemedel – har också rätt att åka till ett annat land i Europa och i stället behandlas där.

Det kan översättas med att man ”tar med sig” sina skattemedel och ”använder dem” på ett sjukhus utomlands i stället för på ett sjukhus hemma.

Fenomenet kallas planerad vård utomlands. Anledningen till att man söker denna vård kan vara långa väntetider i Sverige, eller att man vill behandlas i ett annat land på grund av sjukhusets kvaliteter.

Susann Asplund Johansson, utredare på Sveriges Läkarförbund: – Vi ser mycket positivt på möjligheterna för patienter att söka vård i andra länder i EU. Det innebär ökad valfrihet för patienten och ett större utbud.

Intresset för planerad vård utomlands ökar. Från att ha legat på cirka 1000 svenska patienter per år vårdades nästan 7000 svenskar utomlands 2013.

Intresserad av vård på Docrates Cancersjukhus och av att få ersättning från Försäkringskassan?

Gör så här:

Sök ersättning hos Försäkringskassan. Du fyller i en blankett som finns på forsakringskassan.se och väljer bland dessa två alternativ:

A) Förhandsbesked (innan behandlingsstartet)

Efter att ha fått en vårdplan skickar du din ansökan till Försäkringskassan som samråder med ditt landsting för att ta reda på vad vården skulle ha kostat där. Du får ett förhandsbesked där det står hur mycket pengar du kan få för vården. Du åker utomlands och betalar vården med egna medel. Efteråt skickar du kvittona till Försäkringskassan som betalar ut ersättningen.

+ Du får veta hur mycket du får i ersättning
Du måste lägga ut pengar för vården och du får vänta på förhandsbeskedet (kan ta två till tre månader).

OBS! För att få ett förhandsbesked måste man redan ha en vårdplan (inkl. kostnadsberäkning) som man får endast efter det första besöket hos oss. Med andra ord måste man alltid personligen träffa en läkare innan man kan anhålla om förhandsbesked, och besöket måste man betala själv. 

ELLER

B) Ersättning i efterhand (när behandlingen redan påbörjats)

Du åker utomlands för vård, sparar alla kvitton och skickar din ansökan efteråt. Försäkringskassan fattar beslut om ersättningen genom att ta reda på vad vården skulle ha kostat i Sverige.

+ Du kan börja vården direkt
Du vet inte exakt vilken ersättning du får (men grundregeln är att du får den summa vården skulle ha kostat där du bor). Notera ändå att det kan hända att Försäkringskassan besluter sig att inte ge något ersättning alls, t.ex. om den behandlingen du får anses som experiementell. 

Med andra ord kan Svenska patienter som vill behandlas på Docrates Cancersjukhus i Helsingfors få ekonomisk ersättning från Försäkringskassan på två sätt: antingen söker man om förhandsbesked, eller också om ersättning i efterhand (läs om alternativen ovan). Det tredje alternativet, förhandstillstånd, gäller inte för vård på privata sjukhus.

Har du kollat om du har en privat sjukförsäkring som ersätter cancervård? Vissa betalar för sjukvård i andra länder.

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna. +358 10 773 2020 (mån-fre kl. 8-16, finsk tid GMT +2)