Om du misstänker cancer eller har en cancerdiagnos, får du mottagningstid hos en specialistläkare vid Docrates utan dröjsmål, vilket är en viktig faktor i cancerbehandling.

Kärnan i vår verksamhet har från början varit viljan att ta hand om hela människan. Vi utvecklar våra tjänster kontinuerligt genom att noggrant lyssna på patienternas önskemål. Vårt mål är att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat: förutom att bota cancern vill vi också se till att du kan leva ett så bra liv som möjligt både under och efter behandlingen.

Så här ser vårdkedjan ut hos oss i fyra steg:

1. Diagnos    2. Planering av behandlingen    3. Behandling    4. Uppföljning

Första läkarbesöket är alltid en och en halv timme långt, så att patient och anhöriga får tid att ställa alla frågor – och få svar på dem. Vår personal går in för att hjälpa och stötta patienterna. Hos oss är din egen läkare och ditt vårdteam tillgängliga och närvarande under vårdkedjans alla steg. De ger dig all tillgänglig information och det stöd du behöver i den nya livssituationen. Kärnan i vår verksamhet är alltid patientens perspektiv.

Vårt specialistteam gör upp en individuell behandlingsplan för dig på basis av diagnostik och önskade behandlingsresultat. Vi vill att du alltid ska ha den senaste informationen under behandlingen, och därför diskuterar våra specialister kontinuerligt olika behandlingsalternativ med dig.

Vår patientfokuserade vision förverkligas i praktiken, våra patienter är mycket nöjda med den vård och service de har fått, och här kan du läsa om vår patientnöjdhet. Utvecklingsarbetet pågår hela tiden för att vi ska bli ännu bättre!

Våra svensktalande sjuksköterskor Johanna Baarman och Magnus Sjöroos ( tel. +358 10 773 2020 mån-fre kl. 8-16, e-post nordic (a) docrates.com) hjälper dig gärna att ordna med det som behövs innan du kommer till Docrates Cancersjukhus. De står också till tjänst med all nödvändig information.

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna. +358 10 773 2020 (mån-fre kl. 8-16, finsk tid GMT +2)