Inom fysioterapin används akupunktur för smärtlindring. Effekten av akupunktur grundar sig delvis på portkontrollteorin och på frisättning av kroppens egna smärtlindrande ämnen (endorfiner). Förenklat innebär portkontrollteorin att akupunktur syftar till att överbelasta systemet som överför smärtsignaler. Behandlingen ges av en fysioterapeut med utbildning i akupunktur.

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna. +358 10 773 2020 (mån-fre kl. 8-16, finsk tid GMT +2)